2017.04.03 "lange" į Europą Sankt-Peterburge sprogo mina ("bomba").
Išvertė Metro traukino duris, nužūdė 14 žmonių.
Mes liūdime kartu su visa buvusia Tarybine liaudimi.
Tegul jūsų aukos nenueina perniek. Didvyriškai duokite atkirtį vidaus priešams: VVP valdžios gaujai.
Būkite drąsūs, pilietiški. Išvarykite juos ir nuteiskite. Nėra jokio skirtumo, ar sprogdino jis, ar ne. Jų gauja yra kalta, nepaisant kiek kalti būtų kiti. O gal ir šitą sprogdino jie, kaip įprasta KGB.
Karui - Ne!

2017.04.14 Kijeve pradėjo veikti Rusijos piliečių pasiuntinybė ("ambasada").
Tai yra pirma nevaldiška valdžios įstaiga. Nors ir užsienyje. Ji atstovaus Ukrainoje Rusijos žmonems. Padės rusams bėgti nuo Rusijos valdžios persekiojimų.

Nuorodos:
http://blue-yellow.lt
Savanoriai renka paramą Ukrainos kariuomenei ir savigynos būriams.
Nežinau ar gelbsti taikiems gyventojams.
2018.05.28 vadovas Ohmanas man sakė, kad paramos trūksta. Jie geba išdalinti daugiau. Sielojosi, kad nesenai vėl žuvo 8 kariai iš dalinių, kuriuos remia.
"Ukraine under attack" bulletin
Pranešimai apie karą Ukrainoje. Skirti atsverti Rusijos valdžios melą.
18 vienetų, PDF formatu, kiekvienas apie 2,3 MB apimties, 4 puslapių.
Vėliausias - 2014 metų gegužės. Jame rašo: apie rinkimus; kad parlamente ("Rada" - ukrainietiškai) yra žymiai mažiau fašistų, negu kitų šalių parlamentuose. Duoda keletą nuorodų kur stabdyti klastotes, melą, stebėti karą, balsuoti, kad vadinti Rusiją "TerrorRusija".
Vėlesnių pranešimų nėra gal dėl to, kad karas tapo smarkus. Rusijos mele nebebuvo ką neigti. - Ir taip akivaizdus.
Ukrainos ambasada Lietuvoje
Ten rašyk siūlymus mano ir savo. Stebėk ką daro jie, kad galėtum kuo pagelbėti.
Aš paklausiau Ambasadoriaus ar jis - naujas, ar ankstesnis. Jis sakė, kad pasakos vėliau. Palaukė, kol kiti pokalbio dalyviai išsiskirstė. Manau, jis norėjo, kad jie nežinotų tokį svarbų dalyką. O jų žioplai tas ir nedomino. - Gal net nesuvokė klausimo. Jie tik ištryško liaupses ir susižavėjimą.
Ambasadorius man sakė, kad dirbo juo ir iki revoliucijos... Kad jos metu maištavo ir jis... Kad jis atstovauja ne valdžią, o tautą. Tuo pateisina, kad po revoliucijos nauja valdžia jo nekeitė.
Pilnas ambasadų sąrašas Ukrainos Užsienio Reikalų Ministerijoje:
http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/embassies
Visur kalba: Ukrainiečių. Pasirinkti kitą kalbą leidžia, bet nepavyks, neveikia.
Nusikalstama Vieninga Rusija
Ilja Jašin parašė tokią ataskaitą apie partiją Vieninga Rusija, kurią sukūrė sau Vladimir Vladimirovič Putin (VVP).
Jis įrodė, kad Rusijos valdžia yra nusikaltėliai.
Raštas: http://www.svoboda.org/a/27954968.html
Garsas: http://www.svoboda.org/a/27924997.html
Radio Svoboda kalba su Ilja.
Viskas, ką jis sako apie Rusiją, tinka ir apie Lietuvą. Lietuvos valdžia irgi yra nusikaltėlių gauja.
Pirma vatniko karikatūra
Aleksėj Merinov, Rusijoje pirmas nupaišė vatniką apie 1989 metus.
Nors, ir pats pasielgė blogai: leido policajui išgalvoti bylą sau, vien kad užtarnautų taškus.
Vatnikas yra drabužis iš vatos, vatinis. - Paltas, marškiniai, kelnės. Kad vata nesusiveltų, juos persiuva išilgai ir įstrižai. Gaunasi būdinga išvaizda: iškilios juostos su grioviais tarp jų. Įprastai, spalva slepianti ("maskuojanti") žalia, karinė. Dažnai naudoja kareiviai. Taikūs traktorininkai irgi.
Nežinau kuo neįtiko pravardžiuotojams vatnikas. Juk drabužis patogus, šiltas. - Gal dėl to, kad jį dėvi ne kada būtina, o visada, vietoj kasdienių drabužių. Gal kitų žmogus net neturi. Sudaro apsileidusio, ar skurdžiaus įvaizdį.

Paieškok kas renka paramą.

Tikinčųjų paramos savanoriai "Caritas" renka buitinę paramą Ukrainai. Vėžimą apmoka Užsienio Reikalų Ministerija.

Kažkas rinko daiktus Ukrainos kariams iki 2014.10.10:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/pilieciai-kvieciami-paremti-ukrainos-karius-siltais-drabuziais
Jei nespėsi, vis teiraukis, gal vėl pratęs laiką, kaip anksčiau nutiko.
Ragink juos gelbėti pinigais: pirkti daiktus Ukrainoje, kad čiabuviai užsidirbtų. Tada ir jie labiau galės skirti dalį pinigų ir daiktų pagalbai. Tai rašau skyriuje apie pagalbą.

2014 rugsėjį Vilniaus kabakuose koncertuoja Ukrainiečiai, renka aukas pinigais. Mačiau tokį kabaką švento Kazimiero gatvėje - šalia Aušros vartų ir Subačiaus gatvių sankryžos. Ji yra aikštė. Priešingame tos aikštės kampe yra vartai į Ukrainiečių bažnyčią - Šventos Trejybės cerkvę - ir Bazilijonų vienolyną.
Paklauskite toje bažnyčioje. Gal žino, kur dainuoja. Ieškokite internetu.

2014.09.21 eitynės Maskvoje. Kalboms po eitynių nesibūrė. Šūkis: gana meluot, sodint ir kariaut.
2015.01.20 keli drąsiausi Rusijos žmonės - menininkai - apšlakstė Lenino mauzoliejų šventintu vandeniu. Šaukė: kelkis ir išeik! Juos nubaudė už smulkų chuliganizmą (ATPK 174). Nors VVP viešai peikia Komunistus. Bet jis gina Leniną. - Veidmainis. Pats neša pasauliui "revoliuciją". - Ir ne bet kokią, o kruviną.
Menininkai - ne chuliganai, o mokslininkai, nepaisant religinio vaizdo. Jie sakė, kad įrodė, kad Lenin nėra amžinai gyvas ir jaunas.
2015.03.01 eitynės Maskvoje prieš karą. 2015.02.27 VVP joms pasirengė: jo smogikai nušovė svarbų valdžios priešininką Borisą Efimovičių Nemcovą. Tas ketino dalyvauti.
2015.04.19 eitynės Maskvoje prieš karą ir Boriso Nemcovo žudikus. Reikalaus juos pagauti.
2015.09.20 susirinkimas (mitingas) Maskvoje už valdžios kaitą, prieš cenzūrą, korupciją, karą, leisti į rinkimus, paleisti politinius kalinius, tirti kas nužudė Nemcovą, apklausti apie tai Čečnios tariamą vadovą Ramzaną Kadyrovą, tirti kitus nusikaltimus mažiau garsioms aukoms.
Peterburge - tik prieš korupciją.
2017.03.26 po visą Rusiją 100 miestų nuo Sankt-Peterburgo iki Vladivostoko buriavosi, "mitingavo", "protestavo" prieš Korupciją. Ragino atstatydinti valdžią.
Aleksej Navalnyj ėjo buriuotis Maskvoje. Jį pasodino 15 parų ir nubaudė pinigais, rubliais 350 €. Ne už ką. Nes jis nespėjo buriuotis.
Jis sukvietė žmones po to, kai paskelbė, kiek turtų prisivogė ministras pirmininkas Dmitrij Mėdvėdėv. Navalnyj sakė, kad sėdėti turi ne jis, o Mėdvėdėv, nes ano elgesys surinko minias.
Policija išsigando ir užsakė televizoriuose raginimą nesiburiuoti. Bet atvirkščiai taip sukvietė daugiau žmonių.
2017.06.12 vėl buriavosi valdžios priešai. Valdžia apskambino visus garsiakalbių nuomotojus ir reikalavo neskolinti jų priešams. Bailiai pakluso. Nei vienas nenuomavo.
Valdžia leido buriuotis 1 vietoje. Bet žmonės buriavosi 2-se. Navalnas juos pakvietė eiti į 2 vietą, kur žiopliai vaikščiojo po persirengėlių šventę. Persirengėliai vaizdavo visokių laikų ir šalių kareivius. Subėgo Policija, sumušė ką pakliuvo. - Ir žioplius ir valdžios priešus. Suėmė kelis šimtus. Navalną suėmė vos tik išėjo iš namų ir pasodino 25 dienom.
2019.05.01 eitynės Sankt-Peterburge. Valdžios mylėtojų būrį Policija leido.
Valdžios priešų būrį gaudė dar prieš pradžią. Priešai sustojo ir pareikalavo grąžinti sulaikytuosius, kitaip nepajudės. Juos apkaltino, kad leido eiti, o ne stovėti. Ėmė gaudyti bei mušti ir už tai. 1 moteriai sulaužė ranką. 60 žmonių sulaikė.

2019.07.27, 2019.08.03, 2019.08.10 riaušes Maskvoje surengė Policija. Jie mušė, žalojo, grobė, išgalvodavo bylas, valdžios priešams, kurie teisėtai, taikiai prieštaravo (mitingavo) ir ėjo. Tą patį darė ir atsitiktiniams praeiviams.
Policija ir Rusijos gvardija neteisėtai slėpė veidus, vardus, ženklus ant krutinės. Gal jie buvo apsimetėliai. Vis tik, kai kuriuos žmonės atpažino. Pavyzdžiui buvusį Kijevo policajų. Jis Ukrainoje irgi puldinėjo žmones. Paskui pabėgo į Rusiją.
Maskvos žmonės reikalauja, kad į miesto valdžią leistų rinkti valdžios priešus. Anuos neteisėtai neleido.
Gatvėse prieštaravo apie 50000 žmonių. 2000 valdžia sužeidė, sužalojo, arba pasodino.
1 mergą sulaikė už tai, kad ji garsiai skaitė Konstituciją priešais policajų rikiuotę. Valdžios padų laižytojų Rusijos televizorius NTV rodė visai kitą vaizdą, kaip kažkokia merga, kažkur, kažkada prisėlino ir pakabino policajui ant nugaros raštelį. Neva ją sulaikė už tai. - Melagiai. Ją sulaikė ne tada, o kai skaitė Konstituciją. - Už ją, o ne už raštelį.

2014.08.29 12:00 protestas prie Rusijos ambasados, Vilniuje, Žveryne, netoli Vingio parko:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/laisvieji-menininkai-ir-pilieciai-salin-rankas-nuo-ukrainos
(Tame puslapyje pikti kvailiai reiškiasi, dalina nuorodas į pezalus. Atsargiai ten.)

Rusijos valdžia kariauja. - Ne tautos.

Žmonės kažkada patys žiauriai nukentėjo nuo užpuolikų fašistų. Tuo pat metu juos žudė dar ir "sava" valdžia. Jie tai atmena amžinai. Nenori karo.

Rusijos valdžios tarnai mėgsta guosti ir girtis, neva Rusija "stojosi nuo kelėnų".
... Kaip gi taip? O visur aplinkui vien priešai! Niekas negerbia.
Vienintėliai draugai: Šiaurės Koreja, Turkijos diktatorius Erdoganas, Iranas.

Kažkada nesenai VVP viešai kraugeriškai pezėjo, neva 1 Pasaulinis Karas 1914-1918 metais buvo didi garbė Rusijai. Neva pergalės šlovę joje atėmė blogi bolševikai (Komunistai) 1917 metais. Anie surengė Didžiąją Spalio revoliuciją, o paskui patraukė Rusiją iš karo.
Nors būtent Komunistai sukūrė KGB ir patį VVP. Tai žemiau rašau.

Jūs mėgstate klaidingai lyginti VVP su Hitleriu.
Jis prilygsta nebent dar menkesniam menkystai: Duče Musoliniui.
2015 metų lapkritį būtent su juo palygino buvęs kažkurio Rusijos parlamento (gal pirmosios Dumos, o gal paskutiniosios Tarybų Sąjungos Aukščiausios Tarybos) narys, įvairių vietos valdžių buvęs narys Aleksandr Šelkanov.
Dar klausė: būtent gero Rusija pasiekė per 1000 metų?..
Siūlė jai lygiuotis į Ameriką: kiek ji pasiekė per 300 metų.

Turinys:
[...] Lenkija 1262 metai
Bendrininkavo Lietuva.
[...] Tatarva (Kazanė, Sibiras)
[...] Novgorod 1593 metai
[nerašau] Ukraina 1654 metai
http://www.svoboda.org/a/30152301.html
Laisvės radijas pasakoja.
Vienas iš nedaugelio taikių Rusijos plėtrų. Kiti tokie buvo Gruzinai.
Nors ir Ukrainiečiai, ir Gruzinai jungėsi ne iš meilės, o iš karinės būtinybės gintis nuo Turkų (basurmonų).
1654 metais Ukraina pasirašė sąjungą su Rusija.
Kai kurie prieštaravo, kad jungiasi prie vergų.
Ragino reikalauti, kad ne vien Ukrainos didikai prisiektų Carui, o ir Rusijos bajorai - Ukrainiečiams.
Štai kaip Ukrainos kazokai prisišliejo prie Rusijos Caro kariaunos ir sekančiais metais atsibeldė siaubti Vilnių.
Po to juos pačius Caras nuslopino visaip ir padarė Rusijos užkampiu.
[nerašau] Vilnius 1655 metai
Rašau kitur: ką veikė Rusijos valdžios Lietuvoje.
Nors kažkada, Maskvos rusios carienė Sofja liepė ir jos kažkoks talkininkas pasirašė su Lietuva ir Lenkija (bendra valstybe RečposPoLita) amžiną taiką. Rusia tą taiką labai vertino.
[nerašau] Kaukazas XVII-XIX amžiai
Tame tarpe - Čečnia.
[...] Krymas XVIII amžius
[nerašau] Lenkija, Lietuva 1792 metai.
Rašau kitur: ką veikė Rusijos valdžios Lietuvoje.
[...] 1 pasaulinis karas 1914 metai.
paskelbė Vokietija, bet pradėjo Rusijos Imperija.
O Vokietija už tai padovanojo Rusijos Imperijai Leniną ir jo tariamą "revoliuciją" 1917 metais.
[...] Rusija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Sibiras, Azija 1917-1922 metai. -1989.
[nerašau] Lenkija 1939 ir 1944 metai
1939.10.31 kažkur, gal Tautų lygoje (to meto Jungtinių Tautų atitikmuo) Molotovas melavo neva Lenkija nėra tikra valstybė, jos nėra, o Tarybų sąjunga gelbsti nuo kažko (nuo Vokietijos, ar Lenkijos) savo brolius vakarų Ukrainoje ir Baltarusijoje.
1939.11.30 "visų tautų vadas ir tėvas" Iosif Vissarionovič Džugašvili (nusikaltėlio pravardė Stalin) viešai neigė, kad susitarė su Vokiečių fašistais dalintis Europą. Melavo neva nepuola, nekariauja ir neketina. Bet tuoj vis puolė. Pasakoju pasakoje apie Suomiją.

1939 metais pasaulio Komunistų partijos ketino siųsti savanorius kovoti prieš fašistus į Lenkiją. Panašiai siuntė į Ispaniją 1937 metais.
"Kominterno" vykdomasis komitetas jiems tai uždraudė.
Dimitrov dienoraštyje rašė, kad taip įsakė Stalinas. Nes draugavo su fašistais. Draudė bet kokias žinias apie juos (cenzūra). Laikraščiai net sveikindavo fašistus su pergalėm Europoje. Tuo piktinosi užsienio pasiuntiniai Tarybų Sąjungoje.
1939.09.01 Lenkiją užpuolė fašistaiVokietijos. Užkariavo per 3 savaites.
1939.09.17 - "draugai" iš Tarybų Sąjungos.

Tarybų Sąjunga galėjo sutriuškinti fašistus 1939 metais. Išsipildytų svajonė apie neskausmingą karo už pasaulinę darbininkų "gegemoniją" svetimame plote.
Bet nenorėjo. Nes 1939.08.23 sutarė draugauti: vadinamas Molotovo-Ribbentroppo "taikos" "paktas". Juk Komunistai laikė fašistus "revoliucionieriais", vos ne Komunistais. Fašistai vadino save "nacional-socialistais". Pas juos jau buvo revoliucija. Nesvarbu, kad tą revoliuciją galiausiai pasiglemžė fašistai. Todėl nebūtina buvo nešti jiems dar vieną revoliuciją. Nors, pas fašistus tebebuvo buržujai, kuriuos Komunistai turėtų laikyti "klasės priešais"...

Po pergalės prieš Lenkiją fašistai ir Tarybų Sąjungą darė bendrą paradą Baltarusijos mieste Breste. Kareiviai spaudė kruvinas rankas. Jos jiems nenudžiūvo. Rūkė taboką. Nepaspringo.
Po 2 metų tie patys, o gal kiti kareiviai srėbė "košę", kurią jie užvirė. Didvyriškai gynė tą patį miestą Brest nuo tų pačių fašistų ir visi žuvo... kas nepabėgo.

[...] Suomija 1939-1940 metai
1939.11.30
1940.03.13
[nerašau] Rumunija 1940 metai
1940 liepa. Užgrobė Moldaviją (Besarabiją). - Truputį daugiau, negu sutarė su Vokietijos fašistais 1939.08.23. Gal todėl fašistai užpyko ant Tarybų Sąjungos ir ją puolė 1941 metais. O Tarybų Sąjunga užsidirbo dar 1 priešą: Rumunai kovojo prieš juos, kartu su fašistais. Tiesa, Rumunai kovojo vangiai. Tingėjo. Fašistai juos keitė savimi, ar Lietuviais.
[nerašau] Lietuva, Latvija, Estija 1940 ir 1944 metai
Rašau kitur: ką veikė Rusijos valdžios Lietuvoje.
[nerašau] Iranas 1943 metai
Kažin ko Stalinui prireikė ten. Užgrobė laikinai. Gal saugojosi, kad Vokietijos fašistai neužgrobtų pirmi ir iš ten nepultų naftos gręžinių prie Kaspijo jūros.
Veteranai knygas apie tai rašė, ką jie ten dykaduoniavo, vaizdavo menką kovą, kol kiti tikrai kovėsi su fašistais.
Iranas nesipriešino.
Tarybiniai istorijos vadovėliai šį įsiveržimą nutylėjo.
[...] Vokietija (Karaliaučius, "Kaliningrad"), Kinija, Japonija (Kurilų salos), Čekoslovakija 1945 metai
[nerašau] Afganistan 1980-1989 metai
[...] Čečnia
[...] Gruzija 2008 metai
[...] Ukraina 2014 metai
[...] Sirija 2015 metai
[...] Pagalba Ukrainai ir Gruzijai
[...] Užpuolė ir grobia kosmosą Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
[...] Užpuolė ir grobia šunis ir kates Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
[...] Grobia Rusijos žmones Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
[...] Grobia užsienio žmones Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
Grobia ir savo žmones.
Dar grobia unitazus ir jungiklius. Nes strioka be jų.
[...] Grobia Internetą Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
[...] Grobia rinkimus Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
Grobia žemę Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
2017.03.29 parašė įsaką leisti Sąjunginei Sargų Tarnybai (Federalnaja Služba Ohrany, FSO) grobti žemę, kurios tariamai reiktų valdiškų daiktų apsaugai. Dažnai tokiais daiktais vaizduoja ir "asmeninius" valdžios turtus.
Dar to prašė ir FSB (KGB)...
Grobia žemėlapį Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
2018 balandžio mėnesį įsakė perrašyti pasaulio žemelapį, kad visus pavadinimus pakeisti į Rusiškus nuo savęs.
Dar reikia pagaminti Rusijos gaublį; Darvino rūšių kilmės teoriją perrašyti, kad visos rūšys kiltų iš Rusų; parašyti tarybinio žmogaus anatomiją; rusišką matematiką (tapk valdžia ir apiplėšk), fiziką, chemiją...
[...] Žudo Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
Dažniausiai - cheminiais ginklais. Rusijoje ir užsienyje.
[...] Kaip samdo smogikus
Per valdiškus karinius komisariatus.
Kariuomenėje.
Internetu.
Grobia. Net nesamdo.
Padėtis Rusijoje
2014.11.25 Rusijos valdžios priešininkas Boris Nemcov Laisvės Radijui sakė. Už tai irgi jį nužudė.
2014 metais VVP padidino Rusijos iždo išlaidas karo pramonei 33%, 800 mlrd. rublių.
2017 metais pagaliau išleido 20% mažiau, negu 2016. Viso: 66 mlrd. $ (3800 mlrd. rublių).
Per 15 metų, kol valdė VVP, valdininkai pagausėjo 2 kartus.
10 kartų padidino išlaidas Policijai.
Bus 60 mlrd. JAV dolerių nuostolis statyboje vamzdžio "Sila sibiri" ("Sibiro jėga") į Kiniją per Blagovešenską. 2014 metais, prispirtas karo ir draudimų, VVP pardavė Rusijos dujas ir ateitį Kinijai. Prie vamzdžio statybos Kinai neprisidės. Ir neaišku ar tikrai pirks dujas. Nes jau daug perka iš Turkmėnijos.
Tad VVP atsisakė statyti vamzdį "Sila sibiri" ("Sibiro jėga"). Tapo neaišku ką gi tada jis pardavė Kinams.
Vis tiktai, 2019.12.02 užbaigė kažkokį dujų vamzdį į Kiniją.

2016 metais 39% Rusijos iždo sudarė gynyba (26%), valstybės saugumas (7%) ir dar kažkas.
2017 metais: 28% gynybai, vos 5% švietimui.
Net jeigu gynybai nieko neduotų, vis tiek nepakaktų pinigų švietimui ir kitiems reikalams.
Kažkas sako, neva nuo 2015 metų karinės išlaidos ėmė mažėti ir sudarė 3% BVP.
63 aukštosios karinės mokyklos. JAV Prancūzija ir kitos šalys turi po 3.
18000 tankų. - Daugiau negu turi JAV ir Kinija. JAV turi labiau negu 2 kartus mažiau. Tankų gausos priežastis: Rusijoje daug generolų tankistų. 2019 metais net kariniam laivynui vadovaus tankistas.

Dar jis nesakė: 2010 metais VVP užslaptino žuvančių kareivių kiekį taikos metu. Taip lengviau slėpti ir teisinti karus.
Tuo metu žudavo 2000 kareivių per metus. - Nusižudydavo, privesdavo iki savižudybės, sprogdavo. Nukautų gal nebuvo, nes kariauti tada laikinai liovėsi.

Nuo Tarybinių laikų iki 2013 metų Rusijos miškininkų sumažėjo 10 kartų.
Lietuvos - 2 kartus.
Abu skaičiai reiškia blogį.
2019 metų liepą-rugpjūtį sudegė Sibiro miškų plotas, kuris prilygsta Belgijai. 5 mln. hektarų. Rusijos valdžia melavo, neva dega tik 5 mln. ha. Gesino tik 0,25 mln. ha, kur arčiau žmonės gyvena. Aukšti valdininkai pezėjo, neva ekonomiškai nenaudinga gesinti. Vietoj to VVP pasiūlė gelbėti gesinti miškus "Graikijoje". Nes naudingiau paskolomis ir pagalbomis paversti graikus savo tarnais ir Europos sąjungos sąmyšiu.
2001 metais Rusijos valdžia paskelbė, kad sumažins valdžios dalį ekonomikoje nuo 25% iki 15%. 2016 metais ji sudarė 60%.
2018 metais 85 Rusijos sritys vertėsi "šalpa": ėmė iš iždo daugiau negu mokėjo. Tik 12 mokėjo daugiau negu ėmė.
100% mokesčių, kuriuos surenka Maskvoje, lieka Maskvai švaistyti. Tai nesąžininga. Reikia dalintis. Juk ir be to mokesčiai suplaukia į Maskvą iš visos Rusijos. Likusi Rusija skursta, trūksta pinigų švaistyti. Palygink, Vilniui lieka lygtai 48, ar 50%:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#kaulija
Net ir tiek perdaug. Vilnius kaulija iš vyriausybės ir Seimo vis daugiau.
75% Rusijos kelių statybų yra Maskvoje ir apylinkėse.
2009-2019 metais 13% Rusijos naujų butų statė Maskvoje.
Per 15 metų Maskva prarado 3000 hektarų želdinių. - Neteisėtoms namų statyboms, keliams. Nuolatinėje tarptautinėje VDNH parodoje iškirto egles. Sodino liepas. Liepa kainavo 32000 rublių. Valdininkai jas pirko po 550000.
2019 metais 19 mlrd. rublių per metus švaistė vien Maskvos mero viešiems ryšiams. Tai 3 kartus daugiau negu visas iždas Valdimiro mieste.
2016 metais Rusija švietimui skyrė 2,2% "bendro vidaus produkto" (BVP). BVP tada buvo 80000 mlrd. rublių. Palygink su Pietų Korėja: 27%. Kažkada Korėja buvo vien kaimiečiai: augino ryžius, gaudė žuvis. Kiek turėjo pramonės, tiek atiteko Šiaurės Korėjai. Bet išsivystė.
Lietuva: 0,7%. 1996 metais - 1,4%. Nebent visiškas skaičius gali būti palankesnis. Net ir tuos menkus pinigus iššvaisto brangioms statyboms.
Rusijoje buvo 1,0485 mln. vergų. Tai - 7 visiška vieta pasaulyje ir 16 - santykiu su gyventojų skaičiumi. Pasaulyje knybždėjo 46 mln. vergų. Palyginus su 2014 metais, jie pagausėjo 10 mln. Viso nagrinėjo 167 šalis.
2016 metais Rusijos valdžia nurašė Mongolijos valdžios skolą 173 mln. $. Tuoj pat paskolino 300 mln. $; kažkodėl 2 gabalais po 100 ir 200.
Kažkada Rusijos valdžia "paskolino" jau ir be to daug skolingam Venesuelos diktatoriui Nicolas Maduro 12 mlrd. $. 2019 metais Venesuela skolinga viso 17 mlrd. $.
2019 metais Rusija davė Sirijos galvažudžiui prezidentui Bašar Asad 700 mln. $, kad atstatytų sugriautus statinius ("infrastruktūrą"). Nežinau per kurį laiką davė. Gal davė ne tiesiai jam, o patys išleido ir statė.
Rusija pavėlino pensijos amžių iki 69 metų. Kad "baudžiauninkai" dvėstų ir paliktų visus pinigus už grabo lentos, o ne pravalgytų. Jų labai reikia karui ir dovanoti "draugams" galvažudžiams.

2019 metais Rusijos iždas saugojo 16000 mlrd. rublių grynų pinigų. Tai yra 16% BVP.
Nėra prasmės atspausdinti tiek pinigų ir nepaleisti juos į apyvartą.
Blogai ir taip, ir taip. Paleisi, sukelsi infliaciją. Laikysi, neskatinsi ūkio.
Geriau ant pinigų sėdėti, kaip šuo ant šieno... Ir galbūt tyliai imti sau kiek reikia (vogti).

2019 metais Rusijos BVP sudarė 2% nuo pasaulio. Kažkada jis buvo 2,5%.

2019 metų gegužę Rusijos bažnyčios "patriarchas" Kiril (pasaulietiškas Vladimir Gundaev) sakė, kad stato 3 bažnyčias per dieną. 30000 per 10 metų. Tai reikštų, kad anksčiau statė dar dažniau. Vidutiniškai 8,2 per dieną.
Maskvoje yra 1200 stačiatikių bažnyčių.
Viso Rusijoje: 60000.
Mokyklų stato: ½ per dieną.
Ligoninių uždaro: 1 per dieną.
Kiril nėra tikras patriarchas. Jį skyrė Rusijos valdžia. Internetas mirga jo praeitimi: taboko gaujos vadeiva, žudikas, milijardierius, pedofilas, KGB šnipas ("agentas").
Bažnyčia yra valdiška. Todėl ir statybos tokios valdiškos, nereikalingos.
Dažnai jas stato vietoj parkų. Iškerta medžius.

2019 metais prie Maskvos iškirto mišką Losinyj ostrov (Briedžių saloje). Tariamai tvarkė. Pinigų paėmė 1,5 mlrd. rublių kažkodėl iš sveikatos apsaugos. O ligonines uždarinėja, arba jos merdėja.

Gal 2015 metais kažkoks Rusijos viršininkas pripažino, kad Mėnulis ir Marsas - ne pagal kišenę Rusijos kosmoso pramonei.
Matyt teko rinktis - Krymas ar Mėnulis. Geriau tiek, negu nieko. Jei negali į kosmosą, raketas gali laidyti ir į lėktuvus.
Rusijoje mokslas nyko ir be karo. Dėl karo jis nyksta sparčiau. Pasaulis tuo metu vis veikia, daug įdomaus išranda. Rusija beveik nieko to negali, neveikia. - Didelė netektis.

Kad mažiau blogą kalbėtų apie valdžią ir apie jį, VVP vadina tokius žmones ir įstaigas "užsienio agentais". Pasirašė tokį įstatymą, kad vadinti taip visus, kas gauna pingusužsienio. Be paliovos baudžia tuos, kas atsisako patys sau "ant krutinės uždėti geltoną žydų žvaigždę" tokią.
Kartais iš "užsienio agentų" išbraukia kažką. O baudą palieka.

Gal 80% Rusijos ūkio yra nafta, dujos ir kitas kuras. Parduoda juos į užsienį.
http://fbk.info/blog/post/522
2019.10.15 Tyrimo Valdybos (Sledstvennyj Komitėt) nurodymu Rusijos valdžia įsibrovė į "Šalpą kovai su korupciją" ("Fond borby s korrupcijei"). Dingstimi vaizdavo pinigų pervedimą iš užsienio. Tikėtina, kad patys jį ir padarė, pakišo. "Šalpa" pinigų negavo. Jos banko sąskaitą senai valdo patys Tyrimo Valdyba ("areštavo"). Jie ir paėmė pinigus. Juos ir reikia apieškoti, uždaryti. Per svetimas sąskaitas patogu slapta pervesti sau pinigus iš užsienio, slėpti, kad esi gavėjas. Tuo pačiu žlugdai tarpinį gavėją, valdžios priešą.
Dar atėmė naujus kompiuterius, apiplėšė. Nors, jie tušti. Valdžios priešai jų dar nenaudojo, nespėjo išvynioti. Todėl jokių įkalčių juose negalėjo būti.
Tad, stambiausias "užsienio agentas" yra pats VVP, jo Tyrimo Valdyba...
Juk jis pats teisina savo įstatymą: kas pinigus moka, tas ir muziką užsako.

Tokia didelė dalis kūro ūkyje patvirtina, kad neįmanoma pertvarkyti ūkį ir gaminti maistą patiems sau.

2019 metais Rusijos žemės ūkis sudarė vos 2% visų prekių ir paslaugų vertės (BVP).
Todėl atsakomieji draudimai pirkti maistą iš mūsų vargiai pakels Rusijos ekonomiką. Tik vartotojai mažiau pasirinkimo turės.
Ir tikrai, Tolimuosiuose rytuose, prie Amūro upės, Rusijos valdžia neįleido prekeivių iš Kinijos. Parduotuvės ištuštėjo ir neprisipildė pakaitalais. Išnyko kiaušiniai, kostiumai iš Turkijos, baldai iš Vokietijos (tikriausiai kontrabanda)... Teko atverti sieną vėl, kad nepykdyti žmonių, nežlugdyti balsavimo apie Konstitucijos pataisas, kurių valdžia labai nori. Jas miniu žemiau.
O šiaip, aišku, graži rožinė svajonė paversti Rusiją "agrarine" šalimi, kad dauguma žmonių dirbtų patys.
Bet tada jie nepriklausytų nuo valdžios. O tai didelis pavojus valdžiai.
Stambūs maisto gamintojai yra valdžios mylėtojai. Būtent jos dėka jie neteisėtai sustambėjo ir išplito. Todėl iš tų maisto draudimų labiausiai pelnosi stambūs gamintojai, didina kainas.

Tarybų sąjunga turėjo 60 mln. karvių
2019 metais Rusija - 8 mln.
Vokietijos žemės ūkis gamina 10 mlrd. $.
Rusijos - 24 mlrd. $.
Brazilijos - 105 mlrd. $.
Tarybų sąjunga pirko 100000 traktorių gal per metus.
Rusija - 12000. - Visus iš užsienio, daugiausia iš Baltarusijos.
Apleido, nearia 40 mln. hektarų žemės. Tai lygu 255000 Vingio parko, Vilniuje, plotų. Nežinau kiek žemės Rusijoje aria.

2018 metais Rusijoje kalėjo 600000 žmonių. Viso gyventojų: 140 mln..
Palyginkime su žiauriais 1937 metais: kalėjo 500000 žmonių; Viso gyventojų buvo: 200 mln.. Nežinau, ar tai įskaito koncentracijos stovyklas (Gulag) ir ką sušaudydavo beveik be teismo. Gyventojų skaičiai irgi keisti. Gal 1937 metų skaičiavo visą Tarybų Sąjungą, o ne vien Rusiją.
1937 metais net 15% teismų išteisindavo aukas.
2018 metais - beveik ne.
Gal švelnesnės tik bausmės. Nesušaudo.

2018 metais Rusijoje buvo 1 mln. žmonių, kurie prasiskolino, "bankrotų". Nežinau ar teismai juos svarstė.

1991-2018 metais iš Rusijos iškeliavo gyventi 30 mln. žmonių (emigravo).

Rusijos nusikaltėlių valdžios tarnai išsikelia gyventi pas nekenčiamus buržujus vakaruose.
Vladimir Solovev melą skleidžią ("propagandą") Rusijos Televizijoje. 2019 metų spalį jis pareikalavo, kad jam pilietybę duotų Italija.
Įdomu ar pabėgusių valdžios tarnų skaičius viršys paprastų žmonių.

2019.12.19 VVP 15 kartą viešai atsakinėjo į klausimus. BBC Rusiško skyriaus žurnalistė klausė kada jis pripažins savo 2 dukras ir kad jos dalyvauja valdiškuose versluose. Ji gėdino VVP, kad anksčiau jis tikino, neva jos niekur nedalyvauja.
Vienos dukros verslo dalininkas yra Maskvos Valstybinis Universitetas. Ji gavo 500 mln. $ pelną. Nežinau per kokį laiką.
Antra dukra irgi panašų verslą turi. Įrengia ligoninę.
VVP pasigyrė, bet tuo pačiu ir išsidavė, kad jis yra Maskvos Valstybinio Universiteto rūpintojų tarybos narys.
Jis teisinosi, kad mokslą privalu brukti verslui. O antra dukra neturi jokio pelno. Bet ji gydo (medicina). Ten reikia aukštų technologijų. Juk 2019 metais Rusijos gyventojų sumažėjo 260000. - Nutylėjo, kad mažėjo ir dėl karų.
VVP nutylėjo kodėl tą verslą, pelną, aukštas technologijas gavo pirmenybę dirbti būtent 2 jo dukros.
VVP gyrėsi, kad draudimai pirktiRusijos ir Rusams iš užsienio pakėlė ūkį. Rusija ėmė pirmauti pasaulyje grudų išvežime. Pralenkė JAV ir Kanadą. Kas iš to? Pirmauja tikriausiai stambūs žemės grobikai ir valdžios tarnai. Žemės ūkis vis tiek sudaro vos 2% BVP.
Jei tai būtų savarankiški darbininkai, tai būtų gerai. Kaip ir minėjau, kuo daugiau savarankiškų žmonių, tuo mažiau valdžios tarnų.
VVP gyrėsi, kad 75% perdirbančios pramonės sukūrė po 2000 metų. Ne viską paveldėjo iš Tarybų Sąjungos, nestovi vietoje.
- Gal. Bet jis nutylėjo kiek sugriovė, išardė, išvogė, išpardavė metalo laužui... ir kiek nauja pramonė sudaro santykiu su ankstesne, kiek žmonių yra jos savininkai.
VVP gyrėsi, kad pastatė laivų variklių ir malūnsparnių gamyklas. Melavo neva tai naujovė. Irgi nutylėjo kur dingo kas buvo anksčiau ir kiek naujos gamyklos daro. Jis dar ir pats prekybinį "Baltijos laivyną" išvogė, kai dirbo Sankt-Peterburgo mero padėjėju. Gal ir laivų statyklą išvogė.

2020 metais Rusijos valdžia šnipinėjo vakarų pasaulio dalies, JAV, Kanados, Britanijos įmones, kurios išradinėjo skiepą nuo karūnos pavidalo viruso.
2020.08.11 staiga viena iš VVP dukrų paskelbė neva išradoskiepą. Niekas netikėjo. Visi barė. Nes nedera skiepų daryti slapta. Juos reikia viešai aptarti, išbandyti.
Visi drovėjosi svarstyti ar tai ji šnipinėjo ir pavogė skiepą.
Skiepą jau išbandė per 2 mėnesius, slapta. Jį išbandė ant savęs ir pati dukra.
VVP prie savo gabumų traukti senovinius puodus iš jūros dugno, skraidyti su gandrais, jodinėti nuogas, pridėjo mokslo pasiekimus - skiepus.

2020.01.15 VVP viešai pasiuntė tautą į savo eilinę metinę žinią ("poslanijė") "Federaliniam susirinkimui"... O tuo pačiu ir tautai. Šią žinią įpareigojo rodyti ir garsinti visose įstaigose, transporte, taksi, net vietoje, kur nukrito meteoritas, Čeliabinske. Viešpatis rodydavosi tau, kur bebūtum, it holograma ("materializavosi").
Jis pasakė, kad skelbs balsavimą keisti Konstituciją:

 • Duoti gynybos taryboje pirmininko pavaduotojo krėslą Dmitriui Mėdvėdėvui. Pirmininkas ten yra pats gi VVP. Tuo tikslu leido Mėdvėdėvui atsistatydintiministrų pirmininkų kartu su visais ministrais.
 • Didinti gynybą (karą ir kovą prieš Rusijos žmones).
 • "Federaliniame susirinkime" ("Sovėt federacii") 10% atstovaus Prezidentą (VVP).
 • Konstitucinį teismą iš esmės darys Prezidentas pats (VVP).
 • Mažinti užsienio teismų ir tarptautinės teisės galią Rusijoje. - Pavyzdžiui Europos Žmogaus Teisių Teismo, žmogaus, prekybos, karo teisės.
  Rusijos įstatymų viršenybė prieš tarptautinius jau ir dabar yra. Užtat toks įrašas Konstitucijoje skatins neigti bet kokius tarptautinius įsipareigojimus ir teismus. Juos vykdys tik kitos valstybės.
 • Įrašyti Dievą. Nerašo į kokias pareigas.
 • Kad tauta noriau nurytų "kardą", "pasaldino" jį siūlymu uždrausti Konstitucijoje būti prezidentu ilgiau negu 2 kartus po 6 metus, su pertraukom (šalinti žodį "iš eilės").
  - Apgavo visą šalį. Žodis "iš eilės" Rusijos Konstitucijos §81 yra ne leidimas, o draudimas. Atvirkščiai, jei šio žodžio nebūtų, 1 žmogus turėtų sostą per ilgai. Įsivaizduok prezidento laiką su visokiom ilgom, ar trumpom pertraukom. - Nori išlipa iš sosto... Nori įlipa... Kad ir kas savaitę... Ir ką? Visą gyvenimą sėdės... po 1 dieną. Arba net ir po 1 pilną 6 metų kartą... - Nesąmonė. Todėl rašo "iš eilės".
  Tikslas yra ne leisti per sykį sėdėti po 2 kartus, kiek nori sykių, o išvis apriboti laiką 2 kartais ir "iš eilės". Jei ne "iš eilės", tai išvis negalima.
  Galima dar išvedžioti, neva "iš eilės" reiškia ne laiką kol sėdi 1 žmogus, "be pertraukos", o bendrą laiką, su visom pertraukom, tarp pirmos ir paskutinės jo sosto dienos. Jei neišsėdėjai 2 kartų, nebegali. Pavyzdžiui, sėdi 6 metus, 3 metų petrauka, dar galėtum sėdėti 3 metus, o ne 6. Jei petrauka 1 diena, tada - 6 metus be 1 dienos.
  Bet niekas nerašo tokių "skylėtų" Konstitucijų. Žodis "iš eilės" reiškia, kad bet kuris kartas turi būti be pertraukų, iš viso. Jei pabuvai vos 1 dieną, ir pasitraukei vos 1 dienai, tada vis tiek ate.
  2020.03.10 Tarybų Sąjungos 1 kosmonautė Valentina Tereškova, Dumos narė, pasiūlė skaityti, neva bet kas prezidentu nebuvo nei karto (0), jei liaudis pataisas priims. Už tai balsavo visa Duma, išskyrus Komunistus.
  Ji klastinga. Tik apsimeta VVP tarne. Tai spąstai: jei laiyti, kad jis nebuvo prezidentu, tuomet visi jo įsakymai negalioja, įskaitant ir patį siūlymą keisti Konstituciją. Tuomet jam reikia kelti baudžiamąją bylą už tai, kad:

  • Nedirbo, nors išrinktas prezidentu.
  • Ėmė algą. - Uždarbis tariamas. Užtat, ėmė tikrai.
  • Ėjo prezidento pareigas, nors juo nebuvo.
  • Valstybės perversmas. Juk jis savavališkai sudarė vyriausybę, pareigūnus (teismus, policajus, prokurorus)...

  Skelbia ne referendumą, o tik paprastą, neteisėtą balsavimą. Nes referendumui yra griežti reikalavimai: 50% nuo visų rinkėjų turi balsuoti , balsuoti apie kiekvieną reikalą atskirai.

  Kad vaizduoti naujoves, veiksmą, blaškyti dėmesį, VVP perstumdė kėdes: atstatydino visą vyriausybę ir 2020.01.21 paskyrė naują. Daug snūkių pakeitė. Daug paliko.
  Vadas mėtosi po "sceną", šukauja beprotybes, "rauna" plaukus nuo galvos, nors jau ir be to plikas... Žiūrovas nieko ramina save, neva ne jam, mažam žmogeliui suprasti. Jei daro, reiškia dirba. Pokyčiai vyksta...
  2020.01.19 tauta neapsigavo ir išėjo į gatvę prieštarauti ("protestuoti").

  2020.03.25 VVP atidėjo balsavimą apie naują Konstituciją, nes išsigando ne liaudies, o jos viruso.
  Balsuoti ketino 2020.04.22 - Lenino gimimo dieną (nusikaltėlio tikras vardas Vladimir Iljič Uljanov).

Lenkija 1262 metų birželio 21
Lietuva kartu su Rusija, nepaskelbę karo, puolė kažkokį Lenkijos kaimą, kol tas miegojo. Nukirto galvą jo seniūnui. Jo sūnų pagrobė į vergiją. Ir grįžo. Iki šiol niekas nieko už šį nusikaltimą nenubaudė.
Nežinau už ką. Gal keršijo, kad jie talkino Vokiečių ordinui.
Nors istorikai sako, kad tai buvo pirma Lietuvių pažintis su Lenkais. Gal tais laikais plėšikauti buvo malonus paprotys.

Po tuzino metų Lietuva krikštijosi.
Dar kartą krikštijosi po 100 metų 1383 metais.

Dar po 10 metų 1393 metais krikščionys puolė Vilnių. Tame tarpe - Anglai. Juos ten atvedė Vytautas. Miestas buvo Kalnų parke. Užpuolikai atsivežė samdinius, amatininkus, kurie už pinigus kasėsi po sienomis (minininkus). Bet jo nepavyko užkariauti. Tada išdavikai Lietuviai atvėrė jo vartus. Užpuolikai visus išskerdė ir sudegino. Paskui nuo miesto sienų, nuo kalvos, brangiomis strėlėmis apšaudė maldininkus, kurie žygiavo Neries pakrante su ikonomis, kryžiais ir maldomis už taiką. Kelis nužudė... kaip pagonis, pasilinksminti.

Novgorod
1593 metais Maskvos diktatorius ("caras") Ivan Groznyj (Rūstusis) pagrasino Velikij Novgorod (Didysis Naugardas rusiškai), kad pripažintų Maskvos (jo) valdžią. Tie atsisakė ir pakvietė valdyti Lietuvos kunigaikštį, berods Kazimierą ir ginti nuo Maskvos. Anas neveikė, išdavė Novgorodą. Pražiopsojo progą puikuotis prieš mūsų dienų palikuonis plačia valstybe nuo Juodosios jūros iki Baltosios jūros, Arkties vandenyno.
Novgorodas pralaimėjo mūšį su Maskva. Maskoliai ištrėmė pagrindinę Novgorodo didikę, nukirto galvą jos vienam sūnui, atėmė žemes, pagrobė varpus, kurie skelbdavo vėčus (liaudies tarybas, pasitarimus). Bajorus iškėlė į Rusiją. Jų vieton patalpino savo statytinius. Talpinti rusiškas žodis yra "pomestit", "pomešat". Iš to kilo šių tarnautojų pavadinimas: "pomešik". Šie niekšai gavo svetimas žemes už pareigą tarnauti kariuomenėje, kai pašauks.
Net ir toks žiaurus, kraugerys Ivan Groznyj drovėjosi pulti taikius žmones be dingsties. Jis išgalvojo, neva jie bedieviai, nes dedasi su Lietuva, Katalikais. Reikalavo, kad jie atsiverstų į tikrą tikėjimą. - Išgalvojo tą pačią dingstį kaip prieš kelis šimtus metų Rusams primetė Kryžiuočiai. Rusai neatsilaikė ir pasikrikštijo.
Vienas luošys išpeikė Ivan Groznyj kad yra kraugerys. Tais laikais buvo drąsių, tiesmukų žmonių. Tokie nebijojo kalbėti žudikams į akis. Caras jo nenužudė, o paklausė, susigėdijo aplinkinių, nors jie buvo jo gi tarnai, pabūgo apkalbų, ir aprimo, mažiau kailių dyrė.

To pasėkoje 1514 metais Lietuviams su daugybe Baltarusių teko Oršos mušis. Jį laimėjo. Painioju. Sekantis mušis buvo 1610 metais. Nepamenu kur. Bet Maskva nebesustojo. Išlaikė žemes, kurias užgrobė iki pat to mūšio. Lietuva ne išvijo Maskolių, o tik pristabdė. Nors ir po ilgų pertraukų, Maskva vis veržėsi. 1655 metais 6 metus siaubė, degino, grobė, žudė, kankino Vilnių. Galiausiai, 1792 metais užvaldė Lietuvą.

Rusijos bei Tarybano istorikai vaizdavo, neva Rusai savo noru vienijosi dėl tautinių sąmojų. Todėl nutylėjo Slavų genčių ir valstybių tarpusavio mūšius.

Krymas
Krymo hanatas buvo 1441-1783 metais.

Apie 1680 metus Rusija puolė Turkiją, berods ne kartą. Bet pralaimėjo, nes negebėjo aprūpinti kariaunos per tokį ilgą kelią.

1768 metais Rusijos imperatorė Ekaterina užpuolė Turkijos imperiją.
Laikas buvo palankus. To meto pasaulio galiūnai Prancūzai buvo užimti Amerika. Jie negalėjo užstoti Turkijos. Jie turėjo ten plačias kolonijas. Jas pamažu atidavinėjo JAV. Dalyvavo jų pilietiniame kare.
Ekaterina svajojo atkurti "Graikiją", užgrobti Konstantinopolį (Stambulą). Aną vos prieš kelis šimtus metų užgrobė Turkijos valdžia, išžūdė visus gyventojus.

Ekaterina gimė Vokietijoje (Šecine, dabar Lenkija).
Gyveno 1730-1796.
Karaliavo: 1762-1796.
Mirė nuo širdies smūgio. Kažkas juokavo, neva ji tuo metu santykiavo su arkliu. Nes ištvirkusi buvo.
Ji buvo skurdžių, smulkių didikų šeima. Kai apsigyveno Rusijoje pakeitė vardą.
Pirmą kartą lankė Rusiją 1744 metais, kad rasti už ko ten ištekėti ir tapti cariene.
1762 metais mirė Petro I duktė, imperatorė Elžbieta. Jos sunėnas Pavlas tapo imperatoriumi. Ekaterina buvo jo žmona. Ji apsivilko karininko uniformą, pasitelkė kareivius ir suėmė Pavlą jo užmiesčio rūmuose; įsakė nužudyti. Žudikas parašė melagingą atsiprašymo laiškelį, neva tai atliko per išgertuves. Atsiprašinėjo ir siūlė save bausti mirtimi, jei tai derėtų. Mat, nedaug kas manė, neva jis pasielgė blogai. Valdininkai ir karininkai nemėgo Pavlo.
Ekaterina tapo imperatore.
1773-1775 metais Pugačiovas apsimetė nužudytuoju imperatoriumi Pavlu ir vedė žiaurų sukilimą prie Uralo. Žudė ponus. Kariuomenė numalšino sukilimą. Dalyvius pamovė ant stulpų išligai pagrindinių kelių.
Apie 1774 metus Ekaterina sutiko didžiausią savo meilę karininką Potemkiną. Jį išsiuntė į "Naują Rusiją" (Ukrainą).

XIX amžiaus viduryje Caras kažkaip privertė pabėgtiKrymo 194000 Totorių.
Gal vietoj jų privežė savo žmonių. Taip Krymas tapo daugiataučiu.

1917.03.25, po pirmos, buržuazinės Rusijos revoliucijos Krymo totoriai susirinko ir suburė savo valdžią. Jie negalvojo ką darys: savo, atskirą valstybę, ar svetimos dalį.
Po 1917.10.25 Spalio perversmo (1917.11.07 nauju laiku; paskui jį pervadino: "Didžioji Spalio Socialistinė revoliucija") Kryme iš kažkur atsirado Komunistai ir paskelbė antrą valdžią. Totoriai vis tik gyrė Komunistus. Neva kitur kraujas liejasi. O Krymas prisikelia.
Komunistai sušaudė Tororių vadovus. Po to jau Tororiai nebeliaupsino Komunistų ir jiems priešinosi.
1918 Krymą užgrobė Vokiečiai. Tororiams prie jų nepavyko sukurti valdžią. 1919 metais Vokiečiai išėjo.
Krymo valdžią užgrobė Komunistai. Bet Totorių vadų nebežudė, pasimokė nepriešinti jų sau. Net 6 totorius paskyrė ministrais.
Krymo Komunistų valdžiai vadovavo Dmitrij Uljanov. - Jaunesnis Lenino brolis.
Galutinai Komunistai susidorojo su Krymo Totoriais 1944 metais: ištrėmė visus ir tremtyje daugybę nužudė.
Visus apkaltino, neva jie talkino fašistams per karą. Patys Komunistai kalti, kad iki karo juos engė.
Totoriai kovojo ir Tarybinėje kariuomenėje prieš fašistus. O tuo metu už jų nugarų kiti tariami kareiviai dorojo jų šeimas.

1 pasaulinis karas
1914 metai. Vokietijos Kaizeris, ar dar kažkas melaginga dingstimi paskelbė karą Rusijos Imperijai. Bet vis nepuolė. Gal ir neketino.
Imperijos liaudis apsidžiaugė. Svajojo užmėtyti vokiečius kepurėmis. Rusijos Imperija pirma pasiuntė gvardiją pulti vokiečius. Gvardija beveik visa žuvo pelkėse kažkur. Spėjo kailį išnešti tik raitėliai.
Jei ta gvardija liktų gyva, Sankt-Peterburge, gal neleistų Komunistų revoliucijos.
Kur jie lindo? Kokios "kepurės"?.. Juk nesenai, 1905 metais jie pralaimėjo karą žymiai mažesnei Japonijai.
Jei nepultų, gal ir karo nebūtų. Gal išliktų kraugerio Caro valdžia ir Imperija persitvarkytų, sužmogėtų, subyrėtų taikiai.
Rusijos Imperija pralaimėjo ir šį karą. O kad ji pasitrauktų iš karo, Kaizeris dar jiems atsiuntė Leniną (nusikaltėlio tikras vardas Vladimir Iljič Uljanov) su pinigais, užplombuotame vagone. Tas surengė perversmą 1917 spalio 25 (lapkričio 7 nauju laiku), pavadino jį revoliucija, nužudė priešininkus...
Ant Suomijos sienos Leniną apžiūrėjo sargai, išrengė nuogai. Kaip besistengtų, nerado priekabių. O turėtų jį sulaikyti ir pasodinti už busimus nusikaltimus...
1917.10.25 dar vieną progą turėjo patruliai Sankt-Peterburge. Jie sulaikė Leniną kol jis slapta ėjo į Smolno rūmus iš šiaurės, darbininkiškos Vyborgo šalies (tokia sritis mieste buvo ir yra). Lenin apsimetė girtuokliu. Dėvėjo peruką. Jį paleido. Smolname budėjo Komunistai, "bolševikų" gauja. Lenin atėjo ir klausė ko jie sėdi. Juk tuoj valdžia išsprūs iš rankų. Yra gera proga ją užgrobti. Negausus būrys nuėjo į Žiemos rūmus. Pabaidė jaunučius "Junkerus" (ūkininkų sūnelius kareivius), kurie juos tariamai saugojo. Anie susigūžė ir įleido visus. "Bolševikai" suėmė visą laikiną vyriausybę su vadovu Kerenskiu. Kvaila laikina vyriausybė paklusniai išėjo iš posėdžio niuriais veidais.
"Bolševikai" įsigalėjo rūmuose. Kakojo ir sisiojo į jų ištaigingas, įspūdingas vazas.
Paskui juos paišė gražiais paveikslais kaip jie neva apšaudo (kakiais) Žiemos rūmus, veržiasi pro Generalinio štabo arką priešais aikštę link jų, karstosi per rūmų vartus. Meninį filmą apie tai padarė. Jo kadrus paskui kišo į tariamus dokumentinius filmus, lyg tikrovę.
Taip kūrė kakių ir melo imperiją. Jos likučiuose gyvename iki šiol.
Kaip ir mūsų laikais, tuo metu mieste virė įprastas gyvenimas, kabakai, teatrai. Niekas nei pastebėjo neteisybės, nei kam rūpėjo "revoliucija". Visiems jiems už tai atsirūgo. - Ir tiems kas už, ir tiems kas prieš.
Rusija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Sibiras, Azija
1917-1922 metai. Po didžiosios 1917 metų spalio 25 (pagal šių laikų kalendorių: lapkričio 7d.) revoliucijos Rusija neatlaikė tokio plataus karo. Teko sudaryti taiką vakaruose ir pasitenkinti tik rytais. Tai vėl jų nesustabdė. Tarybų Sąjunga atkeršijo1918 metų pralaimėjimus: 1939-1940 metais užgrobė vakarus.

1917-1989 metai. Komunistų nusikaltėlių gauja užgrobė valdžią Sankt-Peterburge (tada vadino Petrograd, vėliau - Leningrad). Iki 1922 metų užgrobė likusią Rusijos dalį ir daug minėtų šalių, kurios iki tol buvo "Rusijos imperijos" dalimi. Gauja tuoj ėmė kariauti su taikiais gyventojais.
Per 1917 metų gruodį - 1918 metų vasarį jie paprasčiausiai, be jokių teismų nužudė 6000 "inteligentų": inžinierių, mokytojų, mokslininkų ir panašių.
Paskui nužudė apie 12 milijonų politiniais sumetimais. - Už nieką, pagal išgalvotus, nebūtus teismus, dažniausiai už akių, arba išvis be teismo.
Vien per 1937 metus sušaudė 0,7 mln. vyrų. Palyginimui: tuo metu visa Tarybų Sąjungos kariuomenė buvo 1,5 mln..

1920-1921 metais karo vadas Tuhačevski dujomis tručijo Tambovo kaimiečių sukilėlius.
1937 metais patį Tuhačevskį sušaudė Stalino valdžia (tikras nusikaltėlių vado vardas: Iosif Vissarionovič Džugašvili).
Nebuvo toks jau jis gabus karo vadas, kaip vaizduoja Stalino priešininkai. 1941-1943 metais Tarybinė kariauna fašistams pralaimėjo karą ne dėl to, kad Tuhačevskį sušaudė. Galbūt atvirkščiai: pasisekė, kad jį sušaudė. Kitaip, jis gal piltų nuodus ant fašistų. O tie jau užpiltų jais visą Tarybaną.

1935 metais Novosibirske reikėjo visokios nemokamos darbo jėgos. Rusijos valdžia nuteisė muziejų darbuotojus ir įkalino tenai 3-5 metams. Aukos dar nepatyrė 1937 metų priespaudos. Nebijojo. Jie šventai tikėjo, kad gali sakyti ir rašyti tiesą tyrėjams: kad nepatinka visa valdžia, ar dalis jos, ar tik kažkas, ką valdžia daro. Valdžia irgi dar ne visai sužvėrėjo, nubaudė "švelniai". 1937 metais už nieką bausmės jau buvo po 10 metų, ar sušaudyti.
Po to juos dar kartą nuteisė už tai kad rinkosi muziejuje Novosibirske ir raganavo ("egzorcizmą"): kvietė kažkokio fašisto dvasią.
Raganų medžioklė buvo ne vien viduramžiais, o ir Tarybiniais laikais. Nors, Tarybanas neigė tikėjimą.
Ar teistų raganas, jei jos kviestų Lenino dvasią? Gal jie ją ir kvietė. Gal tyrėjai tyčia sukeitė dvasias, kad apkaltinti.

Pirmas gaujos vadas buvo: Vladimir Uljanov. Slapyvardis, o paskui ir nauja, priimta pavardė: Lenin. Jis padvėsė 1924 metais. Jis iki šiol guli asmeniniame mauzoliejuje prie Kremliaus tvirtovės sienos Maskvoje.
Laiduotuves šlovino smarkiai. Todėl vaikai šalyje ėmė jas mėgdžioti, pamėgo žaisti Lenino laiduotuves. O kažkokios valdinnkės piktinosi viešai. Bet gal nevaržė jų.

1932 metais valdininkai vis tik uždraudė vaikams žaisti karą prieš buržujus ir fašistus. Nes tai ideologiškai juos žaloja. Nuo tol valdiški kariniai vaikų žaidimai "Zarnica" (aušra) buvo nešališki: žaislinius priešininkus vadino spalvomis. O asmeniškai kiemuose vaikai vis tiek žaisdavo karą kaip kas norėjo. Nekvaršino sau galvos pavadinimais, ar reikšmėmis.
Tarybų Sąjunga nebekurstė pasaulinės revoliucijos, bent taip smarkiai nebeskelbė, aprimo. Buržujų ir fašistų jie nepamilo.
Atvirkščiai, jie sakė, kad nedera vaiką vaizduoti blogu žmogumi. Dar žaisliniai buržujai ir fašistai gali nugalėti. Visai blogai atrodytų.
Vis tik, fašistus jie laikė pasaulinės revoliucijos sąjungininkais, kvietė į svečius. Mokino koncentracijos stovyklų patirties. O fašistai Kaukazo kalnuose slapta mankštinosi kariauti prieš Tarybų Sąjunga. Paskui ir atėjo į "svečius" šeimininkauti 1941 metais.

Antras gaujos vadas: Iosif Džugašvili. Slapyvardis, o paskui ir priimta pavardė: Stalin. Jis buvo žymiai žiauresnis. Jis nužudė visus vadus ir liko 1. Padvėsė 1953 metais. Tą dieną Lietuvą pustė didelė pūga. Tėvai vaikams sakė, kad nepriima Žemė kažko. Todėl Stalin atgulė ne į žemę, o į Mauzoliejų, greta Lenino.
1956 metais sekantis nusikaltėlių gaujos vadas Chrušiov paskelbė, kad Stalin buvo nusikaltėlis. Visi aplaidūs Rusai nuliūdo. Bet pakluso ir pagaliau tą niekšą užkasė.

Į Stalino laidotuves subėgo tūkstančiai "vergų", tarnų. Grūstyje žuvo 500 žmogystų. Valdžia žūtis nutylėjo nuo liaudies. Kas gi skelbia naminių gyvūnėlių, ar daržovių mirtį?..
Nežinau ką laiko laidotuvėmis. Nes jį laidojo 2 kartus. Pirmą jį padėjo greta Lenino, į Mauzoliejų. Paskui jį net ir valdžia išpeikė. Tada jį užkasė prie Kremliaus tvoros. Jei valdžia liepia manyti apie ką blogai, tai tikėtina, kad liaudis pakluso, neplūdo į antras laidotuves. Reiškia aukojosi per pirmas.

1957 metais viena gauja Komunistų partijoje bandė nuversti Hrušovą. Jis atsilaikė. Jį užstojo kita gauja. jis apkaltino priešus veikla prieš partiją.
1964 metais Hrušov ėmė rengti naują, geresnę Konstituciją... Jei tik jos pati valdžia laikytųsi...
Brežnev slaptą sutarė su KGB viršininku Podgornu ir Komunistų vadais versti Hrušovąsosto. Apie suokalbį jam pranešė vienas ištikimas KGBistas. Hrušov išvyko į Picundą prie Juodosios jūros. Oro uoste jis paprašė patį Podgorną išsiaiškinti ano gi paties suokalbį.
Podgornyj pasiskundė Brežnevui, kad juos įskundė. Nuogąstavo, kad Hrušov gali anam įsakyti sulaikyti Brežnevo gaują už veiklą prieš partiją. Ragino skubėti nuversti jį.
... Manau, jei įsakytų, tai ir sulaikytų savo gi bendrininkus, bijotų atsisakyti.
Brežnev prašė nunuodyti Hrušovą. Podgornyj atsikalbėjo, kad būtų sudėtinga rasti žmogų artimą aukai, kuris sutiktų tai atlikti. Net nesiteisino, kad tai nusikaltimas. Nes KGB ir Komunistų vadams žudyti yra įprasta. Tik šiuo atveju pavojinga. Brežnev prašė sulaikyti Hrušov. Podgornyj atsikalbėjo, kad tai irgi būtų sudėtinga ir šalies viduje, ir tarp tautų. Ragino nuversti jį tik atvirai.
Jis sutiko tik šnipinėti partijos susirinkimą, stebėti kiek dalyvių salėje ir narių telefonu ragins užstoti Hrušovą.
Podgornyj šmaikštavo, kad salėje labiausiai rėkė teisti Hrušovą jo aršiausi meilikautojai.
Jis sutiko pakeisti visą Hrušovo sargybą.
Nežinau ar keršijo gauja KGBistui, kuris juos įskundė.

1989 metais sukilo Lietuva. 1990 - Maskva. Jei Maskva nesukiltų, Lietuva pralaimėtų.
Todėl Lietuvos nusikaltėlių valdžia tapo nepriklausoma nuo Rusijos nusikaltėlių valdžios. Kitų šalių valdžios - irgi.
Už jų laisvę kovojo paprasta Lietuvos ir Rusų liaudis... Po to ji išsivaikščiojo ir tykiai laukė, kol ją kinkys ir vadelios nusikaltėliai. Lesė jiems iš rankų ėdalą ir dar dėkojo. Nes patys valdyti ar ėdalo prasimanyti tingėjo, bijojo, drovėjosi.

2015 metais Rusijos valdžios nusikaltėlių gaujos vadas Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) tyliai leido, o gal ir įsakė:

2020.05.14 Tverės miesto valdžia pašalino 2 atminimo lentas nuo buvusio NKVD namo. Neva jos buvo neteisėtos. Nors, pati valdžia jas pakabino teisėtai.
Viena lenta rašė, kad ten sušaudė Lenkų karo belaisvius. - Matyt, taip vadinamos Katynės žudynės.
Antra - kad ten sušaudė Tarybinius žmones.
Dar prokuroras kažką parašė, atrodo neigė aukas, ar NKVD ir valdžios kaltę. Nors, Rusijos valdžia ją senai pripažino.
Rusijos valdžia bara Čekus, kad jie pašalino netikrą karo vado Ivan Konev be žirgo statuląPrahos. O patys šalina tikrus skelbimus apie NKVD aukas.
1980-2020 metais Konev stovėjo aikštėje, kuri panaši į Lukiškių aikštę Vilniuje, ypač kai joje stūksojo Lenin ant aukšto postamento su iškelta ranka. Jį ten pastatė ne iškarto po karo. O žymiai vėliau. Matyt, šiaip sau, be reikalo, o ne iš dėkingumo protrūkio. 1945.05.09 Konev atėjo į Prahą jau po to kaip sukilėliai ją išvadavo patys. Nebuvo reikalo dėkoti už tai jam. Gal jis tyčia atėjo per vėlai. Laukė kad fašistai sutriuškintų sukilėlius. Taip elgėsi ir vadas Žukovas prie Varšuvos 1944 metais.
Kariavo ne vadai, o paprasti kareiviai. Kiekvienam po paminklą nepastatysi. Ir nereikia.
Užtat Konev slopino sukilėlius 1956 metais Vengrijoje; 1968 - Čekijoje ir Slovakijoje; 1961 metais prižiūrėjo Berlyno sienos statybą, vadovavo Tarybiniams kareiviams Rytų Vokietijoje.
Rusijos valdžios žurnaliūgos šlovina Konev neva jis išlaisvino mirties stovyklą ("koncentracijos") "Aušvic". Vėlgi, tai darė ne jis pats, o kareiviai. O jis ne laisvino, o irgi delsė. Leido fašistams žudyti ir išvaryti daugumą kalinių į mirties kelią į kitas stovyklas. "Aušvic" liko tik mirštantys paliegėliai. Jei norėtų, jis subombarduotų tą pragarą anksčiau ir viską, kas į jį atvyksta, išvyksta, visus kelius; bent apšaudytų sargus.
Panašią Konevo statulą 1991 metais pašalino Krokuva, Lenkijoje. Ten netoli "Aušvic". Gal jis daug kur stovėjo.

Suomija
1939.11.30 - 1940.03.13.

1939.11.30 pagrindinis visos Tarybų Sąjungos laikraštpalaikis Pravda (Tiesa).
"Visų tautų vadas ir tėvas" Iosif Vissarionovič Džugašvili (nusikaltėlio pravardė Stalin) atsakė į žinią apie slaptą suokalbį su fašistų Vokietija (slaptus priedus pulti prie vadinamo Molotovo-Ribbentroppo "taikos" pakto), pagal kurį Tarybų Sąjungai turėjo atitekti vakarų Ukraina ir Baltarusija (Lenkijos), rytų Rumunija (Moldavija), visa Lietuva, Latvija, Estija, Suomija.
Neva nežino iš kur tokia žinia. Manau vėliau fašistai ir Tarybanas sumedžiojo ir nužudė tuos savo bendradarbius, kurie klausė sažinės ir atskleidė šią tarnybos paslaptį. Keista, kad išvis Tarybanas šią paslaptį aptarinėjo. ... Ir ne kažkur, o savo pagrindiniame laikraštyje. Įprasta buvo viską nutylėti.
Neva ne Vokietija puolė Angliją ir Prancūziją, o anie - ją.
Neva Vokietija visada siūlė taiką, o Anglija ir Prancūzija visaip tam priešinosi.
Neva Tarybų Sąjunga nesirengia nieko pulti.

Po kelių valandų jis užpuolė Suomiją.
Kažkodėl pradėjo nuo to, kad bombardavo gyvenamus namus Helsinkio sostinės mieste. Kažkas teisina jį, neva ketino bombas mesti į uostą. Bet nematė per debesis. Todėl bėrė jas bet kur. Helsinkio neišgelbėjo atstumas nuo valstybės sienos. Keista tuomet, kodėl Leningradą (Sankt-Peterburgą) išgelbėtų, kaip Tarybanas melavo.

1939.12.04 berods Tautų lygoje (to meto Jungtinių Tautų atitikmuo) Molotovas melavo neva Tarybų Sąjunga nekariauja prieš Suomiją. Tuoj pridūrė, neva Tarybų Sąjunga gelbsti kažkokią liaudį, kuri sukilo prieš savo engėjus. Gal vaizdavo pasaulinę darbininkų (proletarų) revoliuciją.

Tom dienom Maskvoje vienas tėvas 13 metų sūnui paskaitė žinią neva Suomijos mieste berods Terijoki sukilo darbo liaudis, nuvertė engėjų kapitalistų valdžią, paskelbė vietinę Respubliką. Berniukas nuginčijo tėvą: atskleidė žemėlapį, rado, kad tas miestelis yra arti valstybės sienos, ir nuspėjo, kad nebuvo revoliucijos, o buvo Tarybų kariai.
Buvo ir daugiau mažų, bei didelių, kurie abejojo, ar prieštaravo. Bet jų niekas neatsiklausė. Arba juos persekiojo.

Dingstimi pulti Suomiją buvo neva jie apšaudė iš patrankų Tarybų Sąjungą. Kaip įprasta, po visą šalį tariami poetai ir darbininkų susirinkimai skelbė, kad neleis "šokti" ant Tarybinių kažkokių žuvusių aukų.
Būgštavo, kad Suomijos siena - vos už 34 kilometrų nuo miesto Sankt-Peterburgo, neva bepročiai Suomiaitoli šaudančių patrankų apšaudys ir jį, Nevos prospektą.
Nors jie to nedarė, net kai po 2 metų stovėjo prie to miesto sienų to karo tesinyje, kaip jie tai vadina. Tai tikrai buvo tęsinys. Nes pasauilnis karas tęsėsi visą tą laiką. 1939.09.01 - 1945.09.02. Gal ir anksčiau, nes Vokietija dar kariavo prieš Ispaniją 1937, Čeko-Slovakiją 1938 metais. Ispanijoje prieš fašistus kariavo ir Tarybų šalies savanoriai.

Suomiams stigo šaudmenų. Jie išrado būdą niokoti Tarybų tankus: butelį su degiu skysčiu. Jį vadino: "Kokteilis Molotovui".
Vėliau jį pritaikė ir kitos šalys. Mėtė ir į Vokiečius. Vadino paprasčiau: "Molotovo Kokteilis". Jį patogiau mėtyti mieste.
Atvirame lauke mėtyti drąsos turėjo labiau Suomiai.

Suomius kovojo savanoriai ir iš Švedijos, Norvegijos.
Norvegai taip įgijo patirties kovai su Vokietija.
Tarybų Sąjungą kovojo tik jos pačios pavaldiniai. Niekas neužstojo.

Prieš Suomiją karą Tarybų Sąjunga pralaimėjo. Užtat jie iškovojo Kareliją. Jos plotas: 40000 kvadratinių kilometrų. Jo vos pakako palaidoti žuvusius 250000 karių. Jų tebėra pilni miškai, ežerai.
Suomių žuvo 10 kartų mažiau: 26000.
Tarybinis kiekis - slaptas. Vienas to meto vadovų, o vėliau viršiausias vadovas Hrušov vėliau minėjo 1 milijoną. Kažkas kitas skaičiuoja 126000. Dingo... ir dingo žmonės, kaip šūnys. Be skaičiaus.

Kodėl Stalin nutraukė kovą, atsisakė kėslo užgrobti visą Suomiją? Po karo su fašistais jis kažkam prisipažino: Hitleris nežinojo kada sustoti. O aš žinau.

Tarybų Sąjunga siuntė žūti Ukrainos karius. Tuos, kurie išliko po to, kaip Ukrainą marino badu 1932-1933 metais.
Suomijai nebekeršijo Tarybų Sąjungai net po to, kai Suomija prisijungė prie Vokietijos karo prieš juos.
Po apsiausties, kurią miniu toliau, Suomiai pasitraukė į ankstesnes ribas, be Karelijos dalies. Tarybų Sąjunga jų nebepuolė. Sudorojo tik Vokietiją.

Suomiai apguldavo Sankt Peterburgą 2 kartus: 1918 ir 1941 metais. Abu kartus jie galėjo sutriuškinti Rusijos kariuomenę ir išlaisvinti Rusiją nuo Bolševikų (Komunistų). Abu kartus atsisakė, nes Suomiai drovėjosi kenkti kaimynams. - Gal teisingai, gal - ne.
1918 metais nežinia kaip pasielgtų Rusijos liaudis su atgauta laisve.
1941 metais Vokietija susidorotų su daugybe Žydų, Rusų, Komunistų, užtvindytų Sankt Peterburgą.
Bet Suomiai galėtų gyventojus apginti ir nuo Vokietijos, ir nuo Komunistų. Išgelbėtų nuo žiaurių apsiausties, bado (Leningrado blokados).
Vėliau Tarybų Sąjunga, KGB siautėjo žiauriau, negu kas nutiktų ją nugalėjus.
Gal Suomiai manė, kad negalės perkalbėti, ar pasipriešinti Naciams.
Šiaurėje Suomiai neapšaudė miesto. Petrogradą, Leningradą (Sankt Peterburgą) ginti teko lengviau tik iš pietų pusės - nuo baltos gvardijos ir vokiečių.

Tarybų Sąjunga ir Rusija nieko nelaimėjo iš karo su Suomija. Karelijos, Vyborgo žemė neapsaugojo nuo karo. Atvirkščiai: jei Rusija nepultų Suomijos, nebūtų ir baisios Leningrado apsiausties (blokados). Nors Komunistai, KGBistai rastų kitų būdų skersti savo piliečius. Badą per blokadą sukėlė jie patys: uždraudė bėgti iš miesto gyventojams, kad būtų ką tariamai ginti.
Jo metu žmonės rinko trupinius, valgė bulvių lupenas, net žuvusius žmones. O juos pačius ėdė žuvys, kai ir jie įkrisdavo į upę Nevą.
O Komunistai, KGBistai, karininkai aukšti visuomet rengdavo puotas, slaptai. - Nebadavo. Nors po langais šmėsčiojo gyvi lavonai.
Dėl to bado iki šiol Rusai gerbia maistą kaip dievą. O jų valdžia jį trypia. O pati ir toliau juo gi puotauja.

Jei Tarybų Sąjunga ir Rusija nepultų Suomijos, dabar turėtų gražų kaimyną vos už 34 kilometrų. Važinėtų pas jį į svečius savaitgaliais. O tas dažniau važinėtų į Sankt Peterburgą į svečius tvirkinti mergas, be saiko gerti alkoholį, bombarduoti pilnais ir tuščiais buteliais Nevskį prospektą.

Karelijoje Tarybų Sąjunga padarė tariamą autonominę respubliką. Bet daug Karelų pabėgo nuo to "gėrio" į Suomiją ir mieliau tapo benamiais, kartais nemėgiamais. Jie iki šiol ilgisi savo žemių. Gal kada jas atgaus.

Tarybų Sąjunga šį karą ilgainiui nutylėjo. Jo nedėstė vadovėliuose. Jis išliko tik veteranų prisiminimuose. Jų spausdinti nedraudė. Jie pagarbiai atsiliepdavo apie Suomių karius, jų netikėtus antpuolius, nemagnetiškas medines minas, "Suomiškus peilius" ("Finka"; jie tapo mėgstamu Rusijos nusikaltėliu ginklu). Visai pripažindavo pragarą ir pralaimėjimą.
Tarybų vaikai aptikdavo tas knygas ir nustebdavo, kad galima pulti.
Vyresni, tariamai protingesni, jaunuoliai bukai atkirsdavo neva tikslas pateisina priemones: neva reikėjo atstumti valstybės sieną. Nebesakė nesąmonių, neva Suomiai pirmi šaudė.

Atstumti nuo kuo? Jei Suomiai nepuolė, turėtum suprasti, neva - nuo Vokietijos. Bet Tarybų Sąjunga turėjo su ja 1939.08.23 vadinamą Molotovo-Ribbentroppo "taikos" sutartį pulti kitus. Iosif Stalin šventai tikėjo, neva Vokietija ketina jos paisyti ir nepuls. Jis įsakydavo sušaudyti visus, kas bandė perspėti kitaip. Manau, jis neketino pulti Vokietijos.
Jį tenkintų draugiškai sugyventi su fašistais ir išplėsti savo valdas. Juk pagaliau fašistai vadinosi nacional-socialistais. O jis apsimetė, neva plečia pasaulinę būtent socialistinę revoliuciją.
Šita prasme jis laimėjo beveik tiek, kiek norėjo.
Tai reiškia, kad nebuvo tikro reikalo atstumti sieną. - Net jeigu būtų prasmė.

1941.06.22 Vokietija klastingai sulaužė žodį ir be dingsties, neskelbdama karo, nuožmiai užpuolė Tarybų Sąjungą.
1941.06.25 kvailių Tarybų Sąjunga vėl pasiuntė lėktuvus mėtyti bombas į Suomiją. Įtraukė dar ir Suomius į 1939 metų karo "tęsinį", kaip Suomiai jį vadino. Ne suomiai užpuolė, o vėl Tarybų Sąjunga. Prisišaukė kuo daugiau priešų. Padarė sau karą siaubingu, sunkiu ir ilgu.

Po 50 metų žuvusių Tarybinių jūreivių giminės aplankė vietą, kur rado jų povandeninį laivą dugne Suomių įlankoje. Jiems pagelbėjo buvę priešai: suomių karinis laivas. - Gal vaikai tų, kurie juos paskandino. Net Rusijos vėliavą sutiko iškelti laive vietoj savo...
Rusijos valdžia negelbėjo...

Kažkas sako, neva Tarybų sąjunga mėtė keletą bombų ir ant Berlyno. 1941.08.08 Iosif Stalin pasirašė įsakymą. Reikalavo būtinai mėtyti ir padegamąsias bombas.
Nuo Leningrado (Sankt-Peterburgo) per jurą skrido 10 tolimų bombonešių DB3. Juos apšaudė savi naikintuvai. Bombonešiai mojavo sparnais, bandė parodyti esą savi. Bet į juos vis šaudė. Atkibo tik kai vedantysis bombonešis atsišaudė. Gal radijas neveikė, vengė naudoti, ar neturėjo.
Jie kažkaip stebuklingai žinojo kaip išdėstytos patrankos prieš lėktuvus Prusijoje, pakrantėje ir žemyno gilumoje. Praskrido tarp jų, padarė lanką virš Lenkijos į pietus ir vakarus. Manau, meluoja neva žinojo išdėstymą. Patys vos pirmieji ten daskrido. Nebuvo kas kitas šnipinėtų. Nuo lėktuvų gina ne vien patrankos, o ir lėktuvai, naikintuvai. Turėjo juos persekioti. - Jei ne naktį, tai bent ryte.
Kad patrankos nepasiektų, skrido 6 km aukštyje. Oras buvo šaltas: -40°C. Lėktuvai šilumos nesaugojo. Lakūnai avėjo untas (gauruotus, kailinius batus), dėvėjo kailinius. Vis tiek sustėro, nejautė rankų.
Berlyno žiburius pamatė už 20 km. Berlyną pasiekė vos 6 bombonešiai. Kiti išbarstė bombas virš atsarginių taikinių: Karaliaučiaus, Gdansko, Šecino. Po 10 minučių "taikus" miestas išjungė šviesas ir pasirengė gintis.
Bombos nepadarė apčiuopiamos žalos. Juk ir mėtė jas bele kur. Padegamosios bombos labiau tinka naikinti taikius gyventojus, negu pramonę, karius. O savo gyventojus fašistai ir patys sėkmingai dorojo. Nestokojo talkos.
Vokiečiai spėliojo, neva juos apmėtė bombomis Britai. Bet tie šmaikštavo, kad tą dieną neskraidė.
Vadas bombonešį nutupdė ant miško, ant medžių Estijoje, kad sunkiau aptiktų fašistai. Namo ėjo pėsčiomis, naktimis. Vietinių gyventojų drįso klausinėti tik įgulos narys estas. Kiti slėpėsi. Ano šeima neva kažkada išvažiavo į Sibirą įsisavinti žemių. Tikrovėje gal tremtiniai. Šis šeimos vaikas tapo lakūnu.
Grįžo vos 1 lėktuvas. Bet ir tas berods tupė prie Leningrado ant aerodromo, kuris jų nelaukė, nejungė šviesų. Bombonešis sudužo. Išgyveno vos porą lakūnų.
Gal tuo ir pasibaigė tolimoji aviacija.
Iosif Stalin liko nepatenkintas.

Vokietija (Karaliaučius, "Kaliningrad"), Kinija, Japonija (Kurilų salos), Čekoslovakija 1945 metai
1943.07.05 Hitleris pagaliau įsakė pulti ir apsupti Rusijos miestą Kursk.
Jis delsė 5 mėnesius, kad gautų naujus tankus "Panter", kad anie galėtų šaudyti Tarybinius tankus T34.

T34 nebuvo nauji. Jie jau veikė nuo 1941 metų. Tik nedaug jų buvo iki tol.
Pavadinimas 34 reiškia metus, kada sumanė. Tai buvo pirmas daiktas, kai grįžo pavadinimai pagal savybes. Anksčiau vadindavo vadų vardais.
Atrodė jie kampuoti. Gerai pažįstamos išvaizdos T34-85 ėmė gaminti 1943 metais. Bokštas didesnis, apvalainas, suplotas šešiakampis, panašus į rombą, ištisai lietas, o ne virintas. Patranka 85 mm kalibro. Ant dalies T34-85 pritaikė 55 mm prieš-lėktuvinę patranką. Gal mėgdžiojo "Panter". Ano 88 mm patranką fašistai irgi pritaikė prieš-lėktuvinę... kad naikinti T34. Yra kas rašo, kad 85 mm patrankos ir buvo tos prieš-lėktuvinės. 55 mm nemini visai. Tai atrodo teisinga. Juk tanko pavadinimas 85 reiškia kalibrą. Keista būtų taip jį vadinti, jei patranka būtų 55 mm.
T34-85 bokšte padarė vietą 1 papildomam žmogui. Įgula buvo nebe 4, o 5. Todėl keistas žymios Lenkų knygos ir filmo pavadinimas: "4 tankistai ir šuo". Šuns vardas: Šarik. Arba jie važinėjo senu tanku, arba knygą išgalvojo. Filme rodė naują T34-85, 5 vietų.
Filmo dėka mes galvojame, neva T34 įgula buvo tik 4.
Dar filmas rodo Tarybinį automatą AK-47. Nors jį padarė po karo. Gal vaizdavo vokišką, užgrobtą iš priešo, trofėjinį. Jį miniu žemiau.
T34 važiuoklę Tarybų sąjunga nusirašė iš Amerikonų įmonės "Christie tank". 1930 metais tuo tikslu Tarybų sąjunga įsteigė keletą apsimestinių įmonių Amerikoje ir Britanijoje. Pradžioje juos domino tankai be vikšrų. Tokie galėtų keliais važiuoti paprastais ratais, o kur nėra kelio, užsidėti vikšrus. "Christie tank" domino dėl greičio be kelio. Greitį užtikrino pakaba: suktos spyruoklės ant kiekvieno rato ("spiralės"). "Christie tank" vogčiomis pardavė ir išvežė iš Amerikos į Tarybų sąjungą 2 tankus be bokštų. Vaizdavo neva tai traktoriai. Amerikos valdžia per vėlai susigriebė uždrausti pardavimą į šalį, kurios dar nepripažino. Christie įsipareigojo Tarybinei įmonei 10 metų niekam kitam neperduoti žinių ("technologijos"). Vis tiek jis baisiai nepraturtėjo, prisibylinėjo su valdžia, ketino bankrutuoti ir mirė karo metu. Nesupratau kam reikėjo vargti, slapta pirkti tuos 2 tankus kaip pavyzdžius ir nusirašinėti jų konstrukciją. Jie juk ją ne paprastai vogė, o už vagystę mokėjo Christie. Dar ir susitarimą pasirašė. Tarybų sąjunga galėjo paprasčiausiai samdyti Christie mokyti jų inžinierius.
Nebuvo naujos ir raketos Katuša. Jas irgi padarė 1941 metais. Jas tik bandė. Keletą teko susprogdinti, kai užplūdo fašistai.
Panašias raketų laidykles, tik mažesnes, naudojo ir Sąjungininkai 1944 metais. Jas statė ant tankų.
Fašistai tokių kažkodėl negamino.
O tankus T34 gamino, mėgdžiojo: "Panter". Tik jie mėgdžiojo pradinį, kampuotą pavidalą T34-76. 1945 metais fašistai ant "Panter" naudojo naktinius, infraraudonus taikiklius su infraraudonais žibintais. Daugumą jų sėkmingai naudojo rytuose, prieš Tarybinę kariuomenę. Manau, tai buvo "televizorius". Per jį matė vaizdą. Virš bokšto styrojo būdingas "blynas". Panašų vėliau matėm ant tarybinių tankų T72.

T34 pasižymėjo tuo, kad nuo jų atšokdavo sviediniai. Nes šarvai buvo labiausiai nuožulnūs iš visų tankų. Todėl fašistams prireikė minėtos stambios 88 mm patrankos ant Panter, kad naikinti T34.
Nuožulnos nebuvo naujovė. Visi tankai buvo nuožulnūs, nuo 1 pasaulinio karo laikų. Tik fašistai kažkodėl tai pamiršo ir pradžioje gamino stačius šarvus.
Užtat T34 turėjo trūkumų.
Stalingrado gamykla, kol jos nesunaikino fašistai, išleisdavo tiesiai į mūšį tankus "plikus". Be įrangos, nedažytus.
T34-76 bokšto galas turėjo tarpą tarp jo ir pagrindinės dalies (važiuoklės). Fašistai užlipdavo ant tanko, įsprausdavo į tarpą miną, susprogdindavo, sunaikindavo tanką.
Trūko optikos, periskopų, taikiklių. Daug tankų išleido be jų, be angų, liukų, bokštelių jiems. Kartais taikėsi pro patrankos vamzdį.
Trūko radijų. Fašistai pastebėjo, kad ją turėjo tik pirmas tankas eilėje. Jį pašaudavo. Kiti pasklisdavo padriki.
Trūko gumos. Daug tankų išleido su ratais iš ištiso metalo, be guminiu padangų. Jie smarkiai džeržgė.
Pagrindinis T34 privalumas: ne nuožulnos, o kiekis. 1940-1945 metais jų prigamino 59000. - 35000 T34-76 ir 24000 T34-85. Fašistai nespėjo jų naikinti.
Išvis, fašistus, japonus ir kitus šių bei kitų nusikaltėlių bendrininkus nugali ne tiek karių gabumai, kiek jų kiekis. Gerų žmonių turi būti daug ir jie privalo vienytis.

Kol Hitleris delsė, Tarybų Sąjunga sužinojo apie kėslą ir pasiuntė taikius gyventojus statyti gynybinius įtvirtinimus. Griovių prieš tankus priraizgė 8 eilėm apie 200 km į fronto gilumą. Juos kasė gausybė taikių gyventojų, rankomis. Gal jiems maistą už tai padvigubino. Įprastai kiti žmonės, net darbininkai, net karo pramonės, gaudavo per pusę mažiau negu kareiviai. Naujų tankų prigamino gal irgi ta proga... O gal anksčiau.
Hitleris pasiuntė 2400 tankų. Iš jų 200 Panter. Tarybų Sąjunga - 3 kartus daugiau tankų ir 7 kartus daugiau karių. 400000 iš tų karių palaikė užnugaryje, kad pultų fašistus, kai jie pavargs.
Pradžioje fašistai neteko 5 tankų. Tarybų Sąjunga - 200. Manau, paskui panašus santykis buvo.
Fašistai pasistūmėjo 15 km.
Minas prieš tankus jie sprogdino vežimais ant vikšrų su sprogmenimis. Juos valdė radijo bangomis. Nuo 1 sprogimo sprogdavo keletas minų aplinkui.
Fašistai kažkodėl ne iškarto nusprendė apeiti įtvirtinimus Kursko pietuose. Ėjo per dešinę, iš rytų, į šiaurę, per kaimą Prohorovka. Ten Tarybų Sąjunga ant jų paleido tankus ir karius, kurios laikė užnugary. Ten įvyko garsusis tankų mūšis. Nepaisant persvaros skaičiumi, Tarybinė kariuomenė nenorom leido karius iš užnugario, nes per anksti. Fašistai vis dar galėjo juos sutriuškinti.
Jie jau šventė pergalę. Bet Hitleris atšaukė puolimą ir perkėlė dalį kariuomenės į Įtaliją kariauti su Amerikonais ir Britais, kurie ten išsilaipino.
Palyginus su rytų frontu, Italijoje fašistai pateko į atostogas.
Panter kovojo gerai. Bet dažnai gedo variklis.
Kursko kautynėse fašistai neteko 57000 karių.
Tarybų Sąjunga - 178000. Bet vis tiek, kaip visuomet, melavo liaudžiai neva nugalėjo. Dar ir pergalę didžiausiame tankų mūšyje pripaišė sau. Juk taip norėjosi ir toliau "joti" ant pergalių po pergalės Volgograde (tada vadino Stalingradu). Stalinas ragino maršalą Žukovą pulti pirmą. Bet tas ne kvailas. Žinojo, kad pražūtų. Kas puola, tas žūva labiau. Jis palaukė fašistų, o tuo metu įsitvirtino, sukaupė persvarą. Ir vis tiek vos ne pražuvo. O kas būtų jei pultų patys?..
Buvo kitaip: fašistai nespėdavo naikinti Tarybinius tankus. Jų buvo per daug.
Pasitraukė jie ne dėl Tarybinės kariuomenės, o dėl Sąjungininkų, nes Hitleris išsigando, kad Italija yra arčiau Berlyno, negu Kursk.
Tarybų Sąjunga priekaištavo Sąjungininkams, neva jie tyčia delsia pradėti antrą frontą. Bet iš tikrųjų jie jį pradėjo ne 1944.06.06 Prancūzijoje, o 1943 liepą Italijoje ir 1942 metais Afrikoje... 1940 metais Prancūzijoje, 1939 metais Lenkijoje. Prieš Japoniją įvairios šalys kariavo dar anksčiau ir ilgiau.
Afrikoje Italijos ir Vokietijos fašistai veržėsi naftos. Ir jos negavo. Italai kariauti tingėjo. Jie labiau dainavo ir lėbavo. Juos gelbėti Hitleris pasiuntė tankus. Vadovu išgyrė ir pasiuntė Romelį. Britai ir Amerikonai išvarė.
1942 metų vasarą Britai gynė Egiptą nuo fašistų. Romelis tikėjosi gauti kuro. Nelaukė ir bandė juos apeiti. Suklydo. Kažkas paskandino kuro laivą ("tankerį") Viduržemio jūroje. Prasmukdavo vos ¼ laivų. Tankams teko eiti trumpesniu keliu, ne apeiti, o tiesiai į Britų gynybą. Dalis tankų sustojo, nes pristigo kuro. Kitus fašistus sumušė. Britams reikėjo laiko pasirengti pulti. Romelis tai žinojo. Bet nusprendė ne pulti, o gintis... Pasinaudojo pertrauka, išvažiavo į Vokietiją ilsėtis, gydytis skrandį. Tuo metu kareiviai ruošė gynybą.
1942.10.23 Britai puolė. Fašistams liko tik 30 tankų ir 1⁄3 šautuvų. 2⁄3 kareivių neturėjo kuo atsišaudyti. Hitleris nustebo ar jie numetė ginklus. Rėkė ant Romelio, kai tas atskrido pas jį maldauti leisti bėgti iš Afrikos. Hitleris nebeišleido jo. Pavadino jį "pesimistu". Pasiuntė ilsėtis. Skyrė kitą vadą, "optimistą".
Britams liko 600 tankų.
1942.11.08 iš vakarų, iš Maroko ir Alžyro puolė Amerikonai. Alžyrą valdė fašistams nuolanki Prancūzijos vyriausybė Višy. Bet Amerikonus praleido.
Hitleris bijojo, kad iš Afrikos priešai puls pietų Europą. Todėl jis priešinosi, atsisakė išvesti karius iš Afrikos. Pasiuntė pastiprinimą. Tam laiku pasigamino 15 stambių krovininių lėktuvų Meseršmit 323. Bet visas pastiprinimas nuėjo gintis nuo Amerikonų vakaruose. Rytuose Romelio tankai liko gintis nuo Britų patys.
1943 gegužę Tunise fašistai pasidavė.
Pražuvo 50000, pateko į nelaisvę net 250000 fašistų. - Daugiau negu Stalingrade tais pat 1943 metais.
"Išsigelbėjo" tik tie, kas gavo atostogų ir išvažiavo anksčiau. Nors, manau, atvirkščiai išsigelbėjo, tie, kas pasidavė. O kas pabėgo turėjo toliau kariauti.
Palyginimui, kas pateko į nelaisvę Tarybų Sąjungai, tų išgyveno tik 1⁄10.
Jei Sąjungininkai to nedarytų, fašistai sutriuškintų Tarybinę kariuomenę prie Kursko... O paskui gal ir visur kitur...
Todėl Tarybų Sąjungos istorija tylėjo apie karą Afrikoje. Vaizdavo, neva pagrindinis karas buvo Europoje... Prie Maskvos, Berlyno... "Antrą frontą" mokyklose neminėjo. Minėjo tik televizoriuje, dokumentiniame filme. "Antrą pasaulinį karą" - irgi. Bet ir filmuose neminėjo. Tik didelę storą, žalią knygą išleido. Nežinau ar joje rašė, kad 1939.09.17 Tarybų sąjunga užpuolė Lenkiją kartu su fašistais. Ilgai mokiniai galvojo, neva "Didysis tėvynės karas" 1941-1945 buvo vienintelis.
Ginti "Antrą frontą" Hitleris pasiuntė Romelį. Bet vadovavo vis tiek pats. Romelis teisingai pranašavo, kad priešai puls ne arčiausioje vietoje nuo Britų salų, o toliausioje, Normandijoje ir blogiausiu oru. Bet Hitleris tikėjo ne juo, o Britų apgaule ir sutelkė karius kitur.
1944.06.06 Sąjungininkai prasiveržė.
1944 metais Romelis dalyvavo perversme prieš Hitlerį. Už tai fašistai mandagiai jį privertė "garbingai" nusišauti. Kažkas sako - nusinuodyti. Jei jis atsisakytų, gasdino teisti ir žeminti viešai. Tada viešai pamelavo, neva jis žuvo, kai sudužo geldoje. Palaidojo viešai, su apsimestine pagarba in miniom.
Sąjungininkai atvėrė antrą frontą dar ir anksčiau. Jie kovojo prieš Japonijos kariauną Azijoje. Todėl Japonijos valdžia atsisakė kėslų pulti Tarybų Sąjungą tolimuose rytuose, "į nugarą". Tarybinis šnipas Zorgė buvo Japonijoje. Jis apie tai pranešė valdžiai. Tarybų Sąjunga ramiai perkėlė iš tolimųjų rytų besiilsinčią, pilną jėgų kariuomenę į Europą mušti fašistus... ir žaginti jų bei visokias kitokias moteris, vaikus, turtą, žudyti...
Būtent dėl to, kad Japonus gaišino Sąjungininkai, Tarybinė Kariuomenė sugebėjo išvaryti juos iš visos Kinijos per 3 savaites 1945 metų rugpjūtį. Net ir tą Tarybinė Kariuomenė darė ne patys vieni, o kartu su Kinais.
Pati Tarybų Sąjunga delsė 3 mėnesius nuo pergalės Vokietijoje atsigręžti, kariauti prieš Japoniją. Jie laukė, kol nusilps Japonai ir Sąjungininkai. Taip jie elgėsi ir 1939.09.17, kai 17 dienų delsė dalintis Lenkiją su fašistais.
... Kitaip, Japonai užgrobtų Maskvą ir paverstų Staliną savo vergu... O gal paskirtų jį Hitlerio pavaduotoju.

Tarybų sąjunga ne itin gerbė sąjungininkus. Veteranas pasakojo, kad sykį apšaudė juos iš patrankų, kai anie užvaldė plotą, kurio norėjo jie. Juokėsi kaip bailūs Amerikonai strimgalviais spruko. Štai toks buvo "susitikimas ant Elbės" upės 1945 metais.

1939 metais JAV turėjo vos 176000 kareivių ir 15 tankų.
Jų kariauną vertino 13 vieta pasaulyje tarp Portugalijos ir Bulgarijos.
Šaukimo nebuvo. Šaukti pradėjo tik 1940 metais.
Reikėjo laiko pasirengti karui.
Nuo 1940 metų gamykla Chrysler pradėjo gaminti po 700 tankų per mėnesį. - 2 kartus daugiau negu gamino fašistai.
Amerikonai tiekė Tarybų Sąjungai medžiagas, šarvų lakštus iš metalo tankams, tankus (nors, jų nepamenu), ginklus, paraką, lėktuvus, aliuminį gaminti 100000 lėktuvų (kažkas sugriovė vandens elektrinę Ukrainoje; nebeįmanoma gaminti aliuminio Tarybų Sąjungoje; nuo 1941 metų Tarybų Sąjunga pagamino 36143 kovinių lėktuvų IL-2, kažin kiek dar kitų, iki kažin kada, gal ir po karo, nes 1 gamykla per metus darė tik 1200 lėktuvų), 500000 sunkvežimių (jais Tarybų Sąjunga savo žmones trėmė; statė ant jų raketų baterijas visuotinai žinomu pavadinimu "Katuša"), konservuotą mėsą (tušonka) 10,5 mln. kareivių maitinti 2,5 metų.
Kas liko po karo, Tarybų Sąjunga galėjo grąžinti. Kas žuvo, už tai nereikėjo mokėti, grąžinti. Sunkvežimius grąžino visus. Maisto grąžinti negalėjo. Skanu juk.
Mokėjo iki 1972 metų. Paskui atsisakė iš keršto už kažkokį įstatymą, kurį JAV priėmė, kad žaboti Tarybų Sąjungą.
http://finance.rambler.ru/markets/41501461-kakie-dolgi-ostavil-posle-sebya-stalin/?utm_content
Kažkas sako, neva buvo kitaip: iki 1972 metų tik derėjosi kiek mokėti. Gal nemokėjo visai, o gal mokėjo kiek sutinka. Sutarė 722 mln. $. Baigė mokėti 2006 metais. Gal dalį to mokėjo naujomis skolomis.
Tai vadino: "Lend lease". - Imk, kariauk, paskui sumokėsi.
Kainavo: 11 mlrd. $. - 3 metų Vokietijos fašistų iždą.
Tarybiniai veteranai rašė savo knygose, kad kai kuriuos, o gal visus lėktuvus Amerikonai apvilko ne metalu, o audeklu, brezentu, kad būtų pigesni ir lengvesni.
Kažkada Amerikonų prezidento Ruzvelto padėjėjas Garis Hopkins atsiprašė Stalino, kad vėluoja ginklai: streikuoja jūros uostas.
"Darbininkų" valstybės ir Komunistų vadas Stalinas neužtarė darbininkų. Jis atrėžė: Negi policijos nėra?..

Kažkas skundžiasi, neva "Lend lease" derėjo nurašyti visą. Neva Tarybų sąjunga sumokėjo pergalėmis prieš Vokietiją, Japoniją ir krauju.
- Sumokėjo. Bet žuvusiems pinigų nereikia. Juos paėmė gyvieji. Negi prekiaus gyvybėmis?
Sumokėjo ir sąjungininkai. Kodėl tuomet nedarė atvirkščiai: Tarybų sąjunga neskolino jiems ir nenurašė skolos?
Kodėl sąjungininkai kovojo savo pinigais, o Tarybų sąjunga - skolintais? Juk liko daug karo nesuniokotų plotų. Galėjo gaminti ginklus patys. Bet - ne. Vietoj to gamino kalėjimus... ir iki karo, ir jo metu, ir po.
Sumokėjo ir taikūs gyventojai. Tiems išvis niekas nieko nedavė.

1947 metais Stalinas svarstė imti pinigus iš Amerikonų pagalbos Europai pagal Maršalo planą. Bet atsisakė, kai sužinojo sąlygas.

Tarybinius kareivius įkvėpdavo pasakos.
http://topwar.ru/24583-aleksandr-matrosov-realnost-i-vymysel.html
Ten nurodo į melagių būrį WikiPediją. Būk atsargi ten. 1943.02.27 kareivis pramanytu vardu Aleksandr Matrosov metė garantas į fašistų dzotą (įtvirtintas žemėje žemas namas šauliams su kulkosvaidžiais) ir žuvo.
Tai nutiko buvusioje Kalinino srityje, dabar Pskovo, į vakarus nuo Maskvos ir Rževo.
Matyt, karys nebeturėjo ko mėtyti. Šaudyti iš automato į dzotą tingėjo. Jei tikrai prišliaužė arti, galėjo pataikyti į ambrazūrą.
Tai anga bunkerio, ar dzoto sienoje. Pro ją svaido į priešą kulkas ir keiksmus. Angoje yra laipteliai, kad koks kakis iš išorės atšoktų, sunkiau skristų į vidų. Vien tie laipteliai sudaro kažkokį aukštį virš apačios. Vien dėl jų lavonas priešais angą būtų žemiau, mažiau angą dengtų.
Jei nepataikė, reiškia buvo toli. Tuomet negalėjo dengti savimi kulkosvaidį. O gal ir šovinių nebeturėjo.
Jis užlipo ant stogo. Gal granatas mėtė nuo ten į vėdinimo angą, duris, arba ambrazūrą.
Vargu ar lavonas užkimšo vėdinimo angą. Vargu ar įgula bandytų jį nukelti nuo jos antpuolio įkarštyje ir liautis šaudyti pro ambrazūrą, kaip ten rašo.
Po mūšio jo lavoną rado ne ant ambrazūros, o priešais dzotą, sniege. Vargu ar jis užstojo šauliui vaizdą. Juk jis nugrimzdo į sniegą. O ambrazūrą tikriausiai buvo virš sniego.
Šaudyti kiaurai kūną vis tiek įmanoma. Kulkos tuoj jį sudraskytų ir atvertų vaizdą.
Bet valdžia įsakė žurnaliūgoms skelbti, neva kareivis gulė ant ambrazūros ir ją uždengė. Neva todėl kiti kareiviai kažkaip užkariavo dzotą.
Nuotykio dieną pakeitė į 1943.02.23, kad sutaptų su metinėm, kai įsteigė Tarybinę Kariuomenę.
1939 metais Aleksandr Matrosov pasiuntė dirbti į Kuibyševą. Jis tingėjo ir pabėgo. Vėliau jį už pabėgimą, o gal dar kažką įpareigojo pasišalinti iš Saratovo. 1940.10.08 už tai, kad to nevykdė įkalino 2 metams darbo kolonijoje mieste Ufa. Iš ten jis pasiprašė į karą. Bet pirma po kalėjimo stojo į katro mokyklą 1942 metų spalį.
1967.05.05 Aukščiausias teismas kasacijoje panaikino nuosprendį Aleksandr Matrosov, kad neteršti didvyrio vardą.
Prieš šį įvykį keli keletas kareivių irgi dengė kulkosvaidžius.
O Aleksandro Matrosovo išgalvotas žygdarbis įkvėpė dar porą šimtų taip elgtis. 1 netgi išgyveno.
Žygdarbis buvo. Bet kitas. Niekas nežino kaip jis žuvo. Tiksliai sakant, niekas nežino ar jis negulė ant ambrazūros.
Bent tuo atveju tai būtų beprasmiška. Išsilaikyti ant angos neįmanoma. Net jei išsilaikytų, kulkos tuoj jame pradraskytų skylę. Geriau nuo stogo nuleisti, kloti ant angos paltą ("šinel").
Skaitytojas pastaboje rašo, kad nuotykio vietoje valdžia pastatė betoninį dzotą kaip pavyzdį. Jo ambrazūra yra sulig žeme. Labai patogu priešais ją gultis, dengti. Negi valdžia statys tikrovišką dzoto pavyzdį su ambrazūra virš žemės, kad sniegas ir aukos jos nedengtų?.. Kam išvis jį statyti? Juk turėjo išlikti tikras, jeigu tikrai buvo betoninis.
Dzoto pavyzdys visai ne medinis, kaip rodo paveikslas. Tą paveikslą vienį rodo dešinį, kiti - kairį. Apsuka kaip veidrodyje. Kažin kas jį paišė ir kada. Visur vien pramanai.
Valdžia vertė pulti įtvirtinimus plikomis rankomis, nes tausojo ir stokojo patrankų sviedinių. Negalėjo prieš kiekvieną puolimą jais apšaudyti fašistus ("art-podgotovka"). Gal nežvalgė kaip jie išsidėstė.

Tarybų Sąjunga, kaip visuomet, labiau kariavo su savimi, negu su fašistais.
Po karo gyventojų surašymas suskaičiavo žymiai mažiau žmonių, negu tikėjosi.
Iosif Vissarionovič Džugašvili (nusikaltėlio pravardė Stalin) įsakė sušaudyti rengėjus, o gyventojų nuostolius pripaišyti karui. Taip atsirado neįtikėtinas skaičius: 20 milijonų. Jo neatšaukė ir vėlesnė Tarybų Sąjungos valdžia. Nors po 3 metų po to, kaip jis padvėsė, pati 1956 metais pasmerkė Staliną kaip kraugerį, galvažudį.
Vokiečių žuvo apie 1,7 mln.. Tai pripažino pati Tarybų Sąjunga. Niekam nekylo abejonių kodėl taip skiriasi kiekiai.

1947 metais Stalin visus luošius karo dalyvius (veteranus) pašalino, kad negadintų vaizdo. Sutelkė juos luošių, nabagų namuose (dom ubogih). Vieną tokį įsteigė Valaamo vienuolyne. Vertė juos dirbti. Nedavė jiems protezų. Gal taupė "reparacijas" iš Vokietijos savo prabangai.
Davė gausiai gerti, kad pūtų ir mirtų.
Todėl retai kas matė luošius karo veteranus (invalid Velikoj Otečestvennoj Vojny) ir daug metų po to, kaip Stalin padvėsė. Matė tik užrašus, neva juos aptarnauja be eilės. O jų pačių nematė.

Tarybiniai kareiviai rašė iš Vokietijos namo, kad kol kas nesiunčia grobio, nes neturi tam laiko. - Vogti, o ne kariauti atėjo.

Sadistų, KGBistų Tarybų Sąjungos kariaunoje buvo nedaug. Tai buvo paprasti žmonės, šauktiniai ir savanoriai. Kareiviai sakydavo čiabuviams: mūsų nebijokite, bijokite tų, kurie ateis už mūsų. Jie žinojo, kad jiems už nugarų eina NKVDistai (KGBistai). Anie šaudė ir kareiviams į nugaras, kad nesitrauktų ir pultų fašistus. O patys puldinėdavo ir kankindavo čiabuvius, nes su jais saugiau kovoti. Todėl NKVDistus kareiviai vadindavo užnugario žiurkėmis (tylovaja krysa).

1945 metais Maskvoje vyko kažkokių Čekų priėmimas. Gal Stalinas tarėsi, kad pastatyti juos į Čekoslovakijos valdžią.
Stalinas teisino jiems Tarybinius kareivius, kurie prievartavo moteris, kad jie matė daug žiaurumo. Todėl ragino nenusivilti Tarybine kariauna.
Jis nei žadėjo, nei tyrė prievartautojus, nei baudė juos. Netyrė kokia jų dalis yra kariuomenėje. Gaunasi, kad jis jiems nuolaidžiavo, skatino siautėti, prievartauti. Nes niekšai jam naudingi. Nesodintų jų už gerus darbus, kaip gerus žmones.
Tai buvo vienintelė nuolaida liaudžiai už karą.
Geri kareiviai nuolaidų negavo. Dažnas keliavo į kalėjimus, Tarybines koncentracijos stovyklas (Gulag), tremtį Sibire.
O juk kareiviai tikėjosi nuolaidų iš valdžios už uolumą kare, neva palengvės.

Tarybiniai konstruktoriai buki buvo. Patys ginklų nemokėjo kurti. Tik mėgdžiodavo ką priešai daro. 1942 metais fašistų konstruktorius Gugo Šmaiseris sukūrė naują automatą. Jo kulkos skersmuo (kalibras) buvo vidutinis tarp pistoleto ir šautuvo: 7,92 mm. Nors, dabar būna ir stambios pistoleto kulkos 9mm. Gal tada nebūdavo. 1944 metais patobulino. Pavadino šturminiu automatu 44.
Tie automatai pateko Tarybų kariams. 1945 metais automatų gamyklą ir konstruktorių biurą rytų Vokietijoje, berods Tiūringijoje, pirmi užėmė Amerikonai. Tą žemę jie sutarė palikti Tarybams. Ją užėmė atsitiktinai. Todėl po 3 mėnesių, rugpjūtį, aniems atidavė. Jie norėjo tikslių, o ne masinių ginklų. Todėl konstruktorių paliko likimo valiai.
1946-1952 metais Hugo Šmaiserio konstruktorių būrys iš 60 žmonių dirbo Iževske, Rusijoje. Sakė, kad patarinėjo kažką Tarybiniams konstruktoriams.
Mirė Erfurte, Rytų Vokietijoje.
Tarybų konstruktorius Kalašnikov fašistų automatus pamėgdžiojo. Labai lėtai. 1947 metais jis padarė savo automatą AK-47. Tik 1949 metais jį pradėjo gaminti po daug ("masiškai").
Visi apie jį girdėjote. Paskui dar tobulino. Šį žudymo įrankį pasaulis gamina daugiausiai.
2017.09.19 VVP pastatė paminklą Kalašnikovui... Gal žmogui, gal žudymo automatui... Kažkodėl statė ne jo darbo mieste Tuloje, o Maskvoje. Vagys viską tempia į namus, į sostinę. O kaime taip trūksta paminklų...
Ant postamento nupiešė automatą... Ne Kalašnikovo, o fašistų "Šmaiserį", kaip ir pridera pagal išradimo teisę, o ne nusirašymo, mėgdžiojimo, vagystės. Tokie jie panašūs.
Tą piešinį nupjovė, kaip ir visą "garbingą" istoriją. Kodėl? Negi begėdžiams gėda?

Toje pat Tiūringijoje 2 pasaulinio karo metu Tarybų valdžia pagrobė 1 pasaulinio karo laikų Vokiečių milžinišką patranką "Dora" su visais sviediniais, vagonais, bėgiais ant kurių ją vežiojo. Pirma laikė šalia Sankt-Peterburgo. Paskui nuvežė į Volgogradą. Tuo metu tą miestą vadino Stalingradu pagal nusikaltėlio vado slapyvardį. Bandė ją atkartoti, pamėgdžioti, ar panaudoti. 1952 metais nusibodo. Vienas iš vadų parašė įsakymą priduoti ją į metalo laužą, bėgius išardyti ir kartu su vagonais perduoti geležinkeliams.
Liko tik 1 sviedinio tūta. Pirma ją naudojo vietoj gaisrinės bačkos. Paskui atidavė į "Stalingrado gynybos muziejų". Ten kažkas pamatė ir prasimanė knygų, neva ši patranka šaudė ir tos gynybos metu 1941-1943 metais...

1936 metais Amerikoje gimė krokodilas, aligatorius vardu Saturn. Jį tuoj atidavė į Berlyno zoologijos sodą.
1943 metais Berlyną bombardavo kažkas. Žuvo daug taikių krokodilų. Gal vis tik į juos pataikė netyčia. Gal taikė į Hitlerį, kai jis juos lankė mokytis valgyti žmones. O šis pabėgo. Gal atsikando savo žuvusių draugų prieš kelionę. Jis slapstėsi nuo fašistų ir nugalėtojų 3 metus.
1946 metais šį krokodilą rado Britai ir išdavikiškai išdavė Tarybų Sąjungos valdžiai rytų Berlyne. Bet jo netrėmė į Sibirą kaip Hitlerio numylėtinį. Nes jį taip praminė melagingai. Krokodilą pagrobė ir pasodino iki gyvos galvos Maskvos zoologijos sode. Ten jis irgi išvengė žūties porą kartų: nuo lubų virto betono luitas; girtuoklis metė jam į galvą akmenį.
2020.05.23 krokodilas Saturn mirė. Taip daugiau ir neišvydo mylimo Berlyno.
Krokodilai auga visą gyvenimą. Įdomu, kokio ilgio jis užaugo?

1952 metais Stalinas pirmas pasiūlė sujungti Rytų ir Vakarų vokietijas. ... Įbrukti vakarams visus savo "Štazi" (šnipai, liaudies engėjai, KGB padalinys), "Vokietijos Social-Demokratų Partiją".
Adenaueris atsisakė: Verčiau turėsiu pusę Vokietijos, užtat visą, negu visą, bet pusiau.

http://www.svoboda.org/a/30231100.html - laidos raštas, su nuorodom į vaizdo intarpus; dar ir pilnas vaizdas
http://www.svoboda.org/a/30235299.html - radijo garsas
1953 metais sukilo tie patys Rytų Vokietijos darbininkai, tariamai kuriems Tarybų Sąjunga padarė Vokietijos Demokratinę Respubliką. Juos numalšino Tarybiniai kareiviai.
1953-1961 metais iš Rytų Vokietijos į Vakarų Vokietiją pabėgo 3 mln. žmonių. Viso ten gyveno 17 mln.. Komunistai išsigando, kad liks vieni ir neliks ką engti, teks dirbti patiems. Tarybų Sąjunga įsakė jiems statyti sieną aplink vakarų Berlyną. Nežinau ar tuo metu jau buvo aptverta siena su Vakarų Vokietija, ar ją atitvėrė tuo pat metu.
Per Berlyno sieną žmonės vis tiek bėgo. Juos šaudė ir nužudė daugiau negu 100.
Rytų Vokietija pati veždavo žmones į vakarus, vis tiek. Bet ne milijonais ir ne dykai, o šimtais, už milijonus pinigų. Grobdavo piliečius įkaitais, sodindavo į kalėjimą ir brangiai prekiavo išpirkai.
Vakarų Berlynas sienos nesaugojo. Nežinau kodėl jie nebijojo Tarybinių šnipų. Tikriausiai jie laisvai per ją ėjo. Vis tik, patikros nameliai buvo. Bent 1, Amerikiečių "Checkpoint Charley" išsaugojo iki šiol.
Rytų Vokietija gyveno turtingiau negu Tarybų Sąjunga. Bet vis tiek jie kaulijo pinigų iš ten. Vadovai Ulbriht ir paskui Honeker įžūliai sakė: pasauliui neįdomu kaip gyvena jūsų Sibiras. Užtat mes pasauliui esame socializmo paveikslas ("vitrina"). Taip, užuot melžę pinigus iš nugalėtųjų, nugalėtojai užsikrovė sau naštą juos šelpti.
1989.11.04 Komunistas televizoriui sakė, kad jie pataisė įstatymą, kad lengviau keliauti per sieną. Liaudis tai suprato tiesmukai, kaip laisvę... Ir ta pačią naktį suplūdo prie Berlyno sienos. Teko visus praleisti, be jokių "vizų". 1989.11.09 Berlyno sieną pradėjo griauti žmonės savavališkai.
Berlynas atvėrė sieną ne pirmas. Prieš tai ją atvėrė Vengrija. Rytų vokiečiai jau plūdo į vakarus per ten.
Jie išsikeitė po 15 vakarų Vokietijos markių (1 prie 1) ir išleido Vakaruose blizgučiams, kramtoškei, komiksams...

Čečnia
Rusija negalėjo laimėti to karo 2 kartus. Todėl pasamdė vieną gaują, kurios vadeiva yra Ramzan Kadyrov. Ji tramdė visas kitas, pramogavo tuo pačiu prieš ką tariamai kovojo Rusija: žudė, grobė.

http://sajudis.com/LTENRU/LT/20011116.htm
2001 metais Leonas Kerosierius parašė santrauką apie Čečnios pasiuntinės (ambasadorės) Lietuvoje Aminat Saijevos 2000 metų pasaką apie 20 amžiaus karus tarp Rusijos ir Čečenijos. Jis pasakoja kad Lietuvos valdžia nusisuko nuo pasiuntinės. Taip pat Lietuva neužstos Ukrainos.
Jis davė tai skelbti Lietuvos Persitvakymo Sąjūdžio puslapyje.
Dabar jis pats yra Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas.

Gruzija
Nuoroda:
Ketina tirti karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui Gruzijoje
https://www.icc-cpi.int/georgia
2015.10.13-16 Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorė siūlė, o teismas leido tirti. Kvietė liudininkus, įrodymus.
2008 metais Osetinai užpuolė Gruzinus. Osetinai smurtui naudojo rusiškus pasus, automatus ir lytinius organus, kuriuos jiems pabėrė Rusija. Gruzija puolė šaudyti į Osetinus. Rusija užpuolė Gruziją.
Žuvo 67 Rusijos valdžios kariai.
400 Gruzijos kariai.
Osetijoje Rusija paskatino Osetinus toliau suiminėti Gruzinus, ir juos išvežti žudyti - "genocidui".

Lietuva kartu su kitais Europiečiais tik pliurpia. Visi kalba apie karą. Niekas nekalba apie butinybę ištirti kas asmeniškai mušė, žudė, prievartavo, plėšikavo. Yra vaizdo įrašai. Rusijos niekas neragina jų ištirti, ir nubausti kaltus.
Pliurpkime ir toliau... Mosikuokime vėliavom...
Tuo tarpu mūsų pačių užantyje gimsta ir auga nauji korikai, skundikai, šmeižikai, rėksniai. Atsiras kas 10-as, kuris tave apšmeiš.
Nauji vėplos, ir nauji rėksniai tam yra užaugę, pasiruošę. Jie visada laukia savo progos.
Ką jiems priešginsime? Trispalves vėliavėles?.. Pliurpalus?..

Po 2008 metų kelis metus buvo nusikaltėlių Lietuvos Konservatorių teisingas puslapis:
http://www.tsajunga.lt/messutavimigruzija
Pliurpsime kartu už Gruziją. Ar reikalausime esmės?
Jie ragino kitus interneto puslapius talpinti nuorodą į Gruzijos vėliavą:
http://www.tsajunga.lt/messutavimigruzija/messutavimigruzija.jpg - Mes su tavimi. Gruzijos vėliava.
Tokiu būdu skaičiavo kiek nuorodų atsirado po visą internetą. - Užuojautos Gruzijai rodiklis.
Dabar ir to nebėra, ištrynė, nebereikia.
Jie nebėra su Gruzija. Bet mes tebesame su ja.
Jūs tingėjote. O aš radau tą vėliavėlę. Ir duodu jums. Ji buvo tokia graži, marga, ryški.
Darome skaitliuką mano puslapyje.
Skaičiai buvo tokie:
2012.10.012013.07.07
260718260789
Nesupratau ką jie skaičiavo. Kiek kartų svetimi puslapiai nukreipė į juos. Negali būti tiek mažai: vos 77 kartai per 9 mėnesius. Nes per tą laiką vien mano puslapį kažkas aplankė 4000 kartų. Didelė dalis lankytojų naršyklių imtų šį paveiksliuką. Tam turėtų kreiptis į Konservatorių kompiuterį (interneto serverį). Tas tai užsirašytų.
Gal skaičiavo kiek skirtingų kompiuterių (serverių) nukreipė į tą paveikslą.
Bet vargu ar tiek būtų Lietuvoje.
Gal skaičiavo skirtingus kompiuterius, kurie tą vėliavą ėmė iš bet kur. Jų būtų mažiau negu apsilankymų. Nes 1 žmogus gali keletą kartų grįžti per tą patį kompiuterį. Keletas žmonių gali dalintis 1 kompiuteriu. Bet negali būti toks dielis skirtumas.
Iš kur tada jie pririnko šimtus tūkstančių per 5 metus nuo karo Gruzijoje?
Gal klastojo savo pasisekimą tarp skaitytojų. O gal jų tiek sumažėjo.

Tęskime mes. Dėkite šį paveikslą į savo puslapį kaip nutolinį: įrašykite ne visą failą, o tik jo vietą.
Aš skaičiuoju visus 3 dalykus:
Metaibėga
kiek puslapių rodo šią vėliavą0
kiek lankytojų krovėsi ją0
kiek jų atskirų kompiuterių0

Ukraina
2013 metais Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) kasmet pliurpė Rusijos žurnaliūgoms: Rusija neketina niekur įvesti karius, Kryme nėra jokių tautinių muštynių, ar net nesantaikos.

2014 metų gruodį VVP vėl kasmet pliurpė žurnaliūgoms. Jis tyčia pasodino žurnalistą iš Ukrainos arčiau prieš akis ir leido anam klausti.
Anas patikliai džiaugėsi neva tik savo pastangomis patraukė VVP dėmėsį.
Anam kilniai leido dėvėti marškinėlę su užrašu "Ukrop". Vaizdavo demokratiją.

VVP pasišovė anam atsakyti, neva huliganų nesamdo, nemoka jiems pinigų.

Iš dalies jis teisus. Huliganai, samdiniai kartais maištavo, kad negauna algos.
Alga jiems ir nebūtina. Jie atlygina sau grobiu.

Kiti savanoriai huliganai kartais tokius plėšikus gaudo. Jų pasakos apie tai nenorom pripažįsta, kad algas moka ir kad dalis samdinių - Rusijos kariai.

Rusų aktorius Mihail Efremov (kažkokio žinomo Tarybinio aktoriaus sūnus) pasiūlė Rūsijos valdžiai paskelbti karą Ukrainai, pasiduoti, tapti didžios Ukrainos dalimi nuo Juodosios jūros iki Ramiojo vandenyno, laimėti rinkimus Rusijos žmonių daugumos dėka. Tai - seno Tarybinio juoko (anekdoto) atmaina: Suomijai pasiduoti. Nežinau - ar ano karo laikų, ar vėlesnių.

2014 metų vasarį VVP su nusikaltėlių kariauna, neskelbdamas karo, klastingai, žodį sulaužęs, kaip fašistai, užpuolė Ukrainą.

Anksčiau, JAV, Britanija, Rusija, Kinija ir kitos šalys užtikrino Ukrainos žemės vienybę ir saugumą, kai po 1990 metų Ukraina atsisakė branduolinių ginklų. Jų Ukraina turėjo daugiau, negu Prancūzija, Britanija ir JAV kartu sudėjus.

Vokietijos fašistai 1941 metais panašiai sulaužė žodį panašiai melagingą ("verolomno" - rusiškai) Stalinui nepulti Tarybų Sąjungos.

Paprasta kariauna nekariaus. - Ne tokie kvailiai žūti už jį.

Jie pasimokė iš karo su Gruzija, kai juos filmavo. O aš raginau filmus ištirti ir bausti plėšikus (skaityk žemiau). Todėl vaikšto su kaukėm.

Nugalėti niekšus galima tik kovoje. Kai žus pakankamai samdinių, kiti pasitrauks. Pakanka sutriuškinti bent vieną būrį, kuris balandžio mėnesį jau šaudo rytų Ukrainoje. Liepos mėnesį Ukraina jau smarkiai kariavo su jais. Nežinau ar būtent triuškino, ar tik stūmė šalin.

VVP rado būdą kaip tai slėpti nuo kitų samdinių, kad jie nebėgtų namo: užkasa žuvusius slapta, kaip šunis. Gyvi mato gyvus. Jiems atrodo, neva jiems sekasi. Net gausėja naujų samdinių. Apie tikrus nuostolius jie nenutuokia.
Gauna motina savo sūnaus kareivio lavoną. Policija parašo, neva nežino kur jis žuvo, todėl baudžiamos bylos nekels. Jis gal ne kariavo, o tik pabuvo, kur jam įsakė. - Ne savo noru. Į jį pašaudė.

Ukrainiečiai gali drovėtis kariauti su artima tauta. Bet juos puola ne Rusų tauta, o Rusų nusikaltėliai. Rusų valdžia ir patys yra nusikaltėliai, ir samdo nusikaltėlius po visą pasaulį. Rusų tauta tik padėkotų, jeigu VVP prasmegtų Kryme. Bet jis ten bijo eiti. Siunčia kitus.

Meluoja, neva Rusijos kareivių nėra Ukrainoje

2015.05.28 VVP įsakė (dekretu) visus karo nuostolius tariamos taikos metu laikyti valstybės paslaptimi.
- Kad galėtų teisėtai bausti visus, kas ją atskleidžia. - Net neteisėtai tuos, kurie neturi pareigos ją saugoti.
Anksčiau bausdavo neteisėtai. Net žudydavo. Dabar parašė sau įsakymą, kad atrodytų bent kiek teisėtai.
Per kvailumą, o gal iš noro išduoti savo užsakovus ir bendrininkus jis užsalptino ne bet kokius nuostolius, o tik ypatingų veiksmų (operacijų).
Dabar jeigu kas klaus Rusijos valdžios apie nuostolius, ji atsakys, kad tai - valstybinė paslaptis.
Kažką persekios pagal šį draudimą.
Viskuo tuo valdžia pripažins, kad Rusija kariauja ir ne šiaip, o ypatingu veiksmu, tyčia.

VVP ir jo televizorius atvirai meluoja, neva nekariauja. Ragina paveiksluoti, jei matai Ukrainoje Rusijos karius.

Nors Ukrainos Rados (parlamento) narys Aleksej GončarenkoOdesos internete rodo vaizdo įarašą kaip 2014 metų balandį Ukrainos mieste Horlivka (Gorlovka) Rusijos karo žvalgybos (GRU) vadovas papulkininkas (podpolkovnik) Igor Bezler grobia Policijos namą ir prisistato su Rusijos pasu.
Šį filmą Rusijos valdžia nutyli.

Jo snukį ir keleto kitų niekšų rodo irgi:
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/29/-sp-ukraine-rebel-igor-bezler-interview-demon
- Tikras kraugerys. Grasino sušaudyti net žurnalistus, su kuriais kalbėjo. - Už savo gi paties kraugerišką isteriką. Tai - būdinga huliganams.
Jį nerodo, užtat mini, o kitus rodo:
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27211501
Ten nemini, kad Igor Bezler tarnauja Rusijos GRU. Mini, kad jis - vienas iš balsų, kuris patvirtino, kad būtent huliganai numušė lėktuvą. Tai jis sakė savo viršininkui pulkininkui Vasilij Geranin. Kai jo vėliau klausinėjo (pirmoje nuorodoje), jis, kaip įprasta, atsikalbėjo, neva įrašas tikras, bet apie kitą lėktuvą. Neva jie kažkada numušė 10 kitų.

2016.01.04 keistai padvėsė Rusijos GRU vadovas ir dar 1 kažkoks vadovas. Abu buvo nepakankamai jauni mirti. Šitas gimė 1957 metais. Kovo mėnesį sulauktų 59 metų amžių. Abiem vakarai draudžia keliauti. Gal jie apgavo: apsimetė, neva mirė, kad galėtų važinėti.
O gal VVP ėmė šalinti bendrininkus, liudininkus.

Filmavo Rusijos karius ir iš Kosmoso. Šiuos filmus Rusijos valdžia įžūliai neigia: meluoja neva nežinia kieno ir kur tie kareiviai. Nutyli, kad vietovė atitinka Ukrainą.

Nutyli ir prievolę ištirti šiuos pranešimus apie nusikaltimą.

Atvirkščiai, VVP jį vadina širdies šauksmu. Neva tai jis veda samdinius ir chuliganus į Ukrainą. Matyt, ta širdis yra doleris. Vargu ar rublius jie ima.
Nėra skirtumo kas juos ten veda. Svarbu, kad veda nusikalsti.

2015 metais vienas Rusijos karys pasakojo esąs vadų ryšininkas. Vadai - Rusijos generolai. Jie planuoja karą Ukrainoje. Jis išnešioja tuos planus. Kiti tik vykdo visi: Rusijos kariai, samdiniai, huliganai.
Jis žurnalistei tai pasakojo, nes manė, kad visi tai žino. Nežinojo, kad Rusijos valdžia tai slepia. Žurnalistė paklausė ar jo pasaka nėra paslaptis. Jis nesuprato, tik spėliojo, neva JAV užmerkia akis į Rusijos karius Ukrainoje, o Rusijos valdžia - į tariamus Amerikos karius. Neva abi šalys karių neslepia.
Kai jis grįžo į Rusiją ilsėtis, pamatė tuščią, kvailą televizorių. Iš jo suprato kad valdžia slepia, kad kariauja. Tada apgailėstavo, kad išdavė valdžią.
Jis nesuvokė, kad karu išdavė savo liaudį. Kai prisipažino, papasakojo, jis truputį sumažino žalą.

2016.05.26 po Vilnių bastėsi Rusijos "turistas", šnipasRostovo. Jis paveikslavo (fotografavo) viską iš eilės, be prasmės, net išvirtusią valkatą.
Pasiūliau paveiksluoti samdinių (separatistų), kenkėjų mokymo stovyklą prie Rostovo. Jis atsakė, neva tokios nėra. Neva tokios yra Ukrainoje... Aš jau maniau, kad jis sakys: rytų Ukrainoje. Bet jis patikslino: prie Lvovo ir kitur... "Separatistais" jis vadino "Banderininkus" ("Banderovcy"). O "Banderininkais" jis vadino Ukrainos šalininkus. Nors, jie negali būti "separatistais" (skaldytojais). Jie kovoja ne tam, kad atsiskirti nuo rytų Ukrainos, o kad jos neatskeltų.
- O rytų Ukrainos kovotojus kur rengia?
- Niekur. Jie - paprasti šachtininkai. Dauguma kažkada atliko karo tarnybą.
Gal jis turėjo omeny dar Tarybinę kariuomenę. Nes buvę Ukrainos kariai būtų mažiau linkę atskilti. Juk juos kariuomenėje bent kažko mokino. Manau, būtent šachtininkai kariauja mažiausiai. Ne tokie kvailiai, kad grauti savo namus. Kariauja kažkas kitas.
Be mokymų tai neįmanoma, ypač jeigu reikia valdyti granatsvaidžius, patrankas, tankus, raketas.
- Pasakos.
Jis suvokė, kad užsirovė ant nepalankaus žmogaus. Tada nėrė į artimiausią kabaką ištirpti minioje.

Rusija šeria huliganus

Rusijos Rostovo kolektyvinių ūkių (kolūkių) pirmininkai guodžiasi kaip jiems pabodo Ukrainos Donecko ir Luhansko huliganų atstovai. Anie kaimynai vis vaikšto ir "prašo" ėsti. Tenka vis duoti. Rusijos valdžia už tai jokių pinigų neduoda. Bet ir draudžia atsisakyti šerti huliganus.

Gal tai - dalis priežasčių, kodėl Rusijoje maisto ėmė trūkti ir jis pabrango.

Vien per 2015 metų sausį maistas pabrango apie 6%.

VVP žvangina branduoliniais ginklais

Dėl karo su Ukraina nusprendė perrašyti savo gynybos būdą ("strategiją"): branduoliniais ginklais pulti ne tik užpuolikus, bet ir grėsmę.
Grėsme įmanoma pavadinti bet ką. - Netgi savo pačių ginklus. ... Ir juos sprogdinti kitais savo ginklais.

O kas būtų, jei, kaip miniu aukščiau, Ukraina neatsisakytų branduolinių ginklų?..

O jeigu NATO irgi perrašys savo gynybos būdą pulti ne vien gynybą bet ir grėsmę?..
Grėsme pavadintų patį atvejį, kad Rusija perrašė gynybos būdą...

2014.11.29 Rusija paleido tuščią branduolinę raketą bandyti ir pagąsdinti mūs.

VVP žvangina lytiniais organais

Rusijoje jis skatina liaudį aptarinėti kas ir kiek nuo jo pagimdė. Dabar tai aptarinės ir rytų Ukraina, Krymas.
Samdiniams Ukrainoje jis leidžia, gal ir skatina, prievartauti ir grobti žmones. Aukas veža į lytinę ir kitokią vergiją.
Veidmainis VVP leido nukariauti Čečeniją neva tam, kad ten tokius nusikaltimus naikinti. O į Ukrainą - atvirkščiai - siunčia galvažudžio Kadyrovo čečenus, osetinus, rusus, kad jie šitaip nusikalstų. Žinojo, kad taip bus.

Daug, jei ne dauguma, Lietuvių mielai užsantykiautų moterį. Kartais net jos akivaizdoje atvirauja. Abiem tai - įprasta, gal net sveikintina. Tad bent iš pavydo turetų smerkti tuos nusikaltėlius.

Jie ne protestuoja, kaip skelbia. Ne mėgdžioja Maidaną.

Jie grobia policijos pastatus ir jų ginklus. Dalina ginklus praeiviams, valkatoms. Puola patys, iš karto. Niekas jų nepuolė pirmiau. Jie yra kareiviai iš Rusijos. Tad negali lygintis su Maidano protestuotojais Kijeve.

Jei kareiviai iš Rusijos tariamai mėgdžioja kažką, tada galima mėgdžioti ir juos: tegul atbėga kareiviai iš Ukrainos į Kremlių, užgrobia jį ir suvaidina liaudies protestą, primuša VVP, kaip ano kareiviai primušė policininką viename iš rytų Ukrainos miestelių balandžio mėnesį. Tegul reikalauja "grąžinti" Rusiją Ukrainai. Nes būtent iš Kijevo Rusios kylo Rusija.

Lietuvoje nutiktų tas pats. Duok valkatai šautuvą ir pasakyk, kad jo nebaus... Tokie mus užgrobs ir valdys. Jau valdo.
Rusijos kariui didelė gėda, nešlovė kariauti petis į petį su valkatom, nusikaltėliais už nusikaltėlių laisvę valdyti ir plėšikauti.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) - kareivių išdavikas. Už jį nekariaus.

- Dauguma. Nebent mažuma už pinigą.

VVP be priežasties pareikalavo, kad Rusijos Dūma (parlamentas) leistų jam oficialiai naudoti kariuomenę Kryme. Ten kariaunai eiti buvo gan saugu, nes Ukrainiečiai vengė kariauti. Tad pakako siųsti nusikalstamą kariaunos dalį, ne paprastą. Ji nesibodi truputį pakovoti, net kartais pakariauti už niekšą. Kad tik mokėtų daug pinigų.
Vėliau rytų Ukrainoje Ukrainiečiai tikrai kariavo. VVP nutylėjo šią priežastį, kai pareikalavo, kad Duma atšauktų leidimą.
Jis vengia leisti kariauti didelei daliai kariuomenės. Maža dalis kariaus, nes į ją atrinko nusikaltėlius. Didelė dalis nekariaus, nes ją teko sudaryti iš platesnės visuomenės, kuri nėra visi nusikaltėliai. Dar ji gali atsigręžti prieš patį VVP.

Niekas nenorės žūti už šitą kareivių išdaviką.
2000.08.12 Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) asmeniškai 2 dienas neleido gelbėti povandeninio laivo Kursk. Nuskandino 118 jūreivių. Žiauriai leido jiems uždūsti. Dabar jis nori numarinti daugiau. Ir darys tai, kol tikrai numarins. Siunčia kareivius be skiriamųjų ženklų ir pakabukų su vardais. Kai jie žus, jie guls į bevardžio kareivio kapus. Išnyks užmarštin, niekam nereikalingi.

Kai parašiau, kad jis išdavikas, VVP išsigando ir ėmė mane mėgdžioti: per kelis mėnesius sukurė televizorių vardu "Išdavikai". Jo vedėjas: Andrej Lugovoj - FSB (KGB) pareigūnas, kuris 2007 metais radioaktyviu metalu Poloniu nunuodijo buvusį KGB pareigūną Litvinenko, kai anas atsisakė žudyti ir pabėgo į Britaniją.
Andrej Lugovoj dabar televizoriuje nuolat vaizduoja tvirtą vyrą, kuris gali deginti pinigus, skaityti slaptus žodžius (kodus) iš slaptos knygos, šaudyti. Nutylėjo, kad jis ne klastingai šaudo į nugarą, o klastingai, žiauriai nuodija. Pasakoja apie kitus tariamus šalies išdavikus. Nežinau ar pasakoja kaip ir anuos žudo. Šalies anie neišdavė. Nebent anie išdavė KGB.
Andrej Lugovoj aiškina neva Komunistai išdavė tautą: išnaudojo pasaulinį karą, kad 1917 metais užgrobti valdžią. Tylėjo, kad patį KGB sukūrė Komunistai, kad būtent KGB užtikrino tą nusikaltėlių valdžią ir tada ir iki šiol.

Pasak VVP gaujos, netikrus išdavikus dera žudyti, močit v sortirė (rusiškai: žudyti unitaze, tualete). Jis visą Rusiją į tualetą nuleis.
Tuomet dera žudyti ir patį VVP su gauja už tikrą tėvynės išdavystę. Bet neatsiranda drąsaus išduoto kareivio... O ir neprieina. Būti arti VVP atrinko bailius, išdavikus.

Kieno teisės?

Į Krymą jis privežė daug Rusų chuliganų bei kareivių ir paskelbė, kad gins Rusijos piliečių teises. Atsiimk juos ir nebeteks jų ginti.

2014.08.12 Maskvoje Policija sumušė 200 žmonių, kurie palaikė Ukrainą, prieštaravo Rusijos valdžiai. Bet Ukrainos skaldytojai (huliganai, teroristai, tariami sukilėliai iš Rusijos) nepuolė jų ginti... Atskirti Rusiją, jungti ją prie Mongolijos. Gal pavargo.
Priešingai: 2015.02.27 VVP "gynėjai" nušovė svarbų valdžios priešininką Borisą Nemcovą. Tas ketino dalyvauti eitynėse, kad prieštarauti karui.

Surengė referendumą kad Krymą prijungti prie Rusijos. Jame balsavo tie užsieniečiai "politiniai turistai". Davė tik balsą "". Nedavė "Prieš".
Čiabuviai Totoriai yra tikri tos žemės paveldėtojai. Bet jie balso neturi, nes jie sudaro vos 12% Krymo gyventojų. Vietoj jų balsuoja atvykėliai - ir nauji, ir tie kurie užgrobė jų žemes ir namus nuo senovės. Tarybiniais laikais čia pasilikdavo gyventi kariškiai po tarnybos. Taigi, balsavo pensininkai. "Suvažiavo čia visokie." Tai - toks rasistinis, fašistinis posakis Rusijoje. Kai patys į "sanatoriją" suvažiavo, tai tokių posakių nesitiki.

Neaišku kiek ir kokių žmonių kažko reikalauja. Juk jie ne protestuoja, o iškarto puola. Jei protestuotų, gal išreikalautų kokio nors referendumo. O per jį paaiškėtų, kad jų - mažuma. Tam smurto ir reikia, kad tai nepaaiškėtų.
Referendume Kryme dalyvavo užsienio kareiviai bei vietiniai jų talkininkai. Todėl net 99% iš jų balsavo jungtis prie Rusijos.
Net jeigu jų būtų tikra dauguma, jie nebūtinai sprendžia. Juk dauguma tų Rusų - atvykėliai. Tad turėtų būti kuklesni ir neversti čiabuvių jungtis į Rusiją. Jei nepatinka šalies vėliava, kurioje apsigyvenai, važiuok kitur. "Suvažiavo čia visokie."

VVP ramino Totorius, neva jų nelies. Bet chuliganai ant totorių namų jau paišė kryžius. Rusų valdžia reikštų, kad pusė milijonų Totorių, kurie tebegyvena tremtyje nuo Stalino laikų, niekada negalės grįžti. Nes į Krymą suvažiuos dar daugiau Rusų. Juk tam kad grįžti, reikia atlaisvinti vietą, o ne užpildyti ją. Dar gresia visokios statybos, kaip Sočyje Olimpinėms žaidynėms.

VVP ramino Žydus. Tie jam išdidžiai atrašė, kad didžiausia grėsmė jiems yra ne Ukraina, o pats VVP. Jis pats įsteigė našistų gaują (organizacija "Naši" - valdžios liaupsintojai). Bet fašistų svastiką paišo ant Ukrainos ir Krymo, o ne ant savęs.

KGB - fašistai

1938.11.11 NKVD viršininkas Lavrentij Berija ir Gestapo viršininkas H. Miuleris raštu sutarė: įsipareigojo glaudžiai bendradarbiauti, kad siekti Tarybų Sąjungos ir Vokietijos saugumo, klestėjimo, Tarybinių ir Vokiečių tautų draugystės.
Tarybiniai žinovai perdavė fašistams koncentracinių stovyklų patirtį.
Atidavė fašistams jų priešus vokiečius (antifašistus).
Pašalino žydusUžsienio reikalų ministerijos, kad neerzintų fašistų. Pašalino ministrą Maksimą Maksimovičių Litvinovą - seną, tikrą bolševiką.

http://www.svoboda.org/a/29970222.html - raštas
http://www.svoboda.org/a/29949088.html - garsas
1968 metais Litvinovo anūkas Pavėl viešai, Maskvoje, Raudonoje aikštėje prieštaravo (protestavo), kad Tarybų sąjunga įvedė kariuomenę į Čekoslovakiją.
KGB ėmė jį engti. Slėpė, neleido laiškų. Nuolat priminė, kad jis žydas. Staiga ėmė praleisti laiškus iš draugo, kuris keikė Tarybų valdžią. - Skatino mintį išvažiuoti iš šalies. Jam pakišo iškvietimus gyventi užsienyje. Kai tiktai jis pareiškė, tuoj jį ir išleido. Nevilkino kaip kitų žmonų.
Aišku, jie tai darė ne dėl tautybės. O ir žydas jau Pavėl buvo nekoks, anūkas. Jie engė jį iš keršto.
Panašiai žmogaus susižinojimą valdo slapta ir Lietuvos valdžia, iki šiol. Lygiai taip pat kursto valdžios priešus išvažiuoti ("emigruoti"). Už tai Lietuvoje yra bausmė. Bet jos netaiko.
Senelis Maksim Litvinov buvo Stalino bendrininkas, plėšikas. Prieš tariamą "revoliuciją" (perversmą) bandė parduoti Prancūzijoje bankams auksą ir pinigus, kuriuos Stalinas pagrobė Tbilisyje, Gruzijoje. Senelį, su dar vienu bendrininku, Prancūzai sulaikė, bet paleido į Angliją. Ten Senelis rado žmoną. O paskui nuvažiavo į Rusijos imperiją pas Leniną. - Gal jau po perversmo ("revoliucijos"). Vokietija gi kankino kitą bendrininką, kuris bandė parduoti grobį ten.
Stalinas ketino sudoroti Senelį. Sudorojo jo pagalbininkus. Bet nelietė jo. Nes manė, kad bus dar naudingas. Ir tikrai jį panaudojo karo metu prieš fašistus, kad bendrauti su vakarais.
Dar truputis apie Litvinovo anūką:
http://www.svoboda.org/a/30722308.html - raštas
http://www.svoboda.org/a/30694334.html - garsas

Vokiečių kariai važinėjo į Kaukazą. Ten mokinosi jį užkariauti. Tą už poros metų ir atliko.

KGB mušdavo, kankindavo žmones žiauriai. Dalis aukų buvo nenuovokios, patiklios. Jos tikėjo, neva tai - ne tikri, ne tarybiniai KGBistai, o įsiskverbę fašistai (vokiečių). Bet jos apie tai kalbėdavo tik tarpusavyje. Tikriems, "geriems", tarybiniams, saviems (naši) vadams nepranešė apie priešą viduje. Gal bandė, bet priešas perėmė žodį. Kitaip "geras caras" būtinai išgelbėtų...

http://www.svoboda.org/a/28070784.html
Ten tik garsas. Nėra rašto.
03:00 minutė. Rašytojas Nikolaj Nikolajevič Racėn viso atkalėjo 18 metų.
Pirma jį kaltino, neva jis kesinosi prasmukti į Kremlių, kad nužūdyti Staliną. Paskui sodindavo už tai, kad sėdejo anksčiau.
Jis su draugais perskaitė Uelso knygą "Nematomas žmogus". Vienas pasvajojo, kad nematomas galėtų prisiryti duonos parduotuvėje. Kitas atsakė, kad geriau patekti į Kremlių, ten ryti prašmatnius pietus. Už kažkieno šiuos žodius ir apkaltino jį.
1938 metais jį paleido. Nebeleido gyventi Maskvoje. Teko gyventi mažame miestelyje.
Vien dėl to, kad jis anksčiau kalėjo, jį siūntė kariauti į frontą "štrafnoj batalion" (baudžiamųjų batalionas). Jį sužeidė ir gydė. Netgi Maskvoje prirašė (priregistravo).
Bet paskui kartais tampė po psichiatrines ligonines. 1951 metais galiausiai pripažino sveiku. Ir dėl to vėl pasodino 5 metams.
16:51. Kažkurioje kalinių stovykloje darbų vadovas Bogdan Mihailovič Krauzė prašė jo, kad rašytų jo knygą apie Lenkijos revoliuciją. Tikino, neva knygą duos Stalinui. Jau matėsi su anuo anksčiau. Neva anas perskaitys ir išlaisvins abu. Krauzę sušaudė už tai, kad tariamai bandė pabėgti (17:47). Vargu ar Stalinas skaitytų knygą, net jeigu jam ją leistų perduoti.
Iškarto po šio pasakojimo dainuoja apie kalinių begalinę kvailystę žymiausias, gal net vienintelis rusų dainorius Valdimir Vysockij (1938-1980 mirė nuo narkotikų).

Kažkada Tarybanas pasodino ar sušaudė alpinistą neva už tai, kad ketino išduoti kažkam ant kurio kalno viršūnės stovi pasieniečių namas, užkarda. Nors akivaizdu, kad ant viršūnių namų nestato. Žmogus tik bastėsi po kalnus.
Tarybanas bylas uoliai paišydavo... Taip ir Lietuva dabar daro, tik ne taip uoliai.

Kad Tarybų Sąjungos ir Vokietijos fašistai veikia vienodai ir gal net pagal bendras nuostatas, užsiminė fašistas Geringas. Niurnbergo procese teisė jį ir kitus fašistus. Jis buvo jų pagrindinis gynėjas. Jis sakė, kad kažkuriam Tarybiniam kaltintojui, prokurorui nereikėjo išversti žodžio "akcija", kad anas tą žodį pats suprato. Taip fašistai, matyt ir NKVDistai (KGBistai) vadino politinių priešininkų, įkaitų ir kitų žmonių žudynes ("naikinimą"). Gal ir žudynes Lietuvoje taip vadino (Rainius, Kaišiadorį).
Tarybų Sąjungos kaltintojai bandė suversti Vokiečių fašistams kaltę už žudynes Katynėje. Nepavyko.
Jie bijojo atskleisti savo liaudžiai savo nusikaltimus. Todėl Tarybų Sąjunga neviešino Niurnbergo proceso. Tik minėjo, kad toks vyko. O viso jo turinio neatskleidė.
2015.11.19 tai pasakojo Rusų karo istorikas Boris Sokolov.

1945.02.04-11 Jaltoje, Kryme, susitiko JAV prezidentas Ruzveltas, Britanijos, ministras pirmininkas Čerčilis, Tarybų Sąjungos ir "visų tautų vadas ir tėvas" Iosif Vissarionovič Džugašvili (nusikaltėlio pravardė Stalin). Jie parašė, neva pageidautina į busimą Lenkijos valdžią įleisti keletą demokratiškų išeivių. Dar pažadėjo laisvus rinkimus per mėnesį po susirinkimo, t.y. 1945 kovą. Į rinkimus Lenkijoje nieko neleido.
Kad priešininkų ir neliktų, 1945 metais į Maskvą pakvietė derėtis ne išeivius, o 15 Lenkų pasipriešinimo vadų. Visi jie dingo. Kažkas ilgai teiravosi. Tarybų Sąjunga pagaliau atsakė neva jie pasirodė esą "diversantai"... Prie Katynės nusikaltimo pridėjo dar 1.
http://www.svoboda.org/a/30672123.html
Pasakoja, neva jų buvo 16 ir jie ne visai dingo. Juos tyrė, kaltino, teisė ir gynė sukti prokurorai, teisėjai, advokatai. Vieną pasodino 10 metų, keletą trumpiau, kitus vos kelis mėnesius. 3 mirė. Gaunasi, kad kiti išgyveno.
"Teismo" nuosprendį rašė Komunistų partijos politinis biuras. Sulaikymo įsakymą įsakė suklastoti atgaline data Kariuomenės Baltarusijos fronto viršininkams.

Fašistai tapo neatsiejama Rusų sąmonės dalimi. It kokie naminukai. - Tokia antgamtinė būtybė. Fašistai susiliejo su aplinka, gamta, medžiais, miškais, miestais ir kaimais. Rusai negali be jų būti. Jie - būtini. Jie jų nekenčia. Bet tuo pačiu ir myli. Su fašistais - blogai. Be jų - irgi. Rusai mėgsta savo kančią ir kovą.
Amžinai kariauja, nugali.
Nepriklasomybės laikais Rusai vos ne kasdien daro po filmą apie išgalvotą kovą su fašistais. Išgalvoja didvyrius, įvykius. Smaugia fašistus plikomis rankmomis, kad net jureivio kepurė nenukrenta. Kai kurie apsėsti pramanais kaip lytiškai santykiati su tokiomis svetimomis fašistėmis ir fašistais, įsimylėti...
Panašiai mėgsta fašistus ir Lenkai... Tik be lytinių svajų.

Krymas - Rūsų. O Rūsai - Mongolų.

Apie tai kam užkariavo dabar, dalis rusų tai teisino, kalbėjo: Krymas dabar mūsų. Kam jis jiems? Kad galėtų be vizų pasivolioti paplūdimyje? Tik tiek?
Dar jie sako, neva Krymas seniau priklausė Rusijai. Senau jį užkariavo. Dabar susigrąžino.
Sako: į rytų Ukrainą suvažiavo daug rusų dirbti į pramonę. Todėl tai neva - Rusija. Tai reiškia, kad patys pripažįsta, kad - ne Rusija. Juk suvažiavo ten kur jų nebuvo. Paskui "svečias" išvarė iš namų šeimininkę.

1237-1240 metais mongolai su totoriais ("Auksinė orda") užkariavo rusus. Juos engė 300 metų. Tad, dabar ir jie turėtų susigrąžinti Rusiją, prijungti ją prie Mongolijos, Kazanės ir Krymo.

Kai kuriuos miestus, įskaitant Kijevą, išskerdė visus.
Prieš tai Kijevą nusiaubė kiti Rusai, berods iš Vladimiro. Nusilpo jie. Vargiai priešinosi mongolams su totoriais.

Totorija yra ir Kazanėje. Ją irgi rusai užkariavo kadaise, kad žudyti ir plėšikauti. Garsus rusų tariamas keliautojas Ermak tebuvo plėšikas ir žudikas. Jis siųsdavo carui grobtus kailius. Pats nemedžiodavo. Atimdavo iš taikių Totorių gyventojų. Caras jam padėkai nusiuntė šarvus. Tie buvo per sunkūs. Todėl jį nugramzdino, išsekino ir nuskandino upėje, kai Ermak bėgo ir plaukė nuo Totorių karių, kurie jį užklupo.

Per 300 metų mongolai su totoriais praturtino Rusų kalbą vos 100 žodžių. Žymiausi jų:

Mongolai su totoriais neužkariavo vakarų Rusėnų miestų: Novgorod, Pskov, Smolensk. Nes ten buvo daug miškų. O jie mėgo atviras stepes. Todėl Rusija turėtų grąžinti šias sritis jų gyventojams, o ne mongolams su totoriais.

Mongolai su totoriais paskatino Rūsus pavergti vieni kitus. Per juos atsirado tarnai: "cholop".

Mongolai su totoriais paskatino Rūsus užkariauti vieni kitus, naikinti savarankiškus miestus, kuriuose buvo viešas pasitarimas (vėčas, liaudies taryba), kurti vienvaldystę ("samoderžavijė", "carus"). Didžiausią iš jų Maskvėnai užkariavo Novgorod 1593 metais.

2014.08.28 Rusijos pasiuntinys Jungtinėse Tautose Vitalij Čurkin pezėjo, neva Ukrainos karas yra jos vidaus reikalas. Reikalavo, kad niekas nesikištų. Tuo jis pripažino, neva Rusijos kariuomenė, kuri įsiveržė į Ukraina ir pati Rusija, kuri kariauja su Ukraina yra Ukrainos sudėtyje.

Rusijai skolinga ne Ukraina, o jos buvę vadovai. Juos kėsinasi pakeisti dar stambesni vagys iš Rusijos.

Daug metų Ukrainą ir Krymą apvogdavo prezidentas Janukovič.
Daug pinigų vogė iš dujų. Jas pirkdavo su nuolaida, tariamai naudoti ligoninėje. O pardavinėjo įmonėms už įprastą kainą, už milijonus $.
Ukraina jį išvarė. O Krymą toliau apvoginės VVP.
Gal Krymo paprašė Janukovič sau, kaip Ukrainos gabaliuko, kur posenovei galėtų plėšikauti.

Rusija už skolas padidino dujų kainą Ukrainai. Bet skolinga - ne šalis, o prezidentas Janukovič. Juk vogdavo jis. Dokumentai, kuriuos rado jo milžiniškoje sodyboje išmestus į tvenkinį, rodo, kad iš dujų prekybos jis atimdavo pinigus, kad samdyti mušeikas pavadinimu "Tituški" ir mokėti aršiausiems valdiško kovų būrio "Berkut" smogikams. Sodyboje stūksojo senovinis Ispanų karinis laivas (galeonas). Jį naudojo pobūviams. Darže ganėsi fazanai iš Kampučijos (Kambodžos). Jie skirti prašmatniam maistui. Lubose kabojo daugybė liustrų, kuri kiekviena kainavo po 100000 dolerių. Tegul VVP ima šiuos brangakmenius ir ryja už Janukovič skolas. Kiek pritrūks, tegul reikalauja iš ano. Juk anas nesislepia, o pabėgo būtent į Rusiją, skolintojams tiesiai į rankas. Jei anas neturės, tegul sodina aną ir ano bendrus.

Krymo ir Rytų Ukrainos Rusai gavo progą išsivaduoti nuo Janukovič bendrininkų valdininkų vagių. Vietoj to jie panoro atsiduoti VVP, kad juos toliau plėštų ano bendrininkai. Anie vagys - stambesni. Savo grobio atsisakys sunkiau.

Amerikonas Paul Manaford talkino Janukovič laimėti rinkimus į prezidentus. Už tai gavo šiek tiek pinigų viešai ir daug slaptai, neteisėtai.
2015 metais Manaford talkino rinkti Amerikos prezidentu Donald Trump.
Joe Baiden buvo prezidento Obamos pasiuntinys Ukrainoje. Jis reikalavo šalinti suktą generalinį prokurorą Viktor Šekin, kad tariamai pertvarkyti teisėsaugą. Kitaip, grasino neduoti milijardo pinigų $ dovanų tai pertvarkai.
Tuo metu jo sūnus Hunter Baiden buvo Ukrainos naftos ir dujų įmonės "Barisma holding" valdyboje. Jis irgi talkino Janukovič laimėti rinkimus. Irgi už tai gavo pinigų neteisėtai. Nežinau, ar per įmonę, ar tiesiai iš Janukovič, ar iš abiejų.
Tas prokuroras apsimetė, neva tyrė tos įmonės nusikaltimą, įskaitant ir Hunter. Tikrovėje jis marino bylą, netyrė. Šalino jį už sugedimą teisingai.
Vis tiek Joe Baiden nusikalto, nes kaltininko giminė šalino tyrėją. Jis privalėjo nusišalinti.
2020 metais Joe Baiden varžėsi prieš Donald Trump rinkimuose į JAV prezidentus. Trump jau buvo prezidentu. Jis norėjo palaikyti sostą antrą kartą iš eilės.
2019 metais Donald Trump skambino Ukrainos prezidentui Zelenskiui. Irgi grasino neduoti pinigų, karui. Tik atvirkščiai: jeigu Ukrainos prokurorai atsisakytų kelti baudžiamąją bylą jo varžovui Joe Baiden ir ano sūnui Hunter Baiden. Pinigus Trump sustabdė dar prieš pokalbį. Kažkuriam iš savo tarnų jis sakė, kad priežastis yra noras versti Ukrainą pradėti bylas.
Už tokią klastą Amerikonai bandė atstatydinti Donald Trump iš prezidentų.
Donald Trump priklauso Respublikonų partijai... Arba ji priklauso jam. Beveik visi jie aklai gynė jį. Kas ne gynė, o piktinosi, tie bijo išstoti iš sukčių partijos.
Jie turi daugumą Senate. Todėl sugebėjo priversti Senatą neteisėtai atsisakyti apklausti liudininkus. Jie neatsako kodėl. Vietoj to nukreipia kalbą į priešininkus, neva jie irgi atsisakė liudininkų, kuriuos bruko šalininkai. Kaltintojai vis tiek rodė Kongresui liudininkų kalbas ekrane.
2020.01.23 apkaltos metu prezidento Donald Trump kaltintojai sakė, neva niekas nerado jokių Hunter Baiden nusikaltimų. Nejaugi pinigais iš Janukovič jo nekaltino?
2014 metais Hunter Baiden tapo įmonės "Barisma holding" valdybos nariu vien dėl savo pavardės. Jis to turėtų vengti. Bet tai neneigia apkaltos.
2015 metais Joe Baiden pareikalavo šalinti suktą generalinį prokurorą Viktor Šekin. Ir gasdino neduoti pinigų. Tai nusprendė visa JAV. - Teisėtai. Išskyrus, kad Joe Baiden privalėjo nusišalinti. Kaltintojai tai nutylėjo. Bet tai neneigia apkaltos. Prievolės nusišalinti nesvarstė ir pats Donald Trump. Jam svarbu buvo iškelti baudžiamas bylas abiems Baidenams. Už teisėtą, suderintą su visa valdžia veiksmą ("oficialią politiką") negali būti bylos.
2016.02.12 eilė JAV viršininkų parašė Ukrainai, kad išvarytų Viktor Šekin. Ir tik po to ji išvarė.
Donald Trump jau tapo prezidentu. Bet šiuo reikalu nesidomėjo... Kol kas. Pinigus į Ukrainą siuntė.
2019 metais Joe Baiden pasakė, kad varžysis 2020 metų rinkimuose į prezidentus.
2019 balandį Donald Trump skambino Ukrainos prezidentui.
2019 gegužę Donald Trump teisininkas Giulianis (berods, buvęs Niu Jorko meras) pasakė, kad į rinkimus jis nepateks; pažadėj o sužlugdyti.
2019.07.25 Donald Trump skambino Ukrainos prezidentui. Jis reikalavo tirti 2 dalykus:

Numušė keleivinį lėktuvą

Nuorodos:
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-28362872
Ten rasi pirmų huliganų pokalbių nuorašus raštu ir nuorodą kur juos galima klausyti.
Bent 2 iš tų huliganų - Rusijos žvalgybos karininkai.

1933 metais fašistai numušė taikų lėktuvą virš Vokietijos. Tais metais jie užgrobė Vokietiją ir pastatė koncentracijos stovyklas jos žmonėms. Virš anų skrido tas lėktuvas.
Jį vairavo Darius ir Girėnas į Lietuvą po kelionės per Atlantą. Tuo metu be prasmės skraidyti buvo įprasta (madinga).
Lėktuvas nukrito miškuose. Visi 2 lakūnai žuvo. Vokietija niekada neparodė lėktuvo liekanų. Taip slėpė įkalčius. Slėpė ne vien, kad šaudė. Slėpė ir stovyklas. Gal dėl to numušė, kad lakūnai nepasakotų, kad jas matė, o gal ir nupaveikslavo. Būta čia ką slėpti. Po 11 metų tas stovyklas ne tik matė, bet ir aplankė įvairių užsienio šalių kareiviai, paskui ir taikūs žmonės.

Fašistai vaizdavo, neva karas nevyksta. O patys vis grobė, žudė, šaudė taikius lėktuvus. Po kelių metų jie ginklavo Ispanijos fašistus, davė jiems karo lėktuvus, mokino jais bombarduoti taikius gyventojus. Taip pratinosi bombarduoti ir patys. Tiekė kovotojus iš užsienio. Skolino Vokietijos kariuomenę.
Panašiai dabar elgiasi Rusijos valdžia. Nieko naujo neišrado. Mokinasi iš savo numylėtų fašistų.

Berods 1988 metais skrido berods Korejos lėktuvas su berods 100 žmonių pro Tarybų Sąjungos tolimuosius rytus. Priskrido Tarybinis karo lėktuvas. Ėmė pro radiją kalbinti taikų lėktuvą. Tas berods neatsakė. Ilgai nedvejodamas, karo lakunas jį sušaudė. Nors puikiai matė, kad lėktuvas - taikus. Berods ir viršininkai įsakė šaudyti. Taikus lėktuvas apsivertė ir krito.
Didelę patirti šaudyti į taikius šmones turi Tarybanas ir jų pasekėjai Rusijos valdžioje.

2014.07.17 Rusijos samdiniai rytų Ukrainoje, prie Luhansko numušė keleivinį lėktuvą, kuris 10160 metrų aukštyje lėkė iš Olandijos į Malaiziją. Žuvo 298 žmonės. - Atostogautojai, mokslininkai (keliavo į AIDS konferenciją Australijoje), lakūnai. Skrydis Nr. MH17.

Pradžioje samdiniai gyrėsi darbdaviams Rusijoje, neva numušė karo krovinių lėktuvą. Kai jie sužinojo, kad jis - keleivinis, spėliojo, neva jis vežė šnipus. Tarė: nėra čia ko skraidyti per karą. Nors jie patys ir yra svetimi šnipai.
Neįmanoma supainioti keleivinį ir karo lėktuvus. Aukštis, greitis ir dydžiai skiriasi. Ypač jeigu vaizduoji, neva tai - ne karas, o taika. Privalai bent patikrinti kas skrenda. Paprastiems tariamiems sukilėliams (samdiniams) neįmanoma net susekti tokį lėktuvą. Tai darė radarai iš Rusijos. Jie neklausinėjo kas skrenda. Tai reiškia, kad vengė pabaidyti taikinį.
Nebuvo taip, neva skrido 1 lėktuvas ir huliganai manė, neva jis - karinis.
Ten skraidė daug keleivinių lėktuvų, dešimtys. Neįmanoma buvo manyti, neva visi jie - kariniai. Rusijos kareiviai, kurie valdė radarą, tai matė. Tad, jie tik apsimeta, neva palaikė lėktuvą kariniu.

Prie lėktuvo nuolaužų tyrėjų neleidžia. "Juodas dėžes" išvežė į Rusiją slėpti įkalčių.

Purvini Rusijos samdiniai, huliganai, kariai pasirausė po žuvusiųjų daiktus ir daug jų pasisavino. Padovanojo savo purvinoms merginoms. Tos viešai internete gyrėsi šlamštu iš Amsterdamo.
Didysis KGB "seklys" VVP nei vieno nesekė ir nebaudė. Gal tikisi iš jų lauktuvių.

Jei kažkoks girtas Rusijos samdinys neleidžia tyrėjų prie nuolaužų, tuomet reikia su juo kariauti. Lėktuvas, o todėl ir jo nuolaužos yra to lėktuvo valstybės plotas (teritorija). Šiuo atveju - Malaizijos. O gal - išvykimo šalies - Olandijos. Iš jos reikia išvaryti niekšus. Jei Rusijos kariuomenė kėsinasi išvežti iš Ukrainos raketų paleidimo įrenginį, kuris numušė lėktuvą, ar tos raketos nuolaužas ir sunaikinti, tada reikia kariauti, kad tai užkirsti.

Rusijos samdiniai ir Rusijos kariai, nepaskelbę karo, užpuolė NATO ir kitų šalių žmones. Tad visa NATO ir kitos šalis privalo gintis. Nereikia kariauti su Rusija, nes ne visa ji atsako už savo nusikalstamą valdžią ir karius. Reikia kariauti su tais Rusijos kariais ir samdiniais, kurie puola, ar trukdo.

VVP apkaltino Ukrainą, neva jeigu ana netęstu karo, tada lėktuvas išliktų. Bet karą skatina Rusija. Ir raketos iš ten, ir radaras ten.
Rūsų kareiviai žinojo ką numušė. Jeigu tuo lėktuvu skrįstų VVP, arba jo duktė, kuri gyvena Olandijoje ir ištekėjo (parsidavė) ten už "verslininko", jie šio lėktuvo neliestų, šautų į kitą.

Beje, ta VVP duktė gyvena Olandijoje galbūt už pinigus vogtus iš Rusijos gyventojų. Saugiai gyvena. Neprievartauja jos ten samdiniai, huliganai iš Rusijos su automatais, kaip anie savivaliauja rytų Ukrainoje.

VVP sakė, neva atsakyti turi Ukraina, nes virš jos žemės žuvo lėktuvas. Jeigu jis pats pripažįsta, kad žemė - Ukrainos, tada neturėtų į ją kėsintis. Jeigu jis pripažįsta, kad atsakomybė Ukrainos, tada neturėtų grobti įkalčių: lėktuvo skrydžio įrašų ("juodų dėžių"), raketos nuolaužų, paleidimo įrenginio.
Vladimir Vladimirovič Putin (VVP), paskraidyk, it gandras, virš rytų Ukrainos. Pažiūrėsime ar tave numuš. Pamatysi, kad samdiniai net spjauti į dangų bijotų, kad ko nepamanytum ir nesustabdytum algų.
Gandrus miniu, nes skraidė jis kartą su gandrų pulku ir jų gamtos mylėtojais varikliu varoma skraidykle.

2018 metų gegužę Olandų tyrėjai paskelbė, ką ir be jų žinojome: 2014.07.17 Malaizijos keleivinį lėktuvą numušė raketa "Buk". Ją atvežė Rusijos 53 zenitinio karinio dalinio Kurske.
Dalinį susekė pagal daugybę nuotraukų ir filmukų, kuriuos darė gyventojai aplinkui kelią kuriuo raketos traukėsi, o gal ir kuriuo atvyko. Gyventojai filmavo net neraginami, nes smalsavo apie tokį didelį kareivių sujudimą. Juk važiavo ne 1 raketų laidyklė, o daug.
Dalyvius susekė pagal radijo pokalbius ir telefonų numerius. Jiems dar ir paskambindavo, kad įsitikinti kas jie ir kur išvyko.
Samdiniams ar kareiviams prie raketų vadovavo generolas iš GRU Oleg Ivannikov. Anksčiau jis slapta tarnavo tariamu "ministru" Osetijoje. 2018 metais jis prižiūrėjo tariamai nevaldiškus karius Sirijoje, įmonę "Wagner".
Pasitarime, kuriame sprendė siųsti raketas į Ukrainą, dalyvavo Rusijos gynybos ministras Šoigu (slapyvardis, tikra pavardė kita). Jie negalėjo to spręsti be vyriausiojo vado žinios, prezidento VVP.

Olandų tyrėjai paskelbė JAV kosminių šnipinėjimo palydovų nuotraukų aprašymą. Pačios nuotraukos slaptos, kad neatskleistų tikslumo. Kad aprašymas atitinka nuotrauką, patvirtino 1 teisėjas po slaptumo priesaika.
Jie aptiko raketą "Buk", net kai ji išjungė variklį 5000 metrų aukštyje ir toliau, aukščiau skrido tyliai.
Rusijos valdžia irgi turi šnipinėjimo palydovus ir nuotraukas. Bet nedavė. Pamelavo, neva neišliko. O juk jie taip trokšta įrodyti, neva keleivinį lėktuvą Nr. MH17 numušė Ukrainos lėktuvas naikintuvas...

2015 sausį huliganai numušė 1 autobusą Volnovahoje, o paskui 1 troleibusą Donecke su daug žmonių.
Tą dar kažkaip teisino, neva mušiuose nepataikė kur norėjo. Nors žinojo, kad ten nėra į ką taikyti. Net laikinos sienos kirtimo ir tikrinimo vietą apšaudyti nėra reikalo. - Ir draudžiama, nes ten nuolat yra taikūs žmonės.
2015.01.24 suįžulėjo ir apšaudė taikius namus ir gatves Mariupolyje. To pateisinti jau niekaip negalėjo, nes ten mušių nebuvo. Net nesistengė ir neketino teisinti.
Todėl tarėsi skubiai dar kartą pašaudyti į ten pat, o paskui slėpti raketas "Grad", kad jų nerastų tikrintojai iš Europos Saugumo Tarybos. Radijo pokalbį apie tai paviešino kažkokie Ukrainos saugumo darbuotojai.
Jie tyčia taikėsi į taikius žmones. Gal norėjo sukelti sumaištį ir ją pavaizduoti kaip pyktį prieš valdžią, maištą. - Kuo blogiau, tuo geriau.

Teroristai (gąsdintojai, baugintojai, baubai)

Taip. Laksto aplinkui su šautuvais, patrankomis, raketomis, gąsdina (terorizuoja).

Rusijos valdžia vaizduoja, neva huliganai - ne teroristai, o kovotojai. Bet ir kovotojas gali būti teroristu.

Net ir už žymiai menkesnį veiksmą, netgi naudingą, Rusijos valdžia ketino kaltinti terorizmu "Green Peace" už tai, kad užlipo ant naftos gręžinio arktyje.

2015 metų sausį huliganų Donecke vadeiva Zaharčenko atėjo į kažkokią salę viešai. Joje jam plojo kažkokie jaunuoliai. Gal studentai. Neaiškino už ką. Gal už žudynes. O gal už algas.
Zaharčenko kraugeriškai teisinosi kodėl tenka mainyti Ukrainos karius. Suprask, jei netektų vaduoti iš kalėjimo savo bendrus, galėtų juos žudyti.
Tuos, kurie nėra kariai, savanorius, taikius žmones jie tikrai žudo. Maino tik karius.

Vienas buvęs huliganų savanoris pateko į huliganų kalėjimą pavadinimu "Duobė" ("Jama"). Nes jį palaikė šnipu. Jis pasakojo, kad kalinius kankino, mušė, žudė. Karius laikė padoriau, kaip prekę.
Kartu kalėjo moteris už tai, kad Ukrainos karių užkardoje, matyt, kai ją užgrobė, huliganai rado žemėlapį su kryžiuku ir jos telefono numerį. Ją atsekė per ryšių bendrovę ir sulaikė. Žagino.
Štai ką darbo metu veikia huliganai su ginklais, kuriuos jiems patikliai patikėjo darbštūs, dori Rusijos darbininkai.

Kai pamate huliganus ir už ką jie kariauja, huliganų savanoris nebenorėjo prie jų šlietis ir išvyko, kai jį paleido. Paskui tai viešai pasakojo Laisvės Radijui. Neabejoju, kad huliganai girdėjo tą laidą. Nors ir be jos visi jie žino ką kiti veikia. Bet sargo, kuris žagino, niekas nebaudė. Nors kitais atvejais taikius žagintojus huliganai bausdavo mirtimi, ar tarnyba fronte.

Visas šis smurtas mažai skiriasi nuo to, ką tuo pat metu, 2014-2015 metais veikia kovotojai už vadinamą "Daėš" ("Islamo valstybę") Sirijoje, Irake. Juos vadiname teroristais.
Gal tikriau vadinti galvažudžiais.

O dar ir - plėšikais. Kaip ir "Daėš" ("Islamo valstybė"), Rusijos samdiniai ir huliganai Ukrainoje ketina sukurti vagių valstybę ir tapti pavaldžiais Rusijos vagių karaliui VVPui.

Kaip kariauti

2015.02.27 VVP smogikai nušovė į nugarą svarbų valdžios priešininką Borisą Efimovičių Nemcovą kol tas vaikščiojo su kažkokia merga šalia Kremliaus Maskvoje.
Anksčiau, Boriso Jelcino laikais jis buvo ministro pirmininko pavaduotoju. Paskui tapo valdžios priešu. Nors vis buvo mažesnėje valdžioje: Jaroslavl srities dūmos nariu.
Parašė 2 gerai pagrįstus pranešimus apie korupciją VVPo vyriausybėje. Žurnaliūgos juos nutylėjo. Ketino netrukus užbaigti pranešimą kaip Rusija dalyvauja kare Ukrainoje.
2012 metais JAV sudarė Magnickio sąrašą: žmonių Rusijos valdžioje, kurie talkino jį nužudyti, kaip miniu žemiau. Juos kažkaip persekioja. 2014 metų pabaigoje Boris Nemcov papildėsąrašą. Vėliau gal ketino dar papildyti.
Kažkada Laisvės Radijas ketino uždaryti skyrių Rusų kalba. Boris Nemcov paaiškino radijo vadovams, kad Rusų skyrius reikalingas. Tuo jis sutrukdė VVP gramzdinti Rusiją į nežinią.
2014.11.25 Boris Nemcov sakė Laisvės Radijui, kad vasarą jis raštu prašė pareigūnų Tyrimo Valdybos (Sledstvennyj Komitėt) vadovo Bastrykin ir FSB (KGB) vadovo Aleksandr Bortnikov iškelti baudžiamąją bylą apie tai, kaip Ramzano Kadyrovo smogikai iš Čečenijos neteisėtai kariauja Ukrainoje, gabena ginklus (kontrabanda), kariauja už algą (samdiniai). Pareigūnai gavėjai raštą nutylėjo.
2015.12.09 Hodorkovskij sakė, kad Bastrykiną į darbą įbruko Popovas - VVP bendrininkas, Tambovo miesto nusikaltėlis. Po mėnesio kažkas pasakė, kad - Petrovo gauja. Gal suklydau apie kažkurį. O gal jie abu įbruko.
Aleksej Navalnyj paskelbė, kad Bastrykin turi leidimą gyventi Čekijoje, turi ten turtą, įmonę. Tai patvirtina Čekų valdžia. Dėl to jam turėtų būti uždrausta žiūrėti slaptus raštus. Bet niekas nedraudžia.
"Naujo laikraščio" ("Novaja gazeta") žurnalistas skundėsi, kad jį pagavo pats Bastrykin, išvežė į mišką ir grasino už tai, kad parašė, kad Bastrykin bendradarbiauja su dar kita gauja.
2015.12.22 Tyrimo Valdyba (Sledstvennyj Komitėt), kad įbauginti, Sankt-Peterburge ir Maskvoje krėtė butus kur gyvena nariai Hodorkovskio visuomeninės organizacijos "Atvira Rusija" ("Otkrytaja Rossija"), kuri tyrė kas sieja Bastrykiną ir kažkokį kažkokio Tambovo OPG vadovą. Krėtė ištisus daugiabučius namus, niekuo dėtus kaimynus. Krėtė Hodorkovskio spaudos raštininką (sekretorių), kurio vardas Suomiškas, neištariamas. Jie vaizdavo, neva tiria kaip pinigus už naftą nuslėpė, ar pavogė jo buvę bendradarbiai įmonėje "Jukos". Už tą jis jau pasėdėjo. Iš tų ką krėtė niekas toje įmonėje niekada nedirbo.
2015.12.23 kažkoks teismas įsakė suimti ir patį Hodorkovskį neva už tai, kad prieš 10 metų kažkas nužudė kažkokį gubernatorių. Negali suimti, nes jis - užsienyje.
2015.03.01 Boris Nemcov ketino dalyvauti eitynėse po Maskvą, kad prieštarauti karui.
2015.02.10 jis pranašavo, kad jį nužudys VVP.
Tuo VVP peržengė ribą, kurios pats stengėsi laikytis, kad jam nedarytų to paties: jei jis gali žudyti priešininkus, tada galima žudyti ir jį.
Anksčiau jis žudė žurnalistę Aną Politkovskają, pabėgusį KGBistą Litvinenko, advokatą Magnickį...
Pastarasis buvo Rusijos pilietis, užsienio naftos įmonės darbuotojas, kuris atskleidė, kad VVP parankiniai, kurie dirba FSB, pavogė daug turto ir pinigų. - 230 milijonų $. Jį patį pasodino ir 2009 metais kankino ir nužudė tiesiog kalėjime, pati valdžia, ne kas kitas. 2012 metais paskui nunuodijo ir suktą tariamą verslininką Aleksandrą Perepiličną kažkokia Kinietiška žolele Gelzemium Eleganz. Ji sukelia dusulį, paralyžių. Ją įdėjo į žolių sriubą pavadinimu "ši". Mirtis atrodo, lyg širdis pati sustojo, infarktas. Taip pirma ir manė tyrėjai. Perepiličnyj perdavė Britams kelius, būdus, kaip tuos vogtus "Magnickio" ir kitus pinigus slepia FSB ir Vidaus Reikalų Ministerijos (MVD) darbuotojai. Jis tam ryžosi, nes norėjo gauti prieglobstį Britanijoje, kad į ten pabėgti. 2010 metais jis jį gavo...
Berods, 2017 metais žurnalistai iš CNN rado nuorašus, kad tuos vogtus pinigus, kuriuos atkleidė Perepiličnyj ir Magnickis, Rusijos valdininkai, per Sirą tarpininką, pervedė Sirijos cheminių ginklų gamyklai.
2017.12.29 Rusijos valdžia už akių nuteisė Bill'į Browder'į (William) 9 metus kalėti. Jis buvo Magnickio darbdaviu. Gimė Britanijoje. Gal ir gyvena ten. Jo dėka JAV sudarė Magnickio sąrašą. Jį apkaltino sukčiavimu. Neva tolimuose rytuose, Kalmykijoje išgalvojo įmonę pavadinimu "Dalniaja Step", kad išvežti pinigus iš Rusijos į Kiprą ir nemokėti mokesčių. Neva ana dirbtinai bankrutavo. Dar neva jis neteisėtai pirko dujų tiekėjo įmonės GazProm dalį. 2013 metais Rusijos valdžia jį berods jau nuteisė irgi už sukčiavimą, irgi 9 metams. 5 kartus reikalavo, kad Interpolas jį pagautų. Anie visada atsisakydavo, nes bylą išgalvojo, kad susidoroti. Dabar prašys 6 kartą. Kartu nuteisė Bilo bendradarbį Ivaną Čerkasovą kalėti 8 metus.
2020 metais Šveicarija svarstė išvaryti generalinį prokurorą už tarnystę Rusijos valdžiai. Anas ėmė iš Rusijos valdžios dovanas, slopino Magnickio bylą ir daug kitų.
... 1999.09.09, 1999.09.13 sprogdino 2 daugiabučius namus Maskvoje, 1999.09.16 1 namą Volgodonske, kad kaltę suversti Čečenams. Policija sulaikė kaltininkus. Sužinojo, kad jie - iš FSB (KGB). Paleido pagal viršininkų įsakymą.
Dabar jis nužudė politiką.

Nors, politikę jie žudė ir anksčiau: 1998.11.20 Galiną Starovojtovą. Ji tuo metu buvo 52 metų amžiaus. Ji gimė 1946.05.17. Berods, ji buvo Dumos narė (Rusijos parlamento). Berods, jos nužudymu apkaltino kitą Dumos narį.
Tad VVP peržengė liepto galą anksčiau, negu nužudė Borisą Nemcovą.

Nužudė šitaip. Iš paskos lėtai paleido stambų sunkų vėžimą. Jį vadina sniego valymo gelda, nors nebuvo nei sniego, nei plūgo jį stumti. Iš paskos lėtai slinko ir lengva gelda. Vaizdo kameroms ir KGB šnipams, kurie gal ganė auką Borisą Nemcovą net ir 2 lėtos geldos nebuvo įtartinos, nes pirmoji įprastai lėtai ir važinėja, o antra neva ją seka, vengia aplenkti.
Kai tik stambi gelda susilygiavo su auka, ji savaime užstojo ją nuo bet kokios vaizdo kameros. Tam nereikėjo nieko tiksliai numatyti. Galima buvo užklupti auką bet kurioje gatvėje. Net jeigu iš kito šono būtų kamera ji būtų nenaudinga. O ant tilto, iš kito šono kameros buvo itin toli, jei išvis buvo. Kamerų net nereikėjo ieškoti ir saugotis. Šaulys lengvai nusitaikė, neskubėjo, šovė, iššoko iš vėžimo ir pabėgo į lengvą geldą.
Lėtai judėti reikėjo ir kad laukti, kad būtų kuo mažiau liudininkų. Gal juos dar kažkas ir pristabdė - ir geldas, ir pėsčiuosius. Jų užpuolikai vengė, nes jie galėjo turėti vaizdo kamerų, ar perspėti auką.
Teisingus klausimus užduoda buvęs Rusijos kažkurio prezidento patarėjas Andrej Ilarionov čia:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/andrejus-ilarionovas.-keletas-klausimu-kylanciu-perziurejus-vaizdo-irasa-is
- Kas yra Tiesos.lt ir jų puslapis. Būk atsargi. Ten nuorodos gali klaidinti, sekti tave.

Per savaitę sulaikė porą Čečenų ant sienos su Ingušija ir parskraidino juos į Maskvą. Vieną kankino. Jei prisipažintų, žadėjo paleisti jo pažįstamą. Jis prisipažino. Kalėjime ji aplankė teisės gynėjai. Teisme jis prisipažino, kad jį kankino, taip jį privertė melagingai prisipažinti, neva jis nužudė Nemcovą. Dėl to Tyrimo Komitetas apkaltino teisės gynėjus, neva jie kišasi į tyrimą.
Čečenus sunku būtų priversti žudyti Nemcovą, nes Boris Nemcov surinko 1000000 parašų prieš karą Čečenijoje.

Ant tilto, kur nužudė Borisą Nemcovą, dori žmonės deda jo atvaizdus ir gėles.
Kasdien atvažiuoja huliganai, apsišaukę tariama visuomenine organizacija "Serp" (Rusiškai - pjautuvas). Grobia visą tai ir išveža. Ant veido atvaizdų deda užrašus: Išdavikas. Vagis. Pasimuša, jei kas jiems trukdo.
Dori žmonės prašė Policijos pagalbos. Bet bailus policininkas atsakė, kad nieko negali, nes huliganai kažką "viską" suderino su FSB (KGB).

Pastatyti rodyklę kur Rusų kareiviai gali užeiti į svečius, sočiai pavalgyti, pamiegoti, pažaisti. Sukrauti vaišių vietoj parako ir ulioti.

O VVPui tegul rašo ataskaitas, neva jie sunkiai kariauja ir užkovoja vis naujus gyvybinius plotus rytuose. - Kaip Hitleriui. Tai nebus melas, nes kariauti galima ir su pyragais: juos naikinti.

Jie juk sako, neva iš Rusijos kariuomenės pasitraukė atostogų - pakariauti. Į atostogas paėmė iš savo karinių dalinių tankus, šautuvus. Tad tegul ir ilsisi. Kai kareiviai pailsės, galės grįžti į kareivines Rusijoje. Tarnyba sutrumpės. Darbo įrankiai - tankai, šautuvai - liks sveiki.

Tie kurie nenorės pyragų, galės vaišintis raketomis, granatomis, kulkomis...

Kurie ir to nenorės, galės eiti į Maskvą gaudyti VVP. Bet jis gi spruks, nelauks svečių. Nebent Rusų kariai jam balistinę raketą į Kremlių nusiųstų staigiai. Jei ne patį VVP, tai nušluos bent 1000 niekšų, talkininkų. Gal ir anie spruks, arba jau sėdi ne Kremliuje, o Kanaruose.
1941-1945 karo metu, kažkokiė Tarybų kareiviai skundėsi, kad fašistai į juos šaudo 65 cm kalibro sviediniais. Tarybų vadai atsakė, kad teis "panikierius". Tada "panikieriai" padėjo į lėktuvą ir išsiuntė vadamas 1 tokį sviedinį, kuris nesprogo nei mušio lauke, ne pas vadus Kremliuje... Vadai nutylo.
2014.11.29Barenco jūros Rusijos karinis povandeninis laivas paleido raketą "Bulava". Bet pamiršo įdėti sprogmenis (tuščia kovine galvute) ir nepataikė į Kremlių. Raketa klišai nuskriejo 5000 kilometrų per Sibirą ir nukrito poligone Kamčatkoje. Gal maištingi kariai ketino tik pagrąsinti VVP. O gal jie - kliši. - Blogi kaip ir didelė dalis kariuomenės. Jos blogą būklę miniu žemiau.
Tokia raketa gali skristi 8000 kilometrų ir nešti keletą kovinių galvų, įprastai - branduolinių. - Žvangino branduoliniais ginklais. Bet gal galima užtaisyti ir paprastus sprogmenis.

Tegul nekalti žmonės, vyrėjai, šlavėjai visokie garbingai pasitraukia iš Kremliaus. Pažiūrėsime kiek laiko niekšas niekšą išmaitins, nesugraužęs vienas kito, ar bent neapgavęs.

2014.12.15 mieste Novosibirske, Rusijos užgrobtame Sibire, Policija sulaikė jaunuolius, kurie savo lėšomis dažė karo technikos atvaizdus (maketus) Ukrainos vėliavos spalvomis. Apkaltino tariamu vandalizmu. Vėl nepataikė: vandalai yra ne jie, o VVP gauja. Gintis nuo anos dera visomis priemonėmis. Manau, kad Policija pastebės klaidą. O gal jie tik apsimeta: sulaikė dažytojus, kad padėkoti, duoti dažyti ir tikrą techniką. Daug kas Sibire užjaučia Ukrainą.

Tad, Rusijos kariuomenė jau rengiasi ir maištauti, ir perbėgti pas nepriklausomus Ukrainiečius. Gal pagaliau pataikys...

Savanoris karys pasakojo, kad kartą jie laikė plotą išsikišusį į priešo plotą. Huliganai su samdiniais juos smarkiai puolė, sukėlė didelę grėsmę. Jie paprašė pagalbos ugnimi iš nuolatinės Ukrainos kariuomenės. O ta išdavė, atsisakė, tik atsakė, neva savanoriams nepavaldi.
Ukrainos kariuomenė - aplaidi. Sunku jai gintis.

Kitas savanoris Ukrainos kariuomenėje pasakojo, kad jos vadams rūpi tik juos rikiuoti ir siųsti būdėti, į įvairius ūkio darbus. Jie dar ne kariauja, o mokinasi. Į dalinį atėjo kiti savanoriai, matomai, ne kariai, taikūs. Jie pataisė kažkokią geldą per dieną. Porą savaičių jos negebėjo pataisyti kariai. O vadai ja nesirūpino visai.

2015.03.22 Vienas Ukrainos kariuomenės savanoris lauko vadas sakė, kad ir jis, ir daug jo bendražygių yra rusai. Kovoja jis ne su rusais, o su banditais.
Sakė, kad aukštesniems vadams žvalgyba dažnai praneša apie Rusijos kariuomenę, o tie vadina tai nesąmone, atsikalbinėja, neva su Rusija nekariauja ir reikalauja nepaisyti priešo judesių.
Mėnesio pradžioje vyko eilinės tariamos paliaubos. Jų metu žvalgyba pranešė, kad tuos huliganų būrius, kurie puola miestą Debalcevo, jie sutelkė iš didelių plotų, praretino juos, kad tuos priešo šonus liko saugoti vos 600 huliganų, kad puolantį priešą galima apsupti ir sutriuškinti staigiai. Bet vadai nepaisė ir to. Leido pulti ir dalinai apsupti Ukrainos karius prie to Debalcevo. Dar leido žūti daug jų po smarkia sviedinių ir raketų liutimi. Laimė, kad daug karių jau nelabai klausė aukštų vadų ir pasitraukė, prasimušė iš apsupties patys.
Jis nesiryžo išvaikyti aukštus vadus. Jis jais tik skundėsi.

Nėra gera ar labai grėsminga ir Rusijos kariuomenė, o juolab huliganai ir samdiniai, kuriuos ji ginkluoja.
Rusijos kariuomenė - didelė tik skaičiumi. Bet ji tėra supuvusios Tarybų Sąjungos būklėje. Tarybų Sąjungos kariuomenėje vos 10% technikos ir karių buvo pasirengę bent judėti. Visa kita buvo lūženos ir neišmanėliai. Didelė kareivių dalis jaučiasi vergais, riejasi, engia vienas kitą. Taip yra iki šiol.
Negali visa Rusijos kariuomenė kariauti. Gali tik maža jos dalis. Ji gali greitai išsekti. Jei išvis norės.

Pajėgiausia ir kvailiausia Rusijos kariuomenės dalis - išvyko. Dabar - pats laikas pulti Gruzinams, Suomiams, Totoriams, Jakutams, Kinams, Japonams ir visiems kitiems, kuriuos apiplėšė Rusija.
Su Rusijos kariais, kurie liko savo šalyje, gal pavyks susitarti be nei vieno šuvio. Gal net juos pavyktų įkalbėti iškuopti Rusiją nuo VVP gaujų.

2014 metų spalį Rusijos valdžia perkėlė kenkėjų (diversantų) rengimo stovykląRostovo srities į Donecko sritį. Naujos stovyklos statybą apmoka Rusijos iždas. Statyba gal sugadins gamtos plotą, kaip įprasta, be naudos.

Laisvu laiku ginkluoti huliganai ieško internete vietinių gyventojų Ukrainos šalininkų, lanko jų namus ir drąsiai nušauna. Seniau apsiribodavo tuo, kad bailiai prilupdavo. Ar bent apdaužydavo jų geldas. - Kai sutikdavo juos gatvėje. Internetu tenka ieškoti matyt dėl to, kad gatvėje jiems apsireikšti aukos jau nesiryžta. Anksčiau huliganai ginklavosi labiau lazdomis. Dabar - šautuvais.

Širdies šauksmu vedini savanoriai huliganai Ukrainos skaldytojaiSankt-Peterburgo tikrai randa nuo kuo ginti rytų Ukrainos gyventojus: visai ne nuo Ukrainos, o nuo plėšikaujančių (marodėriaujančių) Rusijos karių. Kartais rengia aniems pasalas.
Nepaisant to, jie tai vadina gynyba nuo Ukrianos. O tai, kad tai - Rusijos kariai - ir kitus huliganų žiaurumus vadina laikinais, kaip ir bet kuriame kare.
Išeik namo ir jie baigsis. Patys muša, patys rėkia. - Kad būtų ką mušti.
Tie sako: Eisim, kai užbaigsime darbą: atkursime Rusijos imperiją.
Kam tuomet tie pliurpalai, neva ginate gyventojus?..

Baili Rusijos liaudis bijo kovoti prieš valdžią, bijo žūti. Nors ją jau siunčia žuti į Ukrainą.
Likusieji džiaugiasi, kad pasiuntė ne juos. Arba išvis tingi net ir tą.

VVP naudoja uždraustus ginklus

Jie - itin pavojingi.

Kai atlaisvino miestą Slavansk, Ukrainos kariai pašalino 7000 minų.
Minos lieka ir po karo. Jas padėjo bet kur. - Ne gynybai, o žalai, spąstams.

Kažkur rado kasetinių bombų. Nežinau ar sprogusių.
Viena bombą sudaro daug mažų sprogmenų, kuriuos ji pasėja aplinkui. Jos žudo ne tik taikinį, bet viską aplinkui, be atrankos. Baisiai žaloja. Dažnai nesprogsta, lieka kaip minos.

Žala Rusijai

Rusija patirs daug nuostolių kare. Jų valdžiai tai nerūpi, nes ji juos tikisi padengti užgrobusi rytų Ukrainos pramonę ir gamtos išteklius. Valdžiai nesvarbu ar liaudis turės naudos. Jai svarbu tik kiek ji gaus pelno iš to, ką užgrobs. Jei jis padengs nuostolius ir dar maitins valdžią, tada puolimas - pateisinamas. Nemotais, kad kažką stekens, kai išteklius nukreips kitur. Jiems tai tėra karo kaina.
Ne tautinė valstybė jiems rūpi. Nuo jos plėtros liaudies gerovė nepagerės. Nerūpi ir ji. Užgrobtų gyventojų gerovė pablogės, nes Rusijos korupcija didesnė. Rusijos gyventojų gerovė irgi pablogės. Nes teks išlaikyti užgrobtuosius.

Kai 2014 metais užkariavo Krymą, VVP kažkada pavedė savo bendrininkui Arkadijui Rotenbergui statyti neteisėtą tiltą į ten per Kerčės sąsiaurį. Jo nereikia. Jis niokoja gamta, kaip ir bet koks milžiniškas daiktas.
2018.05.14 VVP sėdo į sunkvežimį KamAZ ir pervažiavo tą tiltą. - "Atvėrė".
Arkadij yra jo draugas iš dziudo imtynių pamokų, sukčius, valdiškas verslininkas.
Tikrovėje pinigus užkasinėja ne tiek į žemę, o labiau į klastotą įmonę mažų mokesčių šalyje ("ofšorą"). Ten abu atsiima pinigus grynais.
2016 metų balandį tai paaiškėjo iš vadinamų "Panamos popierių". Juos tarptautinei žurnalistų-tyrėjų sąjungai ("International Consortium of Investigative Journalists") kažkas slapta perdavė iš Panamos įmonės "Mossack Fonseca".
Rotenbergas valdiškus pinigus grobė šitaip ir iš kelio Maskvą-Sankt Peterburgas.
Grobė iš Himkų miško, kurį nukirto tam keliui.
Neteisėtai grobė rinkliavųsunkvežimių už tai kad važinėja valdiškais keliais. Tą tvarką vadina "Platon".
Jo pinigus saugo "vakaruose" jo patikėtinis Dmitrij Kolontyrskij.
Anas išvežė jo pinigus į Čekiją. Ten nupirko namą. Austrijoje nupirko 2 viešbučius. Vaidina neva ten gyvena pats, neva tai jo turtas. Dalį Rotenbergo turto užrašė sau, dalį mamai.
Jis ji saugo Rotenbergui. Išvengia Europos draudimų. Visas Rotenbergo klastotas įmones valdo įmonė Kipre "Kinatis" LLC.
Ana valdo ir kitų Rusijos valdžios veikėjų klastotas įmones. Anos dalyvavo daugelyje garsių klastų.
Įsivėlė į klastą kurią atskleidė Magnickis.
Išvežė vogtus 1 mlrd. $Moldavijos valdžios. Tam moldavai 2016 metais prieštaravo gatvėse ("mitingavo").
Įmonę "Kinatis" LLC įsteigė 1983 metais Kristis. Jo žmona ar sesuo yra Kipro Teisingumo Ministro žmonos sesuo.
2017 metais Kolontyrskij kraustėsi į Britanijos berods Mergelės salas (Virgin Islands).
2018 metais Vokietijos žurnalistai suskaičiavo ten nekilnojamą turtą (namus), kuris priklauso Arkadijui Rotenbergui: 1 mlrd. €.

VVP mėgdžioja mane ir vardu. Aš - Andriukas dviratukas. Jis irgi apsišaukė mažybiškai: "Putinka". Pamiršo pridėti antrą žodį: "dvibonka". Pavadino taip ne dviratį, o degtinę.
Ja prekiauja tas pats Arkadij Rotenberg.

2016 metų balandį kažkas davė žurnalistams 11 mln. raštų iš teisininkų įmonės Panamoje apie tai, kad ji tarpininkavo turčiams iš viso pasaulio steigti klastotas įmones mažų mokesčių šalyse (off-shore).
Tų turčių tarpe daugiau negu 72 - buvę ir esami valstybių vadovai.
370 žurnalistų tyrėjų sąjungos narių ("International Consortium of Investigative Journalists") nagrinėja tuos popierius. Jie skaito ne viską ištisai. Jie naudoja ypatingą programą. Ji deda raštus į duomenų "bazę" ir leidžia klausti apie ryšius tarp jų. Taip įmanoma sparčiau atsekti kas ką darė.

Kaip įprasta, VVP vardo tuose raštuose nėra. Jis slepiasi. Užtat yra jo pakalikai.
VVP įprastai tokius dalykus neigia. Šį kartą jis šito neneigė. Jis pasakė, kad 1 pakalikas tikrai taip slėpė pinigus. Bet užtat jis tariamai išleido 2 mlrd. $ brangiems muzikos instrumentams, kuriuos gamina "Vakaruose". Tariamai jis atvežė juos į Rusiją. Nesakė kam, kokius ir kiek.
Neįmanoma nupirkti tiek "balalaikų", į kurias tilptų 2 mlrd. $. Tikėtina jis ne įvežė jas, o tik išvežė. - Ir ne balalaikose, o lagaminuose.

2017.11.17 VVP ėmė niokoti pinigus ir Krymo sąsiaurį: stato tvorą. Teisinasi, neva saugos gyventojus ir turistus... Kad nepabėgtų iš "tautų kalėjimo". Caro laikais revoliucionieriai taip vadino Rusijos Imperiją. Skatino tautas atsiskirti... Kad paskui jas užkariauti.

2018 kovą Ukrainos kažkokie pareigūnai sulaikė žvejų tralą iš Krymo už kažką. Gal ir gerai. Tralas smarkiai žaloja jūros dugną. Visą gyvybę nušluoja.
Netrukus, VVP atkeršijo: ėmė tikrinti laivus, kurie plaukia pro Kerčės sąsiaurį.
Jis teisinasi, neva saugo tiltą nuo Ukrainos karštakošių ("radikalų"). - Nereikėjo statyti... Netektų ir saugoti.
2018.11.25 Ukraina perspėjo Rusiją, kad per sąsiaurį plauks 2 patrankų laivai ir buksyras. VVP pastatė tanklaivį po tiltų, kad užtverti kelią. Teršė orą: pasiuntė 2 karo lėktuvus ir 2 malūnsparnius. Patrulių laivas tyčia rėžėsi į buksyrą ("taranavo"). Ukrainos laivai tęsę, bet sustojo ties tanklaiviu. Rusijos kariai kažkaip sugadino ir užgrobė visus 3 laivus. Sužeidė 6 žmones.
Apkaltino juos, neva jie įplaukė į Rusijos vandenis.
Bet 2003 metais Ukraina su Rusija pasirašė sutartį, kad Kerčės sąsiauris ir Azovo jūra yra bendri. Abiem leido laisvai plaukioti.
Sunku nepakliūti į Rusijos vandenys, jei VVP neturi sienų ir pats neįžiūri savo krantų.
VVP tai darė su tikslu atlikti naują ekonomikos proveržį. Tam reikia, kad uždraustume jam daryti, prekiauti dar daugiau ("sankcijų"). Be jų nepavyksta...
2019 metų gruodį jureivius ir laivus grąžino į Urainą. Išmainė juos į aibę niekšų. Vienas iš jų: vienintelis liudininkas, kuris matė kas numušė Malaizijos lėktuvą. Prieš mainus VVP gauja iš laivų išlupo unitazus, jungiklius ir viską, ką panešė.

Jei vargšam VVP ir jo tarnams reikia unitazo, galėjo manęs paprašyti, mandagiai. Vilniuje ant kiekvieno kampo mėtosi unitazai, prie šiukšlynų, ar pievose. Prie Nemenčinės plento, tarp miško medžių, daug metų stūksojo unitazas. Gal ir dabar stūkso. Gal jį tas pats VVP pametė, kai vežė sau. Pakraučiau jų pilną sunkų vežimą. Atsiųstų mandagius kareivius atsiimti.
Gal jiems reikia unitazų, kad į juos nuleisti Rusiją. Juk VVP ragino žudyti tualete.

Tuščios jėgos

Šitiek jėgų huliganai galėtų išeikvoti, kad vaikyti valdžią priešinga kryptimi: ir Maskva padailėtų, ir Ukrainiečiai, dar ir padėtų.

Lietuva neužstos Ukrainos

- Nieko ypatingo. Tokia pat nerūpestinga yra ir Lietuvos valdžia nusikaltėliai.
Tokia ji, yra priežastis, kodėl mes negalime gerai užstoti Ukrainos. Nusikaltėliai - išvien.

Lietuvos Policija gaudo tik nuogas mergas, ypač jeigu jos reikalauja užstoti Ukrainą.
2013.11.29 Policija be kaltinimų sulaikė pusnuogę mergą iš Ukrainos:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#nuoga Ukraina
Atokiai nuo Vilniaus parodų rūmų jai nepavyko protestuoti prieš Ukrainos diktatorių Janukovič. Anam "laižė nuogą užpakalį" Letuvos valdžia tuose rūmuose. Jo nebaudė. O mergą nubaudė.

2014.09.11 Ukrainos vieno karių būrio vadas Evgenij Dikij parašė nusikaltėlei prezidentei Daliai Grybauskaitei atvirą laišką, prašė leisti pirkti ginklus:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/lietuvos-ir-ukrainos-savanoris-jevgenij-dikij-daliai-grybauskaitei-lei
(Iš to puslapio yra nuorodos į kvailų "Snukių knygą", "Googlę" ir kitas nesąmones. Jos gali tave sekti. Atsargiai ten.)
Jis nerašė ar tikrai kas draudžia pirkti.
Ji to neleis, bent nepriklausomiems, nevaldiškiems būriams. Nes paskui tie ginklai gali ateiti nuversti ir . Ypač, kad tas vadas buvo Vilniuje per nepriklausomybės kovas po 1990 metų. Su šautuvu gynė Lietuvą nuo užpuolikų ir išdavikų. Įjunko čia vaikščioti. Žino kelią. Gali ateiti vėl.
Kuo daugiau nepriklausomų žmonių, su karo patirtimi, tuo mažiau galimybės nusikaltėliams likti valdžioje. Todėl nusikaltėlei Lietuvos prezidentei nereikia nei nepriklausomo būrio, nei nepriklausomos Ukrainos.

Todėl, 2014 metais nusikaltėle prezidentė Dalia Grybauskaitė nuginklavo Lietuvos "Šaulių sąjungą". - Kad negalėtų šautuvais sulaikyti ir iškvosti . - Išsigando, kai tam paraginau aname savo puslapyje.
Tai yra vienintelis nevaldiškas būrys. Neskaitome sargų tarnybų, nes jos valdiškos ir priklauso nuo valdžios. Yra dar savanorių būriai. Bet jie irgi - pavaldūs valdininkams, kariuomenės dalis.

Kai aš parašiau šitą puslapį, kai paaiškinau kaip gelbėti Ukrainą be Lietuvos valdininkų, nes jie tyčia žlugdytų, o ne gelbėtų, tada NATO ir Europos Sąjunga ėmė tai svarstyti. Jau prabilo, kad gali greitai priimti Ukrainą į NATO.
Nusikaltėle prezidentė Dalia Grybauskaitė pamatė, kad ją apėjo. Todėl nutarė, kad jau nieko nepraras. Bent pasirodys gerai. Ir stengiasi įsisprausti atgal į "barščius", iš kurių ją išmečiau.
2014 metų lapkritį pavadino Rusiją teroristų valstybe ir pažadėjo gelbėti Ukrainai kuo gali. Nesakė kodėl, kas ir kaip. Abu dalykus negrindė. Tai - įprastas klastos būdas. Juk turėtų tokį rimtą kaltinimą paaiškinti teisiškai ir kaip jį taisys.
Gal pagalba - paslaptis. ... Nes gal ji niekaip negelbėjo. (Vėliau, 2015 sausį, Grybė pasigavo ir šį sakinį: liovėsi neaiškinti, ir "paaiškino", neva pagalba - paslaptis.)
Vien tos "gražios" kalbos dėka Ukrainiečiai dabar ją laiko didmotere. Todėl ji tikisi lengviau įterpti į Ukrainos vyriausybę 2 savo buvusius patarėjus. Jie - nusikaltėliai, nes matė jos nusikaltimus ir tylėjo.

Grybė parūpins naujų, savo šnipų talkinti Rusijos FSB (KGB).
Ji veidmainiauja. Iki šiol ji tik talkino diktatoriams. Leido nebaudžiamai:

2013.02.16 kalbinau to meto Lietuvos kariuomenės vadą, generolą leitenantą Arvydą Pocių. Siūliau įteisinti kariuomenėje dviračius. Jis pezėjo, neva turi motociklų. Nors jų nematėme. Visi kariai - pėsti. Jis nustebo, kad Vietnamas karą laimėjo dviračiais. Reikalavo savęs neegzaminuoti. Kaip įprasta geldastams sapaliojo, neva nusiristume į balanos ir arklių amžių.
Nors karo metu jis, jei nepabėgtų, pirmiausia pritrūktų kuro. Be jo tankai - beverčiai. Jį reikėtų tausoti priešo tankus padegti ("Molotovo kokteiliams"). Juk trūks ir sviedinių. O ir ne kiekvienas sviedinys taip gerai limpa. Nebent ant tankų bers ne ugnį, o gėlių žiedus.
Toks pat bukas, manau, yra ir naujas vadas Žukas ("vabalas" - Rusiškai).
Tokie Ukrainos, ar pačios Lietuvos tikrai neužstos. Atvirkščiai: supainios paraką su duona ir druska. Jais pasitiks VVPą.
Jų tikslas: saugoti valdžią. - Užimti savimi vietą kariuomenėje, kad joje neatsirastų kas sugalvotų ir galėtų teisėtai nuversti valdžią. O jei tokie atsirastų, trūkdyti jiems įgyvendinti teisėtus Konstitucinius tikslus, atkalbinėti pezalais, neva nedera grįžti į balaną.
Po to Arvydas Pocius "plūduriavo" po įvairius valdžios krėslus.
2014-2019 metais ilsėjosi ambasadoriumi Rumunijoje.
2020.01.20 iškilo į paviršių Konservatorių partijos Klaipėdos skyriaus viršininku.

2014.09.19 į Vilniaus Katedros aikštę suėjo NATO vadai. Aš vienintelis šaukiau, kad jie tiektų ginklus Ukrainai ir išvarytų RusijąJungtinių Tautų Saugumo Tarybos.
Visa kita liaudis - tylėjo ir džiaugėsi kokia puošni valdžia.

Tik vienas Šaulių Sąjungos narys mane gi gėdino, neva kitų rankomis noriu išlikti. Siūlė pačiam tuos ginklus ir pirkti. Sakė, neva mums patiems trūksta ginklų.
Mes turėtume atiduoti ir paskutinius, o ne spoksoti, kaip Ukrainiečius iššaudo ir "laisto", "nuplauna" raketų salvėmis (Grad, Smerč).
Jis aklai užtarė buvusią Krašto Apsaugos ministrę Rasą Juknevičienę, nes juk - Konservatorė. Nesuvokė, kad jie išvien su Komunistais.
Jis džiaugėsi prezidente Dalia Grybauskaite. Vis negalėjo patikėti, kad ji masiškai nusikalsta. Vis klausinėjo, kodėl tuomet aš ir kiti aplinkui esantys žmonės nesėdi kalėjime.
Aš jam paaiškinau, kas - akivaizdu: jei visus pasodintų, ji nebegalėtų valdyti. Jis mato tik tuos, kurie nesėdi, nenužudyti, ar bent nepaslėpti. Sodina ne iki gyvos galvos. Dalį aukų neteisėtai sodina tik keliom valandom, ar dienom, po kelis kartus per metus. - Dažnai be kaltinimų. Retas norės viešai aikštėje rėkauti, kad apšmeižtas sėdėjo, arba gulėjo pas psichiatrus.
Panašiai geldastai mato aplinkui tik sveikus, kurie nespėjo susirgti ir galvoja, neva geldos - sveika.
Pokalbio pabaigoje jo akių nelabai gilaus, bet aklo tunelio gale pagaliau žybtelėjo silpna "šviesa".
Yra ir kitokių šaulių, kurie žino ką sakau. Tyli jie.

Prieš sueigą, greta Katedros praėjimą saugojo taikių gyventojų drabužiais apsirengę vyrai su šunimi. Aš kareivių rikiuotei garsiai pasiūliau ne stūksoti, kol jie laukia svečių, o mankštintis. Vienas sargas neteisėtai įsakė man: be komentarų.
Atsakiau, kad aš netrukdau niekam. Užtat jiems vadovauja nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji nepasirašė dar nei vieno atsakymo žmonėms. Už ją pasirašinėja Kanceliarija. Tuo tiesiogiai pažeidžia Konstitucijos 89 straipsnį: niekas negali pavaduoti prezidentės.
- Eik, suimk Prezidentę, drąsuoli! Daryk tvarką.
Sargo radijo liūne sukluso ir sukvaksėjo viršininkai. Sargas jiems pasiskundė maištingu dviratininku.
Mane užstojo tik vienas žmogus. Sakė, kad nieko blogo nedarau.
Aš paaiškinau, kad sargas rodo valdžią. Neva ne jis mums tarnauja, o mes jam (Konstitucijos §5).
Miniai paaiškinau, kad visa valdžia - nusikaltėliai, apie minėtą buvusį kvailą kariuomenės vadą, kad kariai - neveiksnūs, sutiks VVP su gėlėmis.

2014.09.21 Vilniuje ėjo eisena nuo Daukanto aikštės (priešais Prezidentūrą) iki Ukrainos ambasados prie Rusų teatro, greta Basanavičiaus gatvės.
Ambasadoriui pranešėm svarbią žinią...
O jis mums pakalbėjo.
Tada Policininkas ambasados sargas pakvietė Policiją. Jų suvažiavo net 3 geldos. Jie visus nufilmavo be jokio reikalo (nebent sekti) ir pareikalavo skirstytis. Tuo pažeidė Konstitucijos §36. Susirinkti trukdyti leista tik, jeigu reikia kažką apsaugoti. Nepakanka saugoti vien įstatymą. Jis tame straipsnyje tėra 1 iš 2 sąlygų.
Aš jau senai raginu Seimo narius įteisinti visišką susirinkimų laisvę, be išlygų. Kad niekas neiškreiptų Konstitucijos.
Seimo narys Naglis Puteikis - neįgalus, nežino įstatymo. Jis pats ėmė vykdyti neteisėtą Policijos reikalavimą, ragino žmones skirstytis. Neprieštaravo ir Seimo narys Linas Balsys.
Nors, kaip neliečiami Seimo nariai jie turėjo daugiausia galimybių nebaudžiami pasipriešinti Policijos savivalei. Įdomu, kaip paskui Policija išdrįstų prašyti, kad Seimas atimtų jiems neliečiamybę dėl tokio įvykio. Kaip išdrįstų pasakyti, kad išvaikė paramą Ukrainai.
Minia pakluso.
Žurnaliūgos iš Lietuvos radijo pranešė tik apie šią eiseną. Nedrįso sakyti, kad susibūrimą prie ambasados nutraukė Policija.

Pora policajų buvo tie patys, kurie žiauriai vykdė neteisėtą teismo nurodymą paimti mergaitę iš globėjos Neringos Venckienės namų visuotinai žinomoje "pedofilų" byloje. Ne atsitiktinai būtent juos siunčia. Nusikaltėlių valdžia laiko niekšų būrį niekšybėms, vaikyti žmones. Po susibūrimo jie du pastovėjo, pavaizdavo neva supratingai klausosi moters, kuri pasakoja kaip ją neteisėtai persekioja teisėjai, policija, tariami liūdytojai klastūnai (provokatoriai) po to poėmio, į kurį ją įnešė "dalyvauti" patys policininkai. Aš jiems papasakojau, kad prezidentei Daliai Grybauskaitei, generaliniam komisarui Dariui Valiui ir kitai aukščiausiai valdžiai bei mažesniems pareigūnams kyla baudžiamoji byla. Jie tariamai supratingai pašmaikštavo, kad Valys bylos nekels.

Ukraina daro paslaugą Rusijai

Žemė gal iškęs, kas ją beužgrobtų. Paneš bet ką, kas ją pamins. Dangus visur mėlynas. Didžiausią pavojų grobimas kelia pačiai Rusijai. Žmonės su lazdomis ir šautuvais kėsinasi valdyti rytų Ukrainą. Jie nesiliaus. Valdys ir Rusiją.

Seniau taip jau nutiko, kai Rusijoje įsigalėjo carai. Jų "opričnikai" nuožmiai persekiojo ką pakliuva.
Į Lietuvą bėgo seno tikėjimo Rusai. Tai buvo gėris Lietuvai. Bet Rusija neteko šių savo gerų žmonių.
Carai vertė tautą kariauti, žuti, pulti kamynus ir grobti jų kraštus. Tame tarpe - Krymą 18 amžiuje.
Dėl carų ir jų tarnų žiaurumo Rusijoje kylo daug maištų. Juos carai žiauriai malšino gausiu krauju ir kankynėmis. Galiausiai kylo kruvina revoliucija 1917 metais.

Ukrainiečiai smarkiai suklydo, kai savo noru prisijungė prie Rusijos 17 amžiuje.

Ukrainiečiai daro paslaugą Rusams: kariauja su jų huliganais. Gal anų sumažės, sumenks. Vieni apsigalvos, kiti žus.

Paliaubos

Kai čia parašiau apie Ukrainą ir pagalbą jai, VVP išsigando. Jis pasakė, neva, kol skrido iš Mongolijos, parašė paliaubų planą.
Už poros dienų paliaubos tikrai nutiko. Viena sąlygų: užtikrinti rytų Ukrainos teisę kalbėti kokia nori kalba. Matyt - Rūsų. Jie tą ir be to gali. Nesupratau, ar reikės įteisinti naują valstybinę kalbą.
Apie viską galima buvo derėtis ir be karo. Netgi - būtina. Aš senai raginu visus žmones išvaryti blogus valdininkus, eiti valdžion ir valdyti save patiems. Derėtis gali tik gyventojai, o ne "politiniai turistai" - huliganai su šautuvais.
Šis reikalavimas tėra tikrų karo tikslų priedanga.

Karo tikslai

Ilgam laikui tikslų nėra. Šie trumpo laiko tikslai ir yra jų "ilgo laiko tikslai".

Būdai - grynai smurtinių nusikaltėlių, gaujų, plėšikų. Juos 2015.06.16 pastebėjo Rusijos valdžios priešininkas, šachmatininkas Gari Gasparov:

Tariamos Luhansko Narodnos Respublikos (rusiškai: narodnaja - liaudies) tarybos pirmininkas važinėja gelda, kurią atėmė iš žmogaus.
... Bent dviratį atimtų. Pamintų kelis šimtus kilometrų, kad išgaruotų kvailystės ir gobšumas iš galvos.

Didi Ukrainos šalis

Iš to karo Ukraina turi ir naudos. Žmonės mieliau priklausys nepriklausomai šaliai, kuri išdidžiai pasipriešino niekšams. Nors toje šalyje jie - skurdžiai ir kitom aplinkybėm jie jos nemėgtų. Bent kažką žmogus nori reikšti.
To nepakanka. Žmonės turi burtis į naują valdžią. Šiukštu išsivaikščioti. Kitaip jie mažai ką reikš. Juk ankstesnė nusikalstama valdžia daug kur liko.

Panašiu samprotavimu grindžia savo dydybę ir Rusijos valdžia ir dalis sugedusios liaudies. Niekšais jie vadina tuos, kurie išvijo niekšus Janukovič ir jo gaują iš Ukrainos valdžios. Susidėti su niekšu lengva. Netenka gelbėtis nuo jo keršto.
Sunku ir didinga yra priešintis niekšui. Rusijos liaudis bijo žūti. Ji mieliau atiduos savo vaikus Rusijos kariuomenei, kad jie žūtų.
Didžia Rusijos liaudis taptų, jei pasirinktų kur mirti. - Taip kaip renkasi didi Ukrainos liaudis: mirti prieš niekšus, o ne už.

Visoje Rusijos istorijoje buvo tik vienas valdovas, kuris buvo didis: Petras I. Jį taip ir vadina: Petras didysis.
Jis kariavo su užpuolikais. Su kitais siekė draugauti, mokintis iš jų. Jis siuntė mokytis į vakarus daugybę rusų.
Petras I pražudė tūkstančius baudžiauninkų, kai Suomių įlankos, Nevos upės pelkėse statė Sankt Peterburgą (1703 metai).
Užtat jis pradėjo šviesti Rusiją. Švietimas buvo Petro I didybė ir žymiausias, laubiausiai gajus palikimas. - Ne karas. Ne rietenos. Ne pyktis. Ne kvailystės.
Petras I užstojo negrą: nupirko berniuką kelionėje. Jį krikštijo Vilniuje, bažnyčioje Pilies gatvėje. Girdėjau, neva ir sutuokė jį Vilniuje. Užaugino jį beveik kaip laisvą žmogų. Tą negrą vadiname "Arapu Petro didžiojo". Toks filmas buvo Tarybiniais laikais. Vardo daugelis nepamena: Hanibalas. Arapas tapo didaus Rusų poeto Aleksandro Puškino seneliu. Matyt patvirkino kažkokią baltą moterį, gal Rusę. Leido jam ir tai. Puškino giminės gyveno ir Vilniuje, Markučiuose. Ten yra Puškino muziejus. Nors daugelis jūsų jame nebuvo, kaip ir pats Puškinas. 1837 metais Puškiną nušovė bendradarbis karininkas iš neapykantos, tame tarpe už tai, kad jis - negro palikuonis, ir gal už pinigus.
Petras I žuvo per potvinį Sankt Peterburge. Kartu su kitais žmonėmis gelbėjo kažką. Mirė ne nuo senatvės, tingulio, ne soste.
Po Petro I žuties, sekantys valdovai pešėsi dėl sosto, menkino švietimą, ėjo karu pas kaimynus, žiauriai slopindavo ir savo liaudies, ir užkariautų liaudžių maištus. Bet jiems nepavyko atgręžti šalį visiškai.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) gali gelbėti kažką nebent televizoriuje.
Negrų jis neužstos. Rusijoje fašistai puldinėja, kankina, žudo negrus, aziatus. VVPnebaudžia. Atvirkščiai, jis juos skatina. Gal dalis jų dalyvauja valdiškoje tariamai visuomeninėje organizacijoje "Naši" ("našistai"). Bent dalis anos labiau panaši į smogikų burius. VVP juos mokina muštis.
Nuskęsti, ar bent peršalti už dorą žmogų jam negresia. Skandinti jam mieliau.

VVP perskaitė kad rašau, kad Petras I Arapą krikštijo užsienyje, Vilniuje. Jis mėgdžioja viską, kas didu: ir gėrį, ir blogį. - Ir Hitlerį ir Petrą I. Tad sumanė ir šį kartą mėgdžioti mane: 2014.12.04 pezėjo, neva kunigaikštis Vladimiras krikštijosi Kryme. Todėl Rusijos valdžiai Krymas neva yra šventovė, kaip žydams Jeruzalės kalva. Todėl VVP tą "šventovę" užgrobė ir suniokojo.
Vilniuje krikštijo Arapą pats caras Petras I. Todėl ir kalvotas Vilnius Rusijos valdžiai yra "šventovė"...
1655-ais metais jau buvo Vilniuje žiauri Maskolijos kariauna. Siaubė, degino, grobė, žudė, kankino... Po 6 metų išvijo juos...

Sirija
1967 metais Tarybų Sąjungos valdžia apgavo Sirijos valdžią, neva Izraelis telkia karius prie jų sienos. Sirų kariai atėjo į Sinajų. Todėl Izraelis pradėjo karą.
Tarybų Sąjunga nenorėjo karo. Jie tikėjosi tik sustabdyti Izraelį nuo nežinia ko ir kažin kaip kenkti Amerikai (JAV). Net jeigu karą pradėtų, jie tikėjosi laimėti. Bet pralaimėjo. Dar ir pradangino galybę ginklų, kuriuos Tarybanas davė Sirams.
Štai su tokių išdavikų pasekėjais "draugauja" Sirijos tariamas prezidentas, galvažudys Bašar Asad.

Nuo 2011 metų Bašar Asad kovoja su savo liaudimi už valdžią. Tručija ją nuodingomis dujomis, barsto statinėmis-bombomis.

2013 ir 2014 metais Rusijos valdžia visiškai pasitraukė iš Sirijos. Sakė, kad nereikia jokių ten karinių stovyklų (bazių) ir išvis nieko. Nes manė, kad Bašar Asad greitai baigsis.
2015 metais staiga įlindo atgal, kad nukreipti dėmesį nuo karo Ukrainoje ir "pradžiuginti" rusus "lengvomis" pergalėmis.

Rusijos valdžia Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje lemtingai balsavo prieš pagalbą liaudžiai (vetavo). Tarsi, tegul dvėsta. Kad tik galvažudys Asad nedvėstų.
Dėl to karas užsitęsė. Abi šalis nusilpo.
Tuo pasinaudojo žiaurūs nusikaltėliai, tariami islamistai, kurie save vadina "Islamo valstybe". Mes vadiname "Daėš". Arabiškai tai reiškia: šlamštas, šlamštiniai. Taip atrodo jų tariamas tikėjimas. Iškraipė ir ištuštino jį.
Jie puolė abi šalis ir beginklius gyventojus. Be atodairos, neislamiškai "skerdė", prievartavo ir pavergė žmones. Puolė ir gretimas šalis: Iraką, Libaną, Turkiją.

Sirijos liaudį puolė ir Iranas. 2016.04.18 Irano užsienio ministras, berods Rafzani pezėjo, neva užsieniečiai neturi įsakinėti kas turi valdyti šalį. O patys vis siuntė užsienio kovotojusIrano, Libano, Afganistano, kad gintų galvažudį Bašar Asad.

2015.09.30 Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) lėktuvai bombardavo tariamos, nebesamos Sirijos valdžios ir Asado priešininkus. - Kovotojus Latamna mieste. Beginklius gyventojus Tarbisa mieste. Abu miestai yra netoli miesto Homs, Sirijos viduryje. Ten irgi bombardavo. Nužudė 36 žmonių mieste Homs, 16 žmonių kitur. - Beginklius. Įskaitant 3 vaikus, 2 moteris. Nei vieno kovotojo.
Melavo neva puola "Daėš" ("Islamo valstybę"). Nors jie buvo už 230 kilometrų. Bijojo jų. Todėl puolė tuos, kurie kovoja su jais. Žinojo, kad kitos šalys vis tiek nugalės tariamus islamistus. Tad ir paliko joms tą darbą. O patys tinginiavo. Žinojo, kad Asado priešininkų niekas kitas nepuls. Todėl gynė jį, o ne žmoniją, žmoniškumą.

VVP ir jo tarnai melavo, neva jie gina ne Bašar Asad. Neva tik talkina jam kovoti prieš "Daėš" ("Islamo valstybę"). Neva jis vienintelis gali. Tariasi su juo, nes neva nėra su kuo kitu tartis. Neva nėra kitos valdžios.
Nors Sirija jau senai subyrėjo į atskiras valstybes. Kiekvienoje yra valdžia bent kažkokia.

2015.10.01 sekančią dieną pabombardavo truputį ir "Daėš" ("Islamo valstybę") mieste Palmira, kad atsižymėti ir tame kare, kad vaizduoti gerą tikslą.
Tuo pat metu vėl bombardavo sukilėlius. Nužudė vieną jų vadą. 2015.12.25 prie Damasko 10 raketų nužudė Zahran Aluš ir keletą kitų vadų, nors būtent jie iš tų vietų išvarė "Daėš" ("Islamo valstybę"). Kažkas kaltino, kad jis išpažįsta kraštutinį Islamą.
Taip stengiasi kad nebūtų su kuo kitu tartis.
Iki 2015.10.22 supleškino iki pamatų keletą miestų, kurie priklausė sukilėliams.

2016.02.15 Itlib srityje VVP per 2 kartus užbarstė 4 raketomis 30 vietų ligoninę. Ją valdė organizacija "Gydytojai be sienų". Jie ir liko be sienų. 7 žmones žuvo. 11 dingo. 40000 liko be gydytojų.

VVP ne kariauja. Jis paprasčiausiai užbarsto ir užlaisto viską bombomis, nesirenka taikinių. "Nušluoja" nuo žemės paviršiaus. Daro naujus griuvėsių miestus, kaip Grozną Čečenijoje. Lėktuvas paprasčiausiai atveria dureles ir pila "šiukšles".
Pats įkūnija arabišką pavadinimą "Daėš": šlamštas, šlamštiniai. Tuo dar ir prisideda, talkina "Daėš".

Žmonės prašė ginklų prieš lėktuvus. Kad "varnos" neskraidytų po daržus ir nesiaubtų. Nei JAV, nei Europa jų nedalino. Ir patys vengė šaudyti į "šiukšliavežius". Išdavė.
Negali kas nori eiti pakariauti kada ir kur nori. Jei VVP šaudo Sirijoje kur nori, tada reikia šaudyti ir į jį. Juk ir kiti tuomet gali kariauti, kur užsigeidžia. Reikia jį išvaryti.

Rusija ir Sirijos Bašar Asad ne tik vengia bombarduoti "Daėš" ("Islamo valstybę")... Jie su jais derina kaip bombarduoti gyvenamus namus, Asado priešininkus. Už tai "Daėš" dar gina (dengia) juos nuo vakarų lėktuvų, kurie juos bombardavo (gal naftovežius).
Jie rodė neva subombarduotas naftos įmones. Bet paaiškėjo, kad tai - nuotekų valymo įrenginiai, grudų saugyklos...

Bašar Asad reikalingas Rusijos valdžiai kaip nusikaltimų bendrininkas. Jis ir toliau pirks ginklus. Tam išnaudos savo liaudį. Kitaip elgtis negali, nes - silpnas. Jo gentis yra mažuma. Neišsilaikytų be svetimos pagalbos. Todėl vykdo bet ką, ko tik Rusijos valdžia beužsigeistų.

2015 lapkritį galvažudžiai iš "Daėš" ("Islamo valstybės") susprogdino lėktuvą, kuris skrido iš Egipto į Rusijos miestą Sankt-Peterburgą.
Egipto oro uosto darbuotojai nuolat ėmė kyšius už tai, kad deda ir netikrina krovinius į lėktuvus. Gal ėmė ir iš pašaliečių, kurie nebuvo keleiviais.
1 kg trotilo nuplėšė uodegą. Lėktuvas smigo beveik stačiai 400 km/val. greičiu. Nežinau, ar išsijungė varikliai.
Žmonės su juo, bei atskirai krito iš 9 kilometrų aukščio. Žuvo visi apie 200 žmonių.
Jei VVP pultų ne Bašar Asado priešininkus, o tik "Daėšą" ("Islamo valstybę"), gal jis tiek juos sužalotų, kad jie negalėtų sprogdinti nieko, arba bent ne Rusijos.
Tai ir byloja, kad jo tikslas buvo būtent pražudyti Rusus ir rėkti, kad juos muša.

2015.11.24 Turkų karinis lėktuvas šovė raketą į Rusijos lėktuvą-bombonešį. Tas sugedo, ėmė kristi, degė trumpai, užgeso, rėžėsi į žemę, sprogo. Kažkas tai nufilmavo. Matėme, kad iššoko 2 parašiutai. Paskui lygtai vienas iš jų subliūško ir krito. Gal nuo žemės sušaudė. Turkmėnai sukilėliai pirma neigė, kad sušaudė vieną Rusų lakūną. Sakė, neva tokį rado. Paskui lyg prisipažino.
Antrą lakūną atskrido gelbėti putlus malūnsparnis. Kai nutūpė, jį pašovė sukilėliai ir nušovė vieną jo lakūną.
Tas VVP lėktuvas ne ilsėtis skrido. Jis bombardavo sukilėlius. Įskrido į Turkiją. Ta dingstimi jį numušė.
VVP apkaltino Turkiją, neva ana perka naftą iš nusikaltėlių "Daėš" ("Islamo valstybės"). Nesakė, ar tą naftą jis ir bombardavo tenai.

VVP iškarto uždraudė viską pirkti iš Turkijos. Melavo, neva rado visokias ligas jų maiste.
Jis apkaltino Turkus, kad tie perka naftą iš "Daėš" ("Islamo valstybės"). Parodė sunkvežimių vilkstinių nuotrauką. Paaiškėjo, kad sunkvėžimiai priklauso Turkijos Kurdams, kurie gyvena šiaurėje, o ne pietuose prie Sirijos. Jie tikrai vežioja naftą. Bet - savo, vietinę, ne iš Sirijos.
Naftą"Daėš" perka vietos gyventojai, Rusija, Sirija (ir Bašar Asad, ir jo priešininkai sukilėliai) ir Turkijos prezidento Erduano Erdogano šeima. Jai priklauso laivybos įmonė ir keletas uostų Viduržemio jūros rytiniame krante, įskaitant Libaną. Iš ten jie plūkdo tą naftą net į Japoniją, net Europos laivais.
Turkijos prezidentas yra diktatorius. Jis stengiasi islamizuoti šalį smarkiau.

Turkų prekybos vietą prie VVP užpakalio nuolankiai suskubo užimti Indusai. Jie nupirko net 5 atomines elektrines...
Jie visaip gyrė "patikimą" Rusiją... Kol ta kurio nors nenušovė.

2016.06.27 Turkų diktatorius Erdoganas atsiprašė VVP už bombonešį. Laišką jis suraitė tyčia painiai, kad galėtų sakyti, neva neatsiprašė. Bet esmė - tokia. Taip jis gelbėja ne vien prekybą. Jam svarbiau įtikti Rusijos valdžiai, kad ta paskui nusileistų kuo nors dėl Kurdų, kurie gali sukurti atskirą valstybę Sirijos dalyje. Kurdus remia Rusijos valdžia. Jie gyvena bei kartais kovoja ir Turkijoje.
2016.06.29 VVP atšaukė visus draudimus prekiauti ir važinėti į Turkiją riogsoti ant pliažų.
Kažin, ar išdidūs Turkai benorės grįžti į Rusiją. ... Nebent tvirkinti mergas.

2016 metų vasarį vis bandydavo įvykti taikos derybos apie Siriją. VVP į jas bruko sau palankius tariamus "sukilėlius". Tikrieji sukilėliai irgi kažko reikalavo. JAV visai neskubėjo jiems talkinti. Paklusniai sakė, neva dabar ne laikas apie tai kalbėti.
Kažkuris žinovas, gal Siras užsienyje, apie tai šmaikštavo: matyt trauktis turi ne Asad, o tauta.

2016.03.14 VVP tariamai atšaukė savo kariusSirijos. Kažkoks jo tarnautojas aiškino, neva Rusija negali amžinai kariauti Artimųjų Rytų painiavoje. Nors jie nesipainiojo. Jie rasdavo tik Bašar Asado priešininkus, sukilėlius, o ne "Daėšą" ("Islamo valstybę"). Mėtė bombas tik jiems.
Tai ir buvo jo tikslas. VVP paskelbė, kad traukiasi, nes pasiekė tikslą. Su sukilėliais kovoti nebegalima dėl tariamų paliaubų. O su "Daėš" kovoti tikslo nėra.
Dabar yra paliaubos. Jos negalioja tiktai "Daėš". Bet VVP neketina jiems mėtyti bombas. Tai daro tik kiti. Štai kodėl jis traukiasi: jam nebėraveikti.
Pasitraukė ne visi kariai. Jie pamažu tebekovojo su sukilėliais. VVP grasino sukilėliams nauju karu, jei jie laužys paliaubas. Nors jis jau tebekariavo. Tik mažiau. Vertė juos laužyti paliaubas.
Paskui vėl smarkiai mėtė bombas, griovė namus, vandens, elektros tiekimą, ligonines.

... Niekur VVP neišėjo...

2016.10.04 VVP pastatė Sirijoje raketas S300. Jos turi numušti raketas iš laivų, lėktuvų, balistines.
Gal jis taip saugosi nuo vakarų, jei tie staigiai uždraustų skraidyti virš Sirijos ir numušinėtų Rusijos purvinus karo lėktuvus.

2016.09.04 Turkų diktatorius Erdoganas gyrėsi, neva jis užtikrino visą sieną su Sirija ir išvalė kažkokį Sirijos plotą nuo kažko. Nutylėjo nuo ko ir kaip giliai jis įsiveržė ten ir kodėl sustojo. Veržtis pradėjo rugpjūčio gale. Kovojo prieš Sirijos Kurdus. Vargu ar kovojo prieš "Daėš". Bijo jų. Nebijo kovoti tik su savo, nors ir ne labai taikiais gyventojais Kurdais ir su užsienio Kurdais.

2016.09.06 galvažudys Bašar Asad mėtė nuodingo chloro bombas ant miesto Alepo. Jis taip daro dažnai. Chloro jam kažkodėl neuždraudė, padarė išimtį iš cheminių ginklų. Gal paliko dezinfekcijai.
Gryno chloro beveik niekas nenaudoja bakterijas žudyti. Tai būtų ir neįmanoma, nes tai - dujos. Naudoja jo mažiau veiklius junginius, tirpalus.
Tik vandenį chloruoja dujomis. Bet labai nedaug. Gal vietoj chloro įmanoma kažką kitą naudoti.
Nežinau ar kas bandė prižiūrėti kaip Sirija naudoja chlorą. Gal tai neįmanoma. Tada jį turėtų uždrausti.

Kažkada Rusijos sukčiai valdininkai davė vogtų pinigų Sirų cheminių ginklų gamyklai.

2016.09.19 VVP bombardavo Jungtinių Tautų sunkvežimių virtinę, kuri vežė pagalbą daiktais ir maistu. Sunaikino 14 iš 40 sunkvežimių. Paskui melavo, neva tai darė ne jie ir ne Bašar Asad.

2018.02.05 kažkas Maasrano mieste, Idlib srityje, numušė Rusijos lėktuvą už tai, kad šiukšlino bombomis šalimais, mieste pavadinimu Sarakeb. Numušė gal nuo peties laidoma raketa. Lakūnas iššoko. Jį nušovė.
Parsidavėliai Rusijos televizorius ėmė jį liaupsinti, neva jis gynė Rusiją nuo pasaulio "teroristų". Rodė jo tėvus, daugiabutį namą, mokyklą priešais, privertė išsipliurpti mokytojus. Tylėjo, kad jis gynė žudiką Bašar Asadą, žudiko VVPo draugą.
Neišgelbėjo to niekšo lakūno jokia raketa S300, kurią pastatė jį saugoti.
Sukilėliai paskelbė, kad tai padarė jie. Anksčiau ši sukilėlių dalis bendrininkavo su "Al-Qaeda". Nuo 2016 metų stengiasi nuo praeities atsiriboti ir vienyti Bašar Asado priešus. Kažkurį laiką vadinosi "al-Nusra Front". Paskui skyrėsi ir jungėsi kažkuo, persivadino.
Rusijos lėktuvai keršijo.

2018.02.05 Bašar Asado galvažudžiai irgi keršijo: iš malunsparnio numetė chloro dujas Sarakeb mieste, Idlibo srityje.
Prieš savaitę mėtė chlorą Rytų Gutoje. Tai Damasko priemiestis.
Visur kitur jie bei Rusijos lėktuvai šiukšlino ir paprastais sprogmenim. Ypač juos dalina ligoninėms, ir turgums.

2018.02.07 Bašar Asad pasiuntė radijo bangomis valdomą lėktuvą, kurį vėl gavo iš Irano šnipinėti Izraelį. Izraelio kariai jį numušė ir patys nuskrido į Siriją pašaudyti. Šaudė ir į ginklų sandėlius Jamraya vietovėje. Tai toks Damasko priemiestis, dar žinomas kaip Barzeh ir Dummar sritys. Ten Bašar Asad tebegamina cheminius ginklus. Prisidengia mokslu. Nuodus deda ne vien į bombas, o ir į didelio nuotolio raketas, sviedinius. Bašar Asad mėtė chlorą jau 6 kartus per pastarą mėnesį.
2018.02.10 Bašar Asado kariai numušė Izraelio lėktuvą kažkuo. Jis nukrito Izraelyje. Abu 2 lakūnai išgyveno. 1 jų sunkiai sužeidė.
Po to Izraelio lėktuvai dar visą dieną šaudė ir barstė bombas Sirijoje.
Izraelis stengiasi sutrukdyti Iranui vežti raketas į Libaną, kovotojams iš Hezbollah, gaminti jas Sirijoje ir Libane, steigti Sirijoje kareivių stovyklas ("bazes"). Irano valdžia remia Hezbollah ir Bašar Asado gaują vien dėl to, kad anie yra Šiitai. Tai tokia Islamo tikėjimo atmaina. Irano valdžia irgi yra Šiitai. Jei jie būtų Sunitai, remtų anuos. Šiitai amžinai mušasi su Sunitais.

Keista, kad jei radome, ar įtariame nuodus Jamraya (Barzeh ir Dummar) ir Han-Šahon (Šayrad; miniu žemiau) vietovėse, kodėl nereikalaujamenaikinti, kaip darėm 2013 metais? Ir kodėl nevykdome grasinimų už tai, kad Bašar Asad nuo 2013 metų neišduoda savo nuodų?
Kiek pamenu, grasinome sunaikinti jo kariauną, o gal ir patį nuversti. Nors, tada jau jo priešai ir patys sugebėtų jį nuversti.

2019.10.09 Turkų diktatoriaus Erdogano kariauna įsiveržė į šiaurės Siriją. - Kad išžudyti Kurdų kareivius. Erdoganas pravardžiavo juos teroristais.
Turkai bailiai tupėjo už sienos, kol Kurdai, su pagalba ir ginklais iš JAV, išvarė ir išgaudė tikrus teroristus "Daėš".
Turkai perspėjo JAV kariuomenę, kad puls. Ta paslaugiai pasitraukė ne iš visų Kurdų žemių, o tik iš 30 km ruožo, kurį Turkai nori užvaldyti. JAV išdavė Kurdus.
Dabar Turkai užpuolė ne Bašar Asado, ar VVPo galvažudžius, kad saugoti kaimynus nuo skerdynių, o vienintelius, kurie prieš anuos kovoja. Stengiasi paversti kaimynus "avių banda", kad neliktų kas gebėtų save valdyti patys.
Belaisviai "Daėš" gali pasinaudoti sumaištimi, pabėgti ir vėl kariauti... prieš visus, įskaitant Turkus.
2019.10.14 kelios dešimtys "Daėš" tikrai pabėgo. Dauguma - moterys, vaikai (kovotojų, galvažudžių išperos).
2019.10.14 Kurdai susitarė su Bašar Asado galvažudžiais (kariuomene), kad jie ateitų į keletą miestų tariamai ginti. Bet keista, kad jie neina prie Turkų, kad nekariauti. Eina į pašalinius miestus. Kariauti jie vengia, nes gali pralaimėti, o dar įtraukti Rusijos karius.
Kurdu sąjunga nenorom su Bašaru Asadu nestebina. Aukščiau rašau, kad Kurdus remia Rusijos valdžia. - O reiškia ir Bašar Asad.
2019.10.15 Kurdai atsikovojo kažkiek žemių iš Laisvos Sirijos Kariuomenės (Free Syria Army). Kovojo naktį, nes dieną trukdo lėktuvai. Anuos remia Turkija. Anie kovoja prieš Bašar Asadą. Bet dabar puolė ne jį, o Kurdus. - Irgi Asado šiokius tokius priešus. Tuo apsunkino savo pačių kovą prieš Asadą.

Turkų diktatoriaus Erdogano kariauna pašovė daug Bašar Asado šarvuočių.
2020.03.05 privertė jį pasirašyti paliaubas.

JAV nebevengia pulti Asado

2017.04.04 Bašar Asado galvažudžiai sukilėlių kaime Han-Šahon, Itlibo srityje mėtė nuodingas nervams dujas Zariną. Jos 1000 kartų nuodingesnės už Cianidą. Žiauriai numarino 87 žmones, įskaitant vaikus. Aukos tuo metu miegojo.
VVPo galvažudys ir Iranas teisino Asadą, neva nuodai yra ne jo, o pačių sukilėlių, arba "Daėš"; neva jis susprogdino nuodų sandelį ir dirbtuves sprogmenis gaminti.
2017.04.07 JAV numetė 59 raketas "Tomahawk" ant lėktuvų dalinio ("bazės") Šayrad, iš kurio skrido tie nuodai 2 lėktuvais. Jis yra 25 km į pietų rytus nuo miesto Homs. Kai nuodus krovė, ten buvo ir Rusijos kariai. Nežinome, ar jie žinojo ką šeimininkai krauna.
Atkeršijo ne vien už nuodus, o ir už ankstesnius žiaurumus, pavyzdžiui, ištisinį Alepo bombardavimą, apsiaustį.
Raketos visai sugriovė lėktuvų dalinį, 20 lėktuvų (viso Asadas turėjo 100), sulaužė keletą aplinkinių namų, nužudė 6 kareivius ir sužalojo kažkiek. Kai kuriems nutraukė piktas rankas. Nužudė 9 taikius gyventojus. Ne visos gal pataikė kur reikėjo. O gal sprogimo banga pasiekė kaimynus.
Ištvirkęs prezidentas Donald Trump anksčiau žadėjo niekada neįspėti priešų. Bet kažkas įspėjo. Prieš kelias valandas žurnalistai pranešė, kad raketos skris. Tikėtina, kad kalčiausi galvažudžiai pasislėpė. Rankas nutraukė tik mažiems vykdytojams.
JAV kariuomenė vis tik perspėjo ir Rusijos kariuomenę, pagal sutartį, kurios tikslas išvengti susirėmimų, kai kovoja prieš vieną priešą "Daėš". Bet ta sutartis neturėtų galioti kovai prieš Sirijos žmones ir sukilėlius.
JAV taikė raketas tik į techniką. Kad jos nepanaudotų nuodus skleisti. Pačių nuodų nesprogdino, kad < b>nesklįstų.
Žmonių irgi vengė... Net piktų kareivių.
VVPo galvažudžiai pažadėjo Bašar Asadui įrengti oro gynybą, kad jis galėtų ir toliau mėtyti bombų "kilimus", nuodus.

2017.06.18 Bašar Asado galvažudžiai prie Rakkos miesto užpuolė kažką, kas kariauja prieš "Daėš". Sužeidė juos ir išvijo iš kažkokių plotų. Dar pašaudė kažkuo, kulkomis, ar raketomis, ar pabarstė bombas į juos iš lėktuvo.
JAVnumušė. - Gynė sąjungininkus. Nežinau ar mušė ir žemėje tuos kas anuos užpuolė.
2017.06.20 numušė lėktuvą, valdomą radijo bangomis ("bepilotį"). Jį Bašar Asadui davė galvažudžiai Irano valdžia.

2018.02.07 Bašar Asad užpuolė, berods iš oro, savo priešų vadus.
Tuo metu ten aniems talkino patarėjai iš JAV.
Todėl JAV kariuomenė numetė raketas ar bombas ant Asado karių. Anų nužudė 100. Kartu žuvo apie 200 rusų kariai iš tariamai nevaldiškos samdinių įmonės "Wagner". Ta pati įmonė 2016 metais išvarė "Daėš" iš Palmiros ir už tai gavo po medalį. Nors, pagal Rusijos įstatymą, nevaldiškai kariauti ir lakstyti su ginklais yra nusikaltimas.
JAV kariai ir lėktuvai nužudė juos, nes žadėjo nekariauti tik su Rusijos kariais. O Rusijos valdžia skelbia, neva šitų samdinių Sirijoje nėra.
Bašar Asadui pulti priešų vadų vietą reikėjo, kad pereiti Efrato upę ir užgrobti naftos telkinius, kad iš pinigų už naftą mokėti VVPo gaujai.
2018.04.13 Jekaterinburge iš namo 5 aukšto pro langą iškrito Maksim Borodin.nužudė už tai, kad rašė apie šių neteisėtų karių žūtį, o gal ir apie ankstesnę jų veiklą. Jis rašė ir apie blogą valdžią.

JAV baigė galvažudžių nebaudžiamumą. Dabar į juos šaudo nebe pliurpalais. Bent tiek yra naudos iš sukto statybininko, ištvirkusio, mergų grabaliotojo, naujo prezidento Donald Trump.
Jis vengia tik pirmas pulti ir sunaikinti visą Bašar Asado techniką, kad neturėtų kuo žudyti.

2018.04.08 Bašar Asado galvažudžiai sostinės Damasko sukilėlių priemiestyje Duma mėtė nuodingas dujas statinėse iš malūnsparnių. Žuvo 70 žmonių.
2018.04.09 kažkas numetė kažkiek raketų ant Bašar Asado karo lėktuvų dalinio (stoties, "bazės") srityje Homs.
Bašar Asad bandė patraukti lėktuvus nuo JAV raketų. Tikėtina, kad tuo pasinaudojo Izraelis ir numetė savo raketas ant jų.

Per visą pilietinį karą sprogmenimis ir įprastais, šaunamais ginklais Bašar Asado galvažudžiai nužudė 500000 žmonių.
Nuodais: 3000.
Tad, nuodų "nauda" yra palyginti nedidelė.
Jiems nuodų reikia, kad švariai išvalyti šalį nuo nepalankių žmonių, o kitus bauginti. Nuodai dažniausiai yra sunkesni už orą. Jie teka žemyn ir patenka į slėptuves po namais. Slėptuvių nepavyksta sprogdinti. Užtat pavyksta nuodyti.
Kita vertus, 3000 "priešų" mažiau yra daug. Net jeigu tai seniai, moterys ar vaikai, galvažudžiams jie yra priešai. Nes iš vaikų gali išaugti priešai. O visos kitos aukos tam gali talkinti. Juk visuomenė yra gyva visa, o ne vien vyrai mušeikos. Be kitų žmonių mušeikos išmirtų patys. Netektų jų žudyti.

2018.04.09 rytų Guta ir Duma pasidavė. Gal jau ir nebeliko ką ginti. Jokia tai Bašar Asado galvažudžių pergalė. Skerdikai paprasčiausiai viską užtvindė sprogmenimis ir sugriovė. Nieko nesistengė išsaugoti.

2018.04.14 ryte JAV, Prancūzija ir Britanija numetė 105 raketas 3 vietose Sirijoje. Jie griovė nuodų mokslų namus ir dar kažką.
Žuvo 20 piktų Sirijos kariškių.
Galvažudžiai gyrėsi neva numušė 15 raketų. Bet šaudytojai sakė, kad nenumušė nei vienos.
Nederėjo tiek delsti. Jie turėjo kelis metus pasirengti, rinktis taikinius, galvoti kaip kuo mažiau sužaloti gyventojų.
Derėjo naikinti ne vien kas dabar susiję su nuodais, o visus lėktuvus ir pabūklus. Nes juos pritaikys nuodams paskui. Arba iš jų šaudys į gyventojus paprastais sprogmenimis gausiai, užvers sprogmenimis žiauriai.

2018.04.30 kažkas numetė raketas ant keleto karo lėktuvų dalinių (stočių, "bazių"). Tikėtina, kad tai darė Izraelis. Žuvo 26 galvažudžiai iš Irano.
2018.05.10 Iraniečiai apšaudė iš Sirijos raketomis "Grad" Golano aukštumas Israelyje.
Israelis numušė daugumą, o gal visas raketas. Tada nuskrido į Siriją ir apšaudė 70 vietų. Sunaikino viską ten. Žuvo 23 galvažudžiai iš Irano.

2018.12.26 Jungtiniai Arabų Emiratai atvėrė pasiuntinybę Damaske. - Laižo padus galvažudžiui prezidentui Bašarui Asadui. Išdavė sukilėlius ir jo aukas.

Pagalba Ukrainai ir Gruzijai

Viso šito nedarome. Tik pagalbą buičiai siunčiame į Ukrainą. Ir tą - per vėlai, tik nuo 2014 metų rugsėjo. Krašto Apsaugos ministerija surinko 6 tonas iš Lietuvos gyventojų.
Gelbėjo blogai: jie nesistengė rinkti pirmiausia, kas pagaminta, ar perpardavinėta Ukrainoje.
Atsisakė vežti šalmus ir neperšaunamas liemenes, kurias kažkaip surinko gyventojai. Atsikalbinėjo, neva skrydis užrašytas kaip žmoniška ("humanitarinė") pagalba, o ne karinė. Ir neva šie daiktai skatins kariauti Ukrainą, kvies ("provokuos") kariauti Rusiją.
Niekas netrūkdė jiems užrašyti, ar perrašyti skrydį kaip mišrią pagalbą. Karas jau vyksta. Reikia nuo jo gelbėti. Tam vien sausainių nepakaks.
Jeigu Rusija užpultų Lietuvą, mums ministerija irgi atsisakytų dalinti ginklus, kad nekviesti Rusijos karių.

2015.02.06 Vokietijos pirmininkė (kanclėrė) Angela Merkel pezėjo, neva giklų teikti nereikia, nes neva tai gali įtraukti į karą Rusiją dar labiau. Bet Rusijos valdžia puola būtent tuos, kas neturi ginklų. Gal Merkel ketina vietoj ginklų Ukrainai teikti Rusijai Šrioderius.
Dar ji, kartu su Prancuzijos prezidentu Francua Alandu siūlė išplėsti huliganų valdas.
Kažkas siūlė žadėti Rusijos valdžiai nepriimti Ukrainos į NATO.
- Kad tik įvyktų paliaubos. Nors huliganai, samdiniai, Rusijos kariauna dar nepaisė nei vienų paliaubų.
Tuo pat metu JAV jau svarstė ginklus duoti, o 2015.02.06 neigė bet kokias Ukrainos žemių dalybas.

2017 metais JAV davė Ukrainos kariuomenei raketas tankus šaudyti. - Panašias į granatų svaidykles. Bet jas laiko tik pratybų laukuose (poligonuose). Jei Rusijos valdžios samdiniai pultų tankais, užtruktų laiko nuvežti jas į mūšio laukus.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-kai-pelnas-yra-700-proc.-pinigai-krauju-nekvepia
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
2017 metais Lenkų žurnalistai rado įmonę Doncoaltrade. Ji parduoda Lenkijoje antracito anglį iš užgrobtų Ukrainos žemių.
Pelnas yra 6 kartus nuo užgrobtos kasyklos kainos. Didžiąją jo dalį pasiima I. Plotnickis, užgrobtos Luhansko srities vadovas.
Įmonės dalininkas Roman Ziukov yra buvusio Ukrainos Anglies pramonės ir energetikos viceministro sūnelis.
Pagrindinis dalininkas Oleksandr Melnyčuk anksčiau buvo Lenkijos energetikos viceministru. Draugauja su kažkokiais Julijos Timošenko draugais.
Kai žurnalistai ėmė domėtis, Ukrainos teisingumo ministerija tyliai panaikino tos įmonės pripažinimą iš valdžios. Manau, kad nestabdė jos prekybos.

Mūsų pinigai žudo, žiauriai

Turėtume liautis pirkti dujas ir naftąRusijos, kol jie liausis kariauti. Pašalti žiemą būtų geriau negu karas.
Lengviausia atsisakyti naftos. Prekeiviai nesako kuris benzinas iš Rusijos. Tad liaukis išvis važinėti geldomobiliu. Važinėk dviračiu. Bus nauda tau, gamtai, Rusijai ir Ukrainai.

Rusijos valdininkai atsisako pirkti maistą iš Lietuvos už paramą Ukrainai. Tad maisto perteklių atiduokite Ukrainos kariuomenei. Jai jo prireiks kare su Rusijos valdininkų ir chuliganų kariuomene.

Rusijos žmonių yra ir kvailų. Čia galite pasijuokti iš pokalbio prie prekių stalo:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/edgaras-ruhtinas.-o-kur-zuvis.
Viena klausia: kodėl Rusai turi dvėsti iš bado? Kodėl ne kapitalistai? Kitas viltingai atsako: kai Rusijos valdžia laimės karą, niekas neturės ko ėsti.
Apie 1992 metus Rusai tikrai dvėstų iš bado, nes kariavo su nykstančios Tarybų Sąjungos taikiais gyventojais. Juos išgelbėjo tie patys kapitalistai: davė maisto už milijardą dolerių. - Tie, kurių Rusijos valdžia dabar nekenčia.

Europos Sąjunga ėmė taikyti "sankcijas": uždraudė tik dalies Rusijos valdiškų įmonių ir žmonių veiklą. Bijo atsisakyti naftos, dujų.

VVP atkeršijo: uždraudė įvežti nevaldišką maistą iš šalių, kurios taiko "sankcijas" Rusijai. Ragina skatinti vietos gamintojus. Bet nebus kam tai vykdyti. Tam tektų grįžti į laukus Krasnodaro dykaduoniams. Bet anie nedirbs, nepramaitins Rusijos. Jie įprato šaudyti, muštis. Dalis jų tai darė ir namie (tariami Kazokai). Kiti tai pradėjo Ukrainoje.

2015 metų rugpjūtį VVP savo vikšrais ir pečiuje sunaikino apie 700 tonų sūrio, vištų, dešrų ir kitokio uždrausto, maistingo maisto.
Jį iš Europos kažkas vežė per Rusiją į Aziją, neva pro šalį, kiaurai (tranzitu). O iš ten - atgal į Rusiją, nes ten sienų nesaugo. Tą maistą pagavo gal parduotuvėse.
Rusija, o gal ir visa buvusi Tarybų Sąjunga nuo karo su Fašistais laikų laiko maistą šventu. Ypač skaudi, mirtina, alkana buvo Leningrado apsiaustis (blokada). Trupinys - gyvybė. Maistas - sunkus darbas. Žmonės valgydavo lavonus, ypač naujus (šviežius), kas ka tik krito, ar žuvo nuo sviedinio. Paskui patys krisdavo į upę ir juos kramtė žuvys. Gal kiti jas žvejojo ir valgė. O gal neturėjo jėgų...
Rusai dedasi tiktai tiek maisto, kiek suvalgo. Kiek jiems įdeda, tiek suvalgo. Nepalieka. Geriau suvalgyti, negu išmesti. Jei jiems prikrauna perdaug, grąžina dalį, kol nepradėjo valgyti. Negadina. Apsivalgyti ir iškakoti perteklių - galima.
Su maistu žaisti (ne į burną), spardyti, jį išmesti, naikinti, o ypač trypti - šventvagystė.
Duona turi ypatingą reikšmę, nes apsiaustyje ji buvo pagrindinis maistas. Taip ją vadina iki šiol. Menkiausia nepagarba jai yra šventvagystė.

Bet to bado Tarybų Sąjungos švietimas nedarė maisto šventumo pavyzdžiais. Tai pradėjo tik nuo karo su Fašistais.

Nesuprantu kaip VVP rado traktorių, kuris sutiko traiškyti sūrius ir vištas. Vargiai kas sutiktų. O tuos, kurie sutiko, liaudis turėtų sudraskyti. Nebent nežino, arba bijo.
Vieną traktorių, kuris traiškė sūrius, kažkas paklausė ką jis galvoja apie tokį įsakymą. Jis atsakė: Tą, kuris tai sugalvojo reiktų... - jis stabtelėjo, pamąstė kokį padoresnį žodį parinkti - griežtai nubausti.
Nors bijojo nevykdyti įsakymo, net jis nedrįso jį girti.

VVP pagrasino uždrausti skristi lėktuvams virš Rusijos. Tai - nebaisu. Netgi saugiau. Juk Rusų kariai, kurie nusikaltėliai, be jokios graužaties, gali pašauti bet kurį žmogų, lėktuvą, traukinį ne tik virš savęs, bet ir užsienyje.

Rusija galėtų išsiversti be pasaulio prekybos ir tuo pačiu pakelti ekonomiką. Bet tai tėra gražus noras. Jis įmanomas tik teoriškai. Kad jo pasiekti, reikia keisti visą visuomenę, visą šalį. Tai pradėti reikia nuo švietimo. Jo išdavos nutiks po ilgo laiko ir neaišku kokios. Dar reikia keisti valdžią, naikinti korupciją, suteikti laisvę žmonėms, žurnaliugoms. Tai reiškia: įsteigti demokratiją. O ji išvarytų VVPą.
Kad pasipriešinti draudimams ("sankcijoms") Rusijos valdžia turėtų atlikti tai, prieš ką ji kovoja. Ji to nedarys.

2017 metais atsirasdavo rusai, kurie džiaugėsi draudimais. Neva atsirado daugiau vietinių gaminių. Nesakė kokių.
Tai reiškia, kad nesame Rusų priešai. Darome jiems gerą. Reikia dar daugiau uždrausti viską pirkti iš jų. O jie tada uždraus pirkti iš mūsų. Taip skatins savo ūkį. Kai jis pagerės, žmonės taps savarankiški, išdrąsės.
Tik Rusijos valdžia to bijo. Todėl neleis. Trukdo ūkiui. Žlugdo gerus. Skatina "savus".

2000 metais Rusijos vyriausybė, kol soste sėdėjo tas pats VVP, užsakė programą (ketinimus). Joje kažkas užrašė tikslą Nr. 4: "ekonomikos diversifikacija". (lietuviškai - ūkį įvairinti). Tas tikslas Nr. 4 yra iki šiol... Neatliko. Nors turėjo jam daug ilgų metų.

Drausti pirkti dera tik su tikslu.
Vakarų tikslas: ne žlugdyti Rusiją, o neduoti pinigų užpuolikams, žudynėms. Tik jį blogai aiškina: neva pats suvaržymas vers valdišką turtuolį apsigalvoti. Ne suvaržymas, o pinigų stygius jį stabdytų. Apsigalvoti gal jis neketina.
Rusijos tikslas: kerštas. Naudingo tikslo nėra.

Jis ne tuo pačiu atsako, o būtent keršija bet kam, kas pakliuva. Draudžia įvežti ne valdišką, o bet ką kitą. Jis vengia uždrausti valdininkus. Nes nusikaltėliai valdininkai - vieningi. Jie tik vaizduoja, neva pešasi. Kartais tikrai pešasi, bet tikrai ne dėl demokratijos. Jie vėliau pas jį bėga tarnauti. Pavyzdžiui, buvęs Vokiečių ministrų pirmininkas Šrioderis. Gal ir pačiam Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) kada teks bėgti iš Rusijos pas kažkurį vakarų valdininką.

Turkija džiugiai puolė užpildyti savimi, ką Rusija atsisako pirkti iš Europos ir JAV.
Bet jie gali tiekti vos 10% reikiamo vištų kiekio. Tektų patiems badauti, viską atiduoti Rusijai perdėm smarkiai, staigiai išplėsti gamybą ir žlugti. Tik maža dalis verslininkų išpamptų. Turkus vos prieš kelis metus ištiko paukščių maras (gripas). Jie išpjovė daug vištų. Rusija tuo metu uždraudė pirkti iš Turkijos. Neliko to ūkio. Nuskurdo ir išsikėlė daug žmonių, kurie jas augino.
Po to Rusijai beliktų numušti ir Turkijos lėktuvą, kad neskraidytų čia visokie perkarę "juodukai", kaip Rusijoje huliganai vadina Azijiečius...
Nieko baisaus. Pasipiktins ir pamirš. Kaip kad pamiršo, kaip 18 amžiuje Rusija užgrobė KrymąTurkijos.

Vos po pusės metų, 2015 metų sausį žlugo 40% Turkijos žemės ūkio. Pirma jie džiaugėsi didžiuliu papildomu uždarbiu Rusijoje. Puolė vykdyti. Bet naujų pajėgumų nėra.
Todėl namuose maisto kainos pakilo.
Į Rusiją daug įvežti nepavykdavo.
Sukti Rusijos valdininkai išgalvodavo priežasčių, kodėl neįsileisti apelsinų: neva rado kažkokių pavojingų Viduržemio jūros muselių lervų. Tekdavo pasienyje apelsinus išmesti, arba dalinti vargšams ir grįžti.
Kas sugebėdavo kažką įvežti, gaudavo rublius, o tie iškarto atpigdavo dėl draudimų. Dažnai nieko negaudavo, nes Rusijos pirkėjai delsdavo mokėti, kad nebankrutuotų patys.
Ką gaudavo tą išmušdavo sukti Rusijos policininkai. Pagaudavo, kankindavo, kol sumokės išpirką.

2015.11.24 Turkai numušė Rusų lėktuvą-bombonešį už tai, kad tas bombardavo sukilėlius, galvažudžio Sirijos prezidento Bašar Asad priešininkus ir skraidė po Turkiją.
VVP iškarto uždraudė viską pirkti iš Turkijos. Melavo, neva rado visokias ligas jų maiste.

Karinės pagalbos Rusija prašė iš Irano. Susitarė su jais kartu pratinti kareivius, kad paskui Rusijos kariai galėtų "turistauti" ir po Iraną, kad jį užgrobti.
Gal parduos Iranui ir patrankas, ar raketas prieš lėktuvus. Kad juos galėtų numušinėti ir Irano huliganai. Nors gal - neverta. Juk gali numušti ir Rusijos valdžios lėktuvą.
2010 metais Rusija tas šaudykles parduoti atsisakė, nes Jungtinės Tautos uždraudė Iraną ginkluoti dėl to, kad Irano bepročiai gamina atominę bombą vietoj atominės elektrinės.
Bet dabar pinigų Rusijai reikia smarkiau (grobstyti). Todėl parduos motiną Rusiją kaip taikinį.
Gal paduotų ir Šiaurės Korejai. Bet ana pati maistą įsiveža už tarptautinę pagalbą. - Skurdžiai.
Iranas pinigų gauna bent už pistacijų riešutus. Gaila, kad iš augintojų pinigus atimą atomo ir šaudyklių "himeroms". Kitaip jie galėtų daugiau riešutų auginti. O mes juos taip maloniai daugiau gliaudytume ir terštume...

2016 metais maisto kainos Rusijoje pakilo tiek, kad Novosibirske žmonės jau pieno pirko 3 kartus mažiau. Tą aš dar galiu pakęsti. Vaikai lėčiau augs. Dantys visiems byres daugiau. Liesės.
Uogienę ("džemą") jie skiedžia vandeniu, kad nereikėtų pirkti sulčių. To jau perdaug... Tai jau šventvagystė. Uogienė yra nieliečiama. Ji - tiršta, vientisa, saldi košė. O ne skystas vanduo, kuris ištirpsta tarp pirštų.
Tikrai yra toks teisėtas būdas skiesti uogienę verdančių vandeniu: savotiška arbata. Gali tokių arbatų gerti neribotą kiekį, kol spintoje yra pilnų uogienės sloikų. Bet jie skiedžia, kad taupyti. Jie turi vos 1 sloiką ir jį ištęsia gal per kelis mėnesius. Jie nežino kada gaus sekantį sloiką. Žmogus be uogienės yra žiauru.
Vien už tai, kad pasikėsino į viso maisto motiną, žmogaus variklio kūrą uogienę, VVP turi amžinai gerti vandenį kol nusprogs.

2016.08.25 Kinija leido vežti pieno gaminius iš Lietuvos. Pienas Kinijoje buvo nuodingas. Nusikaltėliai gamintojai jį skiedė baltos spalvos chemija. Jie bandė vežti pieną iš Naujos Zelandijos. Bet ir ten kažkoks užkratas nutiko.
Kinai pardavinės Rusams savo nuodingą pieną, o gerą pieną veš iš Lietuvos.
Pirmieji veš AB "Kelmės pieninė" ("Vilkyškių"). Kaip tik 2015 metais jie įdiegė į savo pieno plastikinį butelį po dangčių kamštį, dar ir su rankenėle. - Baltą, plokščią, apskritą, platų. Antras kamštis - vientisas su kaklelio plastiku. Jį reikia atplėšti ir mesti ant žemės. Baltą lengva pastebėti ir pakelti... Todėl ši šiukšlė staigiai nusėjo visus miestus. Nemaniau, kad tiek daug žmonių maukia pieną tiesiog gatvėje.
Dabar tie kamščiai nusės ir Kiniją. Balta spalva atspindės Saulę, mažins visuotiną atšilimą. Kinų daug. Gal jie išgelbės Žemę. Tereikia ją pakloti šiukšlėmis.

2018 metais, o gal ir anksčiau, Rusijos valdžia parašė įstatymą nuolat dovanoti valdiškus pinigus ("kompensuoti") turtuoliamsnuostolius dėl užsienio draudimų pirkti ar dirbti su jų įmonėmis. Tie turtuoliai yra susiję su nusikaltėlių Rusijos valdžia. Už tai juos ir uždraudė. O valdžia vis labiau juos su savim sieja.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) užpuolė ir grobia kosmosą
2018.09.07 Prancūzų valdžia paskelbė, kad Rusijos kosminiai Žemės palydovai priartėjo prie jų karinių palydovų ir sekė ryšį. Ryšis - koduotas. Tad, nežinau, ar pavyko jį suprasti.

Pagal kosmoso sutartį bet koks karas ir jo įranga kosmose yra uždraustas. Šnipinėjimas (duomenų vagystė) irgi yra karas, prievarta. Iš žemės šnipinėti kosmosą galima. O kosmose - ne.
Duomenis vogti negalima niekur.
Tikriausiai visos šalys šnipinėja Žemę iš kosmoso. Bet jos bent nepriartėja.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) užpuolė ir grobia kates ir šunis
Dėl Soči Olimpinių žaidynių, Krymo ir Ukrainos išseko Rusijos iždas.
Todėl VVP priims įstatymą apmokestinti namines kates ir šunis po 1000 rublių berods per mėnesį. O benames išžudyti.
Šuo - geriausias žmogaus draugas - kaip visuomet pagelbės jam pinigais, savo kailiu, kad iš jų gamintų ne kepures, ne mėsainius, ne muilą, o sprogmenis.
Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) grobia Rusijos žmones
2019 metais Rusijos valdžia pasodino bei nubaudė porą ar daugiau žmonių, kurie pastūmė, ar metė tuščią plastikinį butelį į policajų. Kartais policajus prisipažindavo, kad jam neskaudėjo ir nepyksta. Bet vis tiek sodino.
VVP teisinosi: Šiandien pastūmė... - Nieko... Butelį... - Nieko... Rytoj akmenį... Paskui daugiau... Reikia griežtai bausti, neapsleisti.
Pritariu: Šiandien VVP savo jureivius skandina po vandeniu laive Kursk... Savo žmones į kalėjimus... 2 kartus užgrobė Krymą... Rytų Ukrainą... Siriją... - Nieko... Rytoj atominę bombą numes ant dorų, ar nedorų žmonių...
Reikia griežtai bausti jo valdžios gaują, neapsleisti.

2014.12.30 jo teismas nuteisė jo priešininką Aleksej Navalnyj 3½ metų lygtinai.
Jo brolį Oleg Navalnyj pasodino 3½ metų. - Pagrobė. Paleido 2018.06.29. Tyčia paliko Aleksejų tariamoje laisvėje, o giminę pasodino, kad su juo sukiršinti, o sau turėti įkaitą. Oleg nedalyvavo politikoje, darė tik verslą.
Jį apvagino. Nors vagystę neigė pati tariama auka, įmonė. Lietuvos BK draudžia bausti vagį, jei nėra skundo. Nežinau, ar Rusijos BK - toks pat.
Pati teisėja pervadino bylą į prekybinę. Todėl draudžiama tariamą kaltininką suimti, kol skundą išnagrinės sekantis teismas. Bet ji to nepaisė ir neteisėtai įsakė suimti Olegą.
Aleksejų irgi neišlaisvino iš namų kalėjimo (arešto), nors laikyti jo nebeturi teisės.

Prokurorė Komjaunuoliškai uoliai, valdiškai užtikrinta pezėjo, neva sugedusi teisėja pritarė jai, neva žmogus nusikalto.
... Tik pabandytų nepritarti... bailė...
Neteisėtą bylą prokurorė teisina ne duomenim, o teisėjos nuomone.
Teisėja irgi nuosprendyje neminėjo duomenų iš bylos, pasiteisino, kad Aukščiausiasis teismas leido juos nutylėti prekybinėse bylose, kad taupyti laiką, nes neva duomenų daug ir jie sudėtingi.

Tikrovėje teisėja vengė viešumo.
Jie ir posėdį skyrė netikėtai porą savaičių anksčiau, kad nespėtų susirinkti keli šimtai tūkstančių žmonių piktintis (protestuoti).
Spėjo susirinkti pora tūkstančių. Policajai grobė ir juos. Nors greitai paleido.

http://www.svoboda.org/content/article/27717957.html
2016.05.05 VVP teismas nuteisė 2¼ metų kalėti kolonijoje inžinierių mechaniką Andrej Bubeev iš miesto Tver. - Už tai, kad anas interneto puslapyje VKontaktė 2 kartus pakartojo žinutę, kad Krymas yra Ukraina ir patalpino apie tai paveikslą savo puslapyje ten pat. Šį kartą pats nieko nerašė.
Jį kaltino, neva ragino: ekstremizmą ir kėsintis į Rusijos vientisumą.
Aukos žmona pasakoja, kad slopuvas (provokatorius) internete kursto priešpriešą apie politiką. Paskui pats praneša policajams apie laisvamanius, kitaminčius.

2015 metų rugpjūtį ankstesnį kartą jį jau nuteisė 1 metus kalėti už paveikslus ir rašinius apie Ukrainą, Krymą. Neva jis skleidė neapykantą, tautinę priešpriešą, neva žemino tautybes, neva neteisėtai pirko, nešiojosi ir turėjo šovinius. Valstybinis advokatas klasta įkalbėjo jį kaltę pripažinti. Pasinaudojo tuo, kad jis neišmanė teisės.

Į koloniją jis nedavažiavo. Tuoj jam iškėlė ir šią antrą bylą.

Jau 10 mėnesių jam neleido matytis su žmona ir vaikais.
Tyrėjas žmonai davė pasirašyti jos parodymus, bet neleido jų skaityti. Neteisėtai nesakė, kad tai - parodymai. Privertė tik pasirašyti pirmame puslapyje. Nežinau, ar juos suklastojo. Bet ji juos perskaitė tik vėliau ir tik per advokatą. Gal ir advokatas buvo suktas. Bet jis nesuprato, kad ji prašė daryti nuorašus to, ką valdžia jai rodyti nenorėjo.
Tėvai nepalaiko Andrejaus visai. Nesupratau kieno: jo, ar žmonos. Jo mažas sūnus kažkiek apako vienoj aky. Žmona nebeišgali išlaikyti šeimą. Žmonės ėmė juos šelpti. Tėvai apsidžiaugė parama ir patys jų nebešelpė.

http://www.svoboda.org/media/video/27717467.html
2016.05.05 Julij KornevTomsko už raštus internete pirmas gavo 5 metus kalėti. Teismas atmetė jo apeliaciją.

Interneto rašeiva Nosik nesėdi už tai, kad rimtai ragino bombarduoti Siriją. 2016 metais jį nubaudė tik 500000 rublių. Nors, pati Rusijos valdžia ten tikrai, žiauriai bombarduoja. Jo rašinio iki šiol neištrynė, tyčia.
Interneto rašytojas Tomahin sėdi už tai, kad juokais ragino bombarduoti Rusiją.

http://www.svoboda.org/content/article/27718249.html
VVP grobia žmones ir už nuomonę gatvėje.
Tam yra Rusijos Baudžiamojo Kodekso §212.1 - susirinkimų nelaisvė.
Ji yra ir Lietuvoje.
2015 metų gruodį 3 metus kalėti pasodino pirmą auką: Ildar Dadin.
Manau, kad ne pirmą. Girdėjau lyg už tai sodino ir anksčiau. Gal tik baudė. O dabar ir sodina.

2016.05.11 Voronežo psichiatrai paprašė teismo leisti priverstinai gydyti valdžios priešininką (aktivistą) Dmitrijų Vorobjovskį. Priežastis: jis paskelbė bado streiką, kad prieštarauti (protestuoti) prieš tai, kad tie psichiatrai jį kalina.

Lietuvoje galioja ta pati neteisėta tvarka. Jei prieštarauji, esi psichė.
Pirma psichiatrai iš Policijos tave grobia, kalina, kankina. O tik po to klausia teismo.

Apytikriai 2018 metais, kažkur Rusijos valdžia sukurpė baudžiamają bylą ir nubaudė Sokolovskį už tai, kad užėjo į bažnyčią ir savo kompiuteryje gaudė piktus nykštukus burtininkus ("trolius") pavadinimu "Pokemon". Bažnyčioje jo niekas nepastebėjo. Taip ir liktų. Bet paskui jis paskelbė gaudynių įrašą internete. Tuo tariamai įžeidė tikinčiujų jausmus.

- VVP grobia piktus nykštukus burtininkus. Po to pereina ir prie žmonių burtininkų...

http://www.svoboda.org/a/30177713.html
2019.09.19 ant sienos tarp Buriatijos ir Irkutsko srities Rusijos policajai pagrobė Jakutų burtininką Aleksandrą Gabyšėvą (sulaikė).
Pagonių burtininkas yra kunigo atitikmuo. - Bažnyčia. Tokį dar vadina užsienietiškai: "šamanu".
Anas pasekė mano raginimu bažnyčiai varytiVilniaus savivaldybės velnius: merą Remigijų Šimašių, valdininkus, kirtėjus, statybininkus.
Panašiai, Aleksandras nuo 2019 metų kovo ėjo, gal pėsčiom į Maskvos Kremlių varyti velnią VVP.
Aleksandrą neteisėtai privertė pasirašyti sutikimą, kad jį uždarytų į psichiatrinę ligoninę. Jis paskui to parašo išsižadėjo. Psichiatrai jį paleido tik 2019.09.21.
Jam iškėlė baudžiamąją bylą neva kurstė "ekstremizmą". Kvaili policajai nesuvokia, kad nors būrimas yra ekstremizmas, kaip ir bet kokia kita žmogaus veikla, tai nėra pavojinga liaudžiai.
VVP atsižegnojo nuo burtininko. Vaidino, kad jį gaudyti įsakė ne jis. Nutylėjo, kad raganas medžioti yra neteisėta.
Išvarymo bijo tikrai tik nelabasis.

2019.10.03 Gabyšėvą paskelbė psichu, ligoniu. Neva nesuvokia tikrovės. Kaip tai tikrino nežinau. - Ne ligoninėje, nes neguldė, nekalino daugiau. Gal "ambulatoriškai", iš namų paėmė nuvedė pas gydytoją. O gal už akių.
Kažkas sako, neva taip rasti sunkią proto ligą neįmanoma. Reikia ilgai žmogų stebėti.
- Abejoju. Psichas matosi iš karto. Sveikas - irgi. Net kad stebėti, nebūtina kalinti ligoninėje.

Bažnyčią ragino varyti VVP ir anksčiau dainorės iš būrio "Pussy riot" ("Katyčių šėlsmas").
Jos kažkada užlipo ant altoriaus bažnyčioje, Maskvoje. VVP jas neteisėtai pasodino keliems metams.
Ne tokios jau ir nekaltos yra tos mergos. Netgi ištvirkusios. Kažkada viešai būryje lytiškai santykiavo. Neva menas toks. Ant marškinių krutinės nešioja moters lytinio organo necenzūrinį pavadinimą rusų-totorių kalba. Bet juk nieko šito jos nerodė bažnyčioje. Net jei rodytų, neverta 2 metus kalėti. Sodino jas ne už tai, o už VVP.

2019.12.10 Jakutų burtininkas Aleksandr Gabyšėv vėl leidosi pėsčiomis į Maskvą varyti VVP. O tas vėl saugosi burtų, gaudo jį ir jo talkininkus. Nes nėra VVP kašėjus nemirtingas. Jo gyvastis yra pinigų adatoje, ta slepiasi išperų kiaušinyje, tas slepiasi melo antyje. Kelią į ten saugo policajų, prokurorų, psichiatrų, "teisėjų slibinas".

2020.05.14 burtininko Aleksandro Gabyšėvo irštvą puolė 20 ypatingų policajų. - Tebevadina "OMON", nuo žodžio milicija. Nors, ją senai pervadino į policiją. Turėtų vadinti "OPON". Nerodė jokių popierių, teismų sprendimų. Jį ir 2 šalininkus pagrobė, 1 šalininką paleido iki teismo. Aleksandrą neteisėtai įkalino pas psichiatrus. Nors, jis nežudo ir nežaloja žmonių, net jeigu būtų ligonis.
Atvirkščiai, Aleksandrą Gabyšėvą žaloja Policija: išvedė basą, su antrankiais, įkalino kartu su psichais, kurie gali jį užkrėsti. Tuo metu virusas siautėjo pasaulyje.
Visus 4 kaltino neva nevykdo neteisėtų reikalavimų. Neįmanoma nevykdyti ko nepateikė. ... Bet už tai jau sulaiko...
Net Rusijos teismas nerado kad jo šalininkai ką pažeistų. Nežinau ar paleido. Gali ir toliau kalinti be kaltės.
Aleksandrą Gabyšėvą nepaleido, kalina be kaltės.
Jis tebebuvo Jakutijoje. Matyt, praeitą kartą valdžia sutrukdė eiti iki Maskvos.
2020.05.12 VVP atšaukė nebūtą, neteisėtą karūnos pavidalo viruso karantiną. Todėl burtininkas galėjo vėl leistis į kelionę. Todėl jį gaudė, už tai ko dar nepadarė. Nesuprantu kodėl "karantino" metu jis to negalėjo, o sėdėjo name.
2020.05.25 psichiatrai melagingai paskelbė Gabyševą pavojingu sau ir kitiems žmonėms. Paprašė teismo leistiuždaryti priverstinai. Nors, 2020.05.14 baigėsi laikas to prašyti.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) grobia užsienio žmones
Eina Gruzinas grybauti. Jį pagauna Rusijos pasieniečiai. Meluoja neva jis perėjo sieną. Laiko kol jis sumoka baudą. Matyt laukia kol giminės už jį mokės. Nes vargu ar pinigus jis neša į mišką. Paleidžia. Ir vėl gaudo. - Gal jau kitą. Nes vieno amžinai "melžti" neįmanoma.
Nežinau ar taip elgėsi tik po karo, ar iki jo irgi.

2014 metų geguže VVP Kursko mieste sulaikė elektros prekių vežiką Jurij Jacenko. Suvaidino, neva atsitiktinai tikrina dokumentus. Nors tikrino keletą valandų. Vaizdavo neva tuoj jį paleis. Bet lyg netyčia atnešė nuotrauką iš interneto, kad Jurij stovėjo Maidane, Kijeve. Tada jį uždarė į kalėjimą, kankino, 3 mėnesius laikė vienutėje, laikydavo šaltose kamerose be baldų, kad gultų ir peršaltų vidaus organus, sodindavo prie jo psichinius ligonius, nusikaltėlius.
Vertė viešai prisipažinti esąs Ukrainos šnipas, kuris perbėga į FSB (KGB) globą pagalbos. Sakė, neva jie myli Ukraina, nori jai padėti išsivaduoti nuo Amerikiečių. "Prašė", kad padėtų ir jis, melu. Jis atsisakydavo. Jį vėl mušė. - Tokia ta pagalba Ukrainai.
Niekas nežinojo kur jis yra. Kad išvengti kankinimų tęsinio, jis kažkaip sugebėjo persipjauti venas (gal rankų) ir pilvą. Atsisakė leisti save gelbėti, kol neduos paskambinti į Ukrainą. Per minutę jam davė telefoną. Paskui sulopė. Nebekankino, nes jis nuolat grasino skustuvu persipjauti gerklę. Skustuvo nedrįso atimti iš jo.
Pirma jį kaltino už kažkokį administracinį pažeidimą. Neabejojame - išgalvotą.
Po 3 mėnesių jam sukurpė baudžiamąją bylą. Neva jis 2013 metais kažkam davė medžioklinį paraką pasaugoti. Nors būtent toks parakas - nebaustinas Rusijoje jau senai.
Tas kažkas, kaip ir Lietuvoje įprasta, pats atėjo į policiją ir davė parodymus. Nors teisme sakė, kad nematė aukos niekada.
Jurijų nuteisė 3 metus kalėti. Paleido anksčiau laiko 2015 metų gegužę. Gal laikytų iki galo. Bet Rusijos valdžią ėmė gėdinti berods užsienis.
Bent kartą tyrėjas jam prisipažino, kad įsakėkalinti būtent iš Maskvos. Nežinau, ar asmeniškai VVP.
Nežinau kas nutiko administracinei bylai.
Baudžiamąją bylą Jurijus skųs Rusijos apeliacine, kasacine tvarka. Tada įgys teisę skųstis Europos Žmogaus Teisių Teismui.
Skųs ne tiek, kad esąs nekaltas, nes Rusijoje tai neįmanoma, o klaidą: parakas - nebaustinas.

2014 metais VVP samdiniai pagrobė Ukrainos karininkę, lakūnę Nadežda Savčenko ir išvežė į Rusiją. Ją teisia neva už tai, kad ji taisė, kreipė artilerijos ugnį, rodė kur šaudyti ir tuo nužudė 3 Rusijos žurnaliūgas. Anie yra tokie pat kvaili, kaip ir Lietuvos žurnaliūgos. Todėl ir būriavosi su smogikais, kai į juos visus tiesiai pataikė sviedinys. Keista, kodėl Nadios neteisė už samdinius, kurie žuvo kartu.
Nadeždą Savčenko tuo metu jau ilgiau negu valandą kalino. Jos paklausė kas kreipia ugnį. Ji atsakė, neva - ji. Tuo ji ketino išgelbėti tikrą kreipėją. Tik paskutinis kvailys galėjo ja patikėti. Juk, jeigu tikrai patrankoms reikėjo kreipėjo, tuomet be jos sviedinys negalėtų pataikyti niekur. O gal kreipėjo išvis nereikėjo. Pačios pataikė.
Matyt, patikėjo. Už tai jai ir keršija.
Nadežda Savčenko mušių metu ėjo žiūrėti ką iš Ukrainos kareivių gelbėti, gydyti. Tada ją pagavo. Ji visai neskraidė.
2015.09.29 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė buvo gražiai pasirodyti, pasižmonėti į Jungtines Tautas. Ten ji pezėjo apie moterų teises. Todėl pezėjo ir apie Nadeždą Savčenko: išsigalvojo neva ją pagavo, kai numušė jos lėktuvą virš Ukrainos, o ne virš Rusijos.
Ukrainos kariniai lėktuvai vargiai beskraido. Nes brangu ir juos numušinėja Rusija. Gal todėl Nadeždą Savčenko pagavo pėsčią, o ne ore. Iš lėktuvo ji vargiai įžiūrėtų sužeistus Ukrainos karius. Ir tikrai jų "nesulopytų". Nebent ji skrido pramogai.
Gal ji supainiojo su keleviniu lėktuvų. Jį Ukrainoje tikrai numušė. Bet gyvų neliko.
2016.03.22 paklusnus Rusijos teismas nuteisė Nadeždą Savčenko kalėti 22 metus. Dar berods ir bauda uždėjo.
Už ją baudą sumokėjo Ukrainos valdžia.
Petro Porošenko pasiūlė VVP mainyti 2 jo paliegusius, vargo karininkus žudikus Erofeev, Aleksandr Aleksandrov į 1 sveiką Nadeždą Savčenko nežudikę.
Taip netinka. Tegul žudikas sėdi. Keisti reikia tik 1, kuris nežūdė Ukrainos kareivio.
O antram pažadėti bet kokį 2 kartus ilgesnį kalėjimą, negu kurį gaus Nadežda Savčenko. Arba reikėjo mainyti į didesnį skaičių įkaitų. Juk VVP jų laikė ne vieną.
Vėlokai pasiūlė. Nadeždą Savčenko pasėdėjo be reikalo beveik 2 metus.
Teisiškai padarė taip, kad mainams skirtiems kaliniams paprašė malonės: Savčenko - žurnalistų, kuriuos ji tariamai nužudė, giminės; Erofeev, Aleksandrov - kažkas.
2016.05.25 VVP pagaliau ją išmainė.

Jeigu juos išmainė, tada VVP pripažino, kad Erofeev ir Aleksandrov yra svarbūs GRU karininkai. O jie, kai juos pagavo, melavo, neva atsistatydino prieš tai, kaip atėjo į Ukrainą "paatostogauti" ir pašaudyti "laukinius gyvūnus": Ukrainos karius.
Ukraina juos nuteisė už kažką, bet ne už tai, kad nušovė 1 Ukrainos kareivį. Gal todėl, kad juos pripažino Rusijos kareiviais. Nepaisė, melo, neva jie atistatydino. O kare už nužudymą neteisia. Kodėl tuomet juos išvis teisė?
Išsiaiškink tu ir pranešk man.

Nors, Erofeev ir Aleksandrov buvo nelabai svarbūs VVP. Jis bevelijo juos ir išduoti, palikti.
Pradžioje jis mainyti norėjo į But ir Erošenko, kuriuos kalina JAV už atitinkamai prekybą narkotikais ir ginklais. Bet akivaizdu, kad šitų 2 nusikaltėlių VVP niekada nesusigrąžintų.

Nadežda Savčenko dar kalėdama Rusijoje tapo Ukrainos Rados (parlamento) nare. 2016.06.01 ji paragino Radą liautis maivytis ir ištirti kokius turtus slepia prezidentas Petro Porošenko užsienyje, klastotose įmonėse mažų mokesčių šalyje ("ofšore").
- Nedėkingoji atsisakė tylėti apie savo išgelbėtoją. O jis turėjo jos negelbėti, jei norėjo likti turtingas.

2014 metų rugsėjį VVP įsibrovė į Estijos žemę ir pagrobė Estijos kontržvalgybos pareigūną Eston Kohver. Paskelbė neva jį grobė iš Rusijos žemės. Nors Rusijos pasieniečiai kartu su Estų apžiūrėjo vietą ir pasirašė pažymą, kad kažkas smurtavo Estijos žemėje. Mat anie nežinojo, kad reikia tylėti ir meluoti, nes žmogų grobė FSB (KGB). Nebent Estijos žemę jie laiko Rusijos.
2015 metų rugpjūtį Rusijos teismas nuteisė Eston Kohver 15 metų kalėti už tai, kad jis tariamai šnipinėjo. O už tai, kad jį patį šnipinėjo, niekas nesėdi.
2015.09.26 Estoną Kohverą apkeitė į Rusijos šnipą Aleksejų Dresseną. Anas dirbo Plocijoje. Aną 2012 metų liepą Estija nuteisė 16 metų kalėti. Rusija neturėjo į ką aną iškeisti. Teko grobti įkaitą ir kurti iš jo dirbtiną šnipą. Netikrus niekšus keičia į tikrus. Lyg savo niekšų mažai turėtų. O gal tikrai jau jų pristigo...

Pagrobtas Estas tyrė organizuotus nusikaltimus. Gal VVP yra ta gauja, kurios dalį jis tyrė. Jis jo neapkentė ir pagrobė.

2014 metų rugsėjį VVP atnaujino baudžiamąją bylą tiems žmonėms, kurie atsisakė tarnauti Tarybynėje Armijoje po 1990 metų nepriklausomybės kovų.
Lietuvoje tokių - apie 1500. Neaišku ar jis ketina grobti ir juos.
Tuo jis neteisėtai pripažino neva teisėtai Tarybų Sąjunga užgrobė Lietuvą 1940 ir 1944 metais.

Bet aš sutinku apsikeisti nusikaltėliais: mes suimtume ir teistume VVP,
o VVP suimtų ir ne už ką teistų mūsų prezidentę Dalią Grybauskaitę. - Negaila. Juk ji - nusikaltėlė. Tad ir su ja galima elgtis nesąžiningai, jos pačios būdais.

Baisu tik, kad jų ne teistų, o padarytų prezidentais. Tad ji keršytų mums ir Rusijos laisvės gynėjams iš galingesnio sosto - Kremliaus.
... O VVP sėstų į Lietuvos sostą...

2017 metų birželį Rusijos 2 pasieniečiai įsibrovė iš užgrobto Krymo į neužgrobtą Ukrainos dalį. Neva pasiklydo per neteisėtas pratybas svetimoje šalyje. Juos pagavo ir įkalino.
Spalio mėnesį Rusijos kareiviai iš keršto pagrobė įkaitais 2 Ukrainos pasieniečius prie tikros sienos iš kito šalies galo.
2018.03.02 juos apkeitė.

2018 metais VVP pagrobė unitazus ir jungiklius iš 3 Ukainos laivų, kartu su įgula ir laivais.
2019 metais įgula ir laivus grąžino, išmainė į savo niekšus.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) grobia Internetą
2017.11.01 Rusijos valdžia uždraudė tarpines interneto stotis. Angliškai: Proxy server, virtual private network (VPN) ir bet ką panašaus. Kad negalėtų dori žmonės slėpti savo ryšio, kai peikia valdžią ar jos padlaižius.
Šia iškilminga proga raginu viso pasaulio dorus ir nedorus žmones duoti kuo daugiau šių įrankių doriems rusams, ir pačius peikti Rusijos valdžią, ir už tuos rusus, persiuntinėti jų pasisakymus.
Bet kuri interneto "svetainė", ar net paprastas asmeninis kompiuteris gali būti ir tarpine stotimi. Pritaikykite.
2019 metais Rusijos valdžia nusprendė atriboti visą internetą nuo užsienio.

2019.10.31 VVP pasirašė įstatymą leisti sau išjungti bet kurį kompiuterį, sijoti tinklo duomenis ("filtruoti").
Kažkoks viešas kalbėtojas už valdžią ramino, kad vartotojai nepastebės pokyčių... kaip iš jų vagia duomenis.
Tam, kad nepastebėti išjungto kompiuterio, reikia vietoj jo pakišti kitą. Per jį rodys melą. Tikrai, daug žmonių melo nepastebi ir nesistengia. Bet net ir jie kažkada pastebės, bent kada bus jau per vėlu jiems.

2019.11.06 VVP pasakė, kad darys sukčių WikiPedios pakaitalą. Nesakė, kad tuo tikslu jau davė 2 mlrd. rublių savo tarnui Prigožinui.
Anas pagarsėjo tuo, kad samdė prostitutę, kuri save vadina "Nastia Rybka". Ji prieš metus pakliuvo į kalėjimą Tailande už prostituciją. Tada ėmė viešinti Rusijos valdžią, kurią aptarnavo, kad priversi juos ją vaduoti. Tiek jie ją įtikino, neva jie viską gali.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) grobia rinkimus
2017.12.25 Vyriausioji rinkimų komisija ir 2017.12.30 Aukščiausias teismas neteisėtai atsisakė rašyti Aleksejų Navalną varžovu į prezidentus. Tariama priežastis: jį nuteisė už sukčiavimą. 2018.01.05 Aukščiausiojo teismo skundų (apeliacinė) būrys (kolegija) neteisėtai patvirtino draudimą.

Jį anksčiau įspėjo, kad neleis į rinkimus. Jis to nepaisė ir vis tiek lindo, susitikinėjo su rinkėjais, ragino rinkti save.

Jis nežinojo, kad net pagal blogus Rusijos įstatymus neteisėta yra drausti jam būti prezidentu. Jis tik lindo ir žinojo, kad teisėne už nusikaltimą, o kad neleisti į rinkimus. - "Politinė", apsimestinė byla.
Kažkas internete pagaliau paaiškino jam ir visiems: Konstitucija draudžia būti prezidentu ne visiems, ką nuteisė, o tiktai kas kali. Navalną nuteisė "lygtinai". Jam neskirė bausmės ir neskirs, jei nenusikals po to. Jis "nesėdi".
Tą patį rašo ir Lietuvos Konstitucijos §56. Tas straipsnis yra apie Seimą. Bet jį taikyti įsako Lietuvos Konstitucijos §78.

VVP gali nusileisti ir kitaip. Išradingas teismas gali pripažinti, kad Navalnas, dar prieš tai, kaip lįsti į rinkimus, jau iš esmės ("de facto") buvo varžovu į prezidentus. O varžovus teisti draudžiama. - Neliečiamybė, "imunitetas".

Navalnas kviečia vėl prieštarauti valdžiai gatvėse ir neiti į rinkimus. Juk juos vis tiek pavogė. VVP pats save paskyrė likti prezidentu toliau.

Sau į varžoves VVP užrašė Kseniją Sopčak - Anatolijaus Sopčak dukrą. Ji dirba kažkokiame televizoriuje.
Anatolij Sopčak kadaise buvo Sankt-Peterburgo meru. VVP buvo jo padėjėju. Talkino vogti. Nešiojo jam portfelį.
Ksenija Sopčak bodisi sąsajų su VVP. Spėlioja, nava taip tik sutapo, kad VVP leido ją į rinkimus. Ji aplankė Navalną, siūlė vienytis. Navalnas sakė, kad ji prisipažino, kad VVP jai už tai sumokėjo daug pinigų. Ji prisipažino, kad apie pinigus kalbėjo, bet kažkaip kitaip. Nesakė kaip: ar jai nemokėjo, ar mokėjo bet ne už rinkimus.
Ji žadėjo pasitraukti, jei Navalną leis į rinkimus.
Ji ragina balsuoti ir keisti valdžią taip kaip įmanoma ir kaip greičiau. - Pasinaudoti šią progą.
Ji stengiasi kalbėti teisingai apie karą Kryme ir Rytų Ukrainoje.
Tegul ji visus savo tokius pažadus viešai užrašo ir tegul sėda į tą prezidento krėslą. Gal blogiau nebus. Jei ji meluoja, bus tokia pati kaip VVP. Jei nemeluoja, bus geresnė kažkiek.
O už rinkimų vagystę galima bausti ir vėliau. Nebūtina dabar įrodinėti tai, kas akivaizdu: kad rinkimai neteisėti.
Nors, yra pavojus, kad Navalno šalininkai ir kiti VVP priešai nebalsuos už ją ir tuo padidins VVP sėkmę.
Taip ir nutiko. Jai valdžia užskaitė, berods, mažiau negu 1% balsų.

Tuo metu galima ir toliau reikalauti, versti leisti į rinkimus Navalną. Nereikia liautis. Gal pavyks. Nereikia liautis ir po rinkimų...

Kai Anatolij Sopčak tapo Sankt-Peterburgo meru, jis tariamai netyčia sutiko savo buvusį mokinį VVP ir pasiūlė jam tapti padėjėju.
VVP baisiai norėjo valdžios. Bet to nerodė. Jis pavaizdavo drovų ir tarė: Bet aš gi dirbu KGB... Sopčak to nežinojo. Jis nekentėKGB. Bet vis tiek jį paėmė, nes kažkodėl nesitikėjo gauti gerų žmonių.
1996 metais Anatolij Sopčak pralaimėjo rinkimus ir neteko mero krėslo.
Užtat VVP nutūpė vis aukščiau, Maskvoje.
Kažkokie tyrėjai kvietė Sopčak į apklausą dėl kažkokių nusikaltimų. VVP padėjo Sopčak pabėgti į užsienį. Ne tiek dėl jo ištikimai stengėsi, kiek dėl savęs. Be pagrindinio veikėjo Sopčak byla bliūško.
Staiga kažkoks Šutov atnešė žurnaliūgoms bylą apie tai, kaip nusikalto Sopčak ir VVP. Žurnaliūgė net nežiūrėjo bylos. - Iš baimės. Gal net pati išdavė gaujai.
Šutovą valdžia pagavo ir melagingai apkaltino neva jis nužudė žmogų. Teismas netikėtai išteisino jį, nes nėra įrodymų.
Tuoj į teismą įsiveržė Policija, vėl jį už kažką sulaikė, suluošino ir numarino kažkokiame nutolusiame kalėjime.
2000 vasario mėnesį Sopčak mirė. Jam buvo 62 metai. Skrodimas parodė, kad gal ne pats mirė. Jo žmona, našlė, gal Ksenijos mama, niekam nerodo popierių. Ji juos saugo užsienyje, kaip savo saugumo užtikrinimą.

http://www.svoboda.org/a/30141647.html
http://www.svoboda.org/a/30167193.html
Ten tik garsas. Nėra rašto. Skiriasi tik garso duomenų dydžiai ir trumpas, rašytas įvadas.
2010 metais gaujos narys, žurnaliūga Dmitri Zapolski nutarė pasitraukti. 2011 metais jis pasiūlė nepriklausomą, visuomeninę televiziją.
Dmitrij Mėdvėdėv sutiko. O VVP atsisakė. Jis barė Zapolskį, kad tai išklibintų nusikaltėlių valdžią. Necenzūriškai vadino jį trenktu. Sakė, kad jis tikrai galėtų televiziją įkurti.
Zapolski pabėgo į Tailandą. Bet ir ten jo verslą žlugdė VVP.
2019 metais Zapolski parašė knygą apie VVP, kurioje pats dalyvavo.
15:37 pokalbio minutėje jis paaiškino, kad VVP buvo Sopčak padėjėjų užsienio ūkio ryšiams tik dėl akių. Tikrovėje VVP buvo Sopčak sargų vadu. O užsienio ryšiai buvo tik sargo darbas: pavogti, parduoti, lošimų verslas, į užsienį, susitarti su pareigūnais, vagimis, "verslininkais" (vagimis).
Mėdvėdėv pravertė VVP tuo, kad išmanė prekybą, kaip vengti mokesčius.
Knygoje įdomiai sutampa sukčių VVP gaujos koldūnų įdaras. Lietuvos suktas Seimo narys Petras Gražulis irgi pelnėsi iš blogų koldūnų įdaro: slėpė bakterijas. Daug bendro turi Lietuvos ir Rusijos nusikaltėlių gaujos.
Dmitri Zapolski pasakoja kaip VVP išvogė ir išnaudojo vagieną, metalą, išvežti, parduoti "Baltijos laivyną" ("Baltijskoje morskojė parohodstvo").
Zapolski aiškina, kad VVP nebuvo papulkininkiu (podpolkovnik). Jis tą laipsnį gavo vėliau. Buvo majoras. Išėjo į atsargą. Po tarnystės Sopčakui jis išėjo į pensijąKGB. Ta proga gavo tą papildomą "žvaigždutę" ant pečių.

2018.03.18 rinkimų komisijos atsisakinėjo skaičiuoti balsus. Teisinosi, kad krūva už VVP vis tiek didžiausia, didžiulė. Kai stebėtojai reikalavo, jie vaizdavo, neva skaičiuoja, bet rašė kokius nori skaičius. Balsų VVP parašė 14% daugiau, negu atėjo rinkėjų.

2018.05.05 Rusijos policajai sulaikė apie 1500 prieštarautojų (protestuotojų) po visą šalį. Dažnai siundė ant jų tariamai nevaldiškus smogikus, huliganus, "Kazokus". Prieš tai anuos už valdiškus pinigus mokydavo vaikyti minias.
Prieštarautojai rėkavo: Jis mums - ne caras.
Daug praeivių ir visuomeninio transporto keleivių jiems šypsojosi ir palaikė.
Buvo ir pavienių prieštarautojų. Smogikai bandė jiems išplėšti iš rankų skelbimus. O jie nepasiduodavo ir aiškindavo, kad smogikai laužo įstatymą. Kartais nuo jų smogikus nustumdavo praeiviai.
2018.05.07 VVP "karūnavo" 3 kartą. O jis 3 kartą melagingai prisiekė kažkam. - Tikrai ne Tėvynei.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) žudo
Nuoroda:
Komunistai žudikai
Puslapis apie rinkimus. Praktinės pastabos apie partijas. Trumpas žudynių sąrašas, kurias atliko įvairių šalių Komunistai.

Dažniausiai nuodija. - Cheminiais ginklais... žvangina. Kartais - radioaktyviais. Rusijoje ir užsienyje.

2007 metais radioaktyviu metalu Poloniu nunuodijo buvusį KGB pareigūną Litvinenko, kai anas atsisakė žudyti ir pabėgo į Britaniją.

2018 metų kovą Britanijoje KGB pasikėsino nužudyti Sergejų Skripalių ir jo dukrą Juliją. Juos rado be samonės ant suoliuko. Į "ligoninę" paguldė ir suoliukią. Be reikalo nupjovė varžtus, kurie laikė jį ant žemės. Galėjo juos tausoti ir nusukti.
2018.05.18 Sergejų paleido iš ligoninės. Dukrą paleido žymiai anksčiau.

Ant jų užpurškė smarkiausią nervų nuodą pavadinimu "Novičok". Rusiškai - naujokas. Pavadinimo sumanymas turėjo reikšti, kad apie šį nuodą niekas nežino, niekas nesupras kad suveikė nuodas, o jei supras, nežinos kas jį pagamino.
Bet dar 1990 metais iš Rusijos pabėgo to nuodo gamintojai. Jie apie jį papasakojo. Gal ir davė pavyzdžius, nes Britai greitai palygino mėginius su kažkuo ir tai paskelbė.

Gamintojai sako, kad šis nuodas žaloja nepagydomai. Nesako kaip.
Kiti gydytojai tą neigia ir sako, kad yra vaistų, kurie suriša nuodą ir traukia iš kūno. Svarbu tik tuo metu neleisti aukai mirti. Gal gamintojų žinios paseno.
Vis tik gydytojai sako, kad Sergejaus ir Julijos smegenys pažeisti negrįžtamai.
Nervų nuodas užkemša tarpus tarp neuronų. Jie nebeduoda elektros signalų ir nebegauna atsako. Pradeda smarkiai signalizuoti. Kūną smarkiai trauko ir spaudžia visi kokie yra raumenys.

Kažkas susigriebė, kad viso panašiai paslaptingai mirė 14 VVP priešų Europoje, ar Britanijoje. Iki tol tų mirčių nelaikė nužudymais. Nors, keistai aukos žuvo. Pavyzdžiui, viena jų tariamai nusižudė 2 peiliais.
Keletą žmonių aišku, kad nužudė. Pavyzdžiui Berezovskį.

Sergej Skripal anksčiau dirbo Rusijos GRU. Jį nuteisė už tai, kad šnipinėjo. Paskui apkeitė į tuziną Rusijos kvailių, kurie tinginiavo ir apsimetinėjo šnipais JAV. Jis ramiai gyveno Britanijoje. Nieko nepeikė viešai, nesikišo. Po to Rusijoje netikėtai mirė jo sūnus nuo kepenų nepakankamumo. Mirė žmona. Gal ir šį kartą VVP ketino žudyti ne jį, o jo paskutinę gyvą dukrą, kad jam nieko artimo neliktų gyvenime.
Vėliau kažkas sakė, kad Skripal vis tik kenkė Rusijos valdžiai: talkino gaudyti jos šnipus.

2018.03.13, po savaitės, Britanijoje KGB pasmaugė Nikolajų Gluškovą. Anksčiau jis dirbo Lėktuvų įmonės Aeroflot pirmu viršininko pavaduotuoju. Išvarė iš jos Rusijos valdžios šnipus. Rusijos valdžia jį apvagino. Jis pabėgo. Jį už akių nuteisė kalėti.

Britanija pareikalavo, kad Rusijos valdžia paaiškintų kaip jos cheminis ginklas pateko į šalį ir kas jį panaudojo. Rusijos valdžia atsisakė bet ką aiškinti.
2018.03.14 Britanija išvarė 23 iš 56 Rusijos tariamų pasiuntinių, nes jie buvo šnipai, apie kuriuos Rusijos valdžia nepranešė Britanijos valdžiai.
Štai kiek dykaduonių rusai maitina. O gal jie dar yra ir žudikai. Nereikia jų išvaryti. Nes paskui nesusigrąžinsi, kad pasodinti.
Britanija smarkiau tikrins krovinius, neįsileis Rusijos valdžios ir jos draugų padykaduoniauti ir pažudyti.

2018.03.26 ir per vėlesnes kelias dienas 14 Europos šalių, o pasaulio šalių daugiau negu 25, išvarė Rusijos tariamus pasiuntinius. Viso daugiau negu 150. Tikriausiai, dauguma buvo šnipai.
Europos sąjungos valdžios išvarė 30.
Ukraina - 13.
Kanada - nežinau kiek.
Australija - 2.
Gruzija - 1.
NATO - 10.
Lietuva - 3. Nors, vargu ar bėra čia ką šnipinėti. Didžiausi valdžios priešai yra pati Lietuvos valdžia.
JAV išvarė 60 pasiuntinių iš Vašingtono, Los-Anželo, įskaitant 12Jungtinių Tautų Niu-Jorke. Los-Anžele jie šnipinėjo povandeninių laivų ir lėktuvų Boeing statyklas.

2018.06.30 (o gal 2018.07.04) tame pat miestelyje kur nuodijo Skripalius, apnuodijo dar 2 žmones.
Šį kartą Britų valdžia melavo neva pavojaus kitiems žmonėms nėra. Nors, cheminis karas pavojingas visada ir visiems. Nesvarbu, kad nuodai gali būti tik ankstesnio išpuolio likučiai. Gal tai ne likučiai, o naujas užpuolimas. Juk smagu žudyti, kai niekas nesipriešina. Gal žudo vien pramogai. O gal vien tam, kad kariauti, be tikslo.
2018.07.08 iš nunuodytų 1 moteris mirė. Net jeigu nemirtų, tai būtų karas. Bet valdžia vis tiek tai skelbia kaip paprastą nužudymą.
Ji mirė lengviau, negu galėtų, nes nuolat gėrė alkoholį. Kūnas silpnas. Jos draugas nuolat vartoja narkotikus. Todėl ir jo kūnas silpnas.
2018.07.13 apnuodyto vyro namuose rado buteliuką nuo nuodų. Tikriausiai iš jo apnuodijo ir Skripalius. Buteliuke anksčiau buvo brangūs kvepalai. Gal net užrašas liko. Vyras jį padovanojo moteriai.

Britų tyrėjai išaiškino 3 žvalgus iš Rusijos, kurie nuodijo Skripalių ir kitus žmones. 2 vykdė, 1 talkino, žvalgė. 1 tapatybę patvirtino moteris Rusijos rytuose. Tam pas ją važiavo.
Tie 2 pakalbėjo per Rusijos televizorių esą turistai. Neva tik norėjo pažiūrėti į bažnyčios bokšto strypą ("špilį") 100 metrų aukščio.
- Gal ir norėjo... Prie progos.
Kur gi ne. "Turistai" "pasiklydo" kaip ir Ukrainoje...
Britai sužinojo, kad jie klaidžiojo po Europos Sąjungą jau 10 kartų. Po Britaniją - 3. Neaišku ar su nuodais, ar be.

2018.04.13 Jekaterinburge iš namo 5 aukšto pro langą iškrito Maksim Borodin. Jis neatsipeikėjo. 2018.04.15 jis mirė ligoninėje nuo žaizdų.
Manau, jį kažkas nužudė.
Jis rašė laikraščiui Nauja Diena apie sugedusią valdžią (korupciją). Jis pirmas rašė apie tai, kad Sirijoje JAV kariuomenė nukovė tariamai nevaldiškos samdinių įmonės "Wagner" kariai. Gal rašė ir apie ankstesnę jų veiklą.

2018.05.29 Kijeve, Ukrainoje valdžia suvaidino, neva savo namo laiptinėje Rusijos valdžios samdinys nušovė į nugarą Arkadij Bapčenko.
Jis gimė Baltarusijoje. Buvo žurnalistas, Rusijoje. Rusijos pilietis. Peikė Rusijos valdžią. Kažkada jį grasino nužudyti. 2017 metais jis pabėgo į Ukrainą.
Žurnalistai teiravosi gydytojų ir dar kažko. Visi saugojo paslaptį, tvirtino, neva auka žuvo.
Žmonai nieko nesakė. O ji neįtarė vaidybos. Nors, valdžia skelbė, neva ji pati gulėjo kraujo baloje. Dar berods skelbė, kad ji girdėjo šuvius kaip pokštelėjimus ir rado vyrą. Gaunasi, kad ji atsigulė į kraują pati. Saugumo darbuotoja sakė, kad žmona žinojo, kad nužudymą suvaidino.
Žmonės jau ėmė rinkti pinigus aukos laudotuvėms ir šeimai.
Sekančią dieną jį parodė gyvą. Parodė vaizdo įrašą kaip Rusijos valdžios tarpininkas perdavė žudikui pinigus $30000. Tarpininkas gavo $10000. Sakė, kad sulaikė tarpininką.
Generalinis prokuroras išsityčiojo iš tų, kurie jau išpeikė valdžią už tai, kad negeba kardyti Rusijos slaptų tarnybų.
Arkadij Bapčenko sakė, kad žudikai gavo jo nuotrauką. Ją galėjo gauti tik iš pasų skyriaus Rusijoje. Tai reiškia, kad žudiką siuntė Rusijos valdžia.
Vaidinti nužudymą reikėjo tam, kad susekti kam tarpininkas atsiskaitys ir gauti sekančių aukų sąrašą.
Žudiką dar prieš vaidybą pagavo ir privertė talkinti tyrėjams.

http://www.nytimes.com/2020/06/26/us/politics/russia-afghanistan-bounties.html
2020.06.26 laikraštis "New York Times" skelbė, kad 2020 metų kovo mėnesį JAV žvalgyba pranešė ištvirkusiam prezidentui Donald Trump, kad Rusijos karo žvalgyba (GRU) mokėjo pinigų paskatas ("premijas") Afganistano Talibams, kad žudytų Amerikos ir sąjungininkų kareivius. Duodavo jiems ginklus. 2019 metais žuvo 20 Amerikos karių.
Gal VVP keršijakarą Afganistane. 1980-1989 metais Tarybų Sąjunga jį pradėjo ir baigė. Amerika dalino puštunams, dušmanams ginklus. Bet, kiek pamenu, nemokėjo pinigų už kareivių galvas.
Donald Trump teisinosi, neva žvalgyba jam nepranešė, nes manė, kad ši žinia - nesąmonė. Jis apsimeta tam, kad laisvai draugauti su Rusijos valdžia ir vėl laimėti rinkimus 2020 metais.
Net kai sužinojo, Donald Trump neveikė, nesiliovė draugauti, o tik pravardžiavo žurnalistus melagiais. Nesakė kas būtent yra melas: jo tyčinė tyla, ar pinigai už žudynes.

2020.08.20 Aleksej Navalnyj pavalgė Tomsko oro uosto kavinėje. Lėktuve nualpo. Lėktuvas skubiai tūpė Omske. Nugabeno Aleksejų į ligoninę.
Jos viršininkui policininkas atnešė pažymą, kad kavinėje kažką rado. Tuo metu pas jį sėdėjo Aleksejaus talkininkai. Jie kamantinėjo viršininką. Bet jis nesakė ką rado. - Tikriausiai nuodus. Kavinę uždarė, kad nenuodyti kitų žmonių.
Talkininkai sumokėjo pinigų Vokiečių ligoninei, kad atskristų savo lėktuvu ir perimtų Aleksejų. Bet Omsko gydytojai visą parą draudė jį imti. Slėpė įkaltį: nuodą.
2020.08.24 Vokiečių ligoninė paskelbė, kad nuodus rado. Dar nežino kokius. Tokie marmalai atjungia marmalų ("cheminį") ryšį tarp nervų ir raumenų. Raumenys susitraukia ("spazmas"). Tokį marmalą naudoja malšinti Alzhaimerio ligą, naikinti vabzdžius ("pesticidai"), žudyti žmones (karinis cheminis ginklas).
Žmonės ėmė spėlioti kuris sukčius jį nuodijo iš tų, kuriuos atskleidė Aleksejus ir jo "Kovos prieš korupciją fondas". Tai žinoti paprasta: reikia mažiau sukčių atskleisti. Tada bus aišku kuris priešas puola. Bet kokių atveju, visų valdiškų sukčių viršininkas yra VVP. Be jo žinios vargu kas išdrįstų.
Žurnalistai paskelbė, kad Aleksejų kavinėje ir visur sekė Rusijos valdžia. Šnipai matė, kad jis nieko nedarė, tik valgė. Niekas prie jo nėjo, nepilė nuodų. Gal užnuodijo visą kavinę išanksto. Arba kur kitur apibarstė.
1 žmogus raštu paklausė kodėl sekė. - Tyrimo komitetas neatsakė.
2019 metų liepą Aleksejų irgi nuodijo. Jį pasodino 30 parų už tai kad sukvietė minias į gatves prieštarauti valdžiai ("protestuoti"). Jam smarkiai dilgėjo veidas, lyg brūžintų stiklo vata. Valdiški gydytojai melavo neva tai alergija. Jo gydytoja sakė - nuodai. Nors, žiūrėjo į jį tik pro duris.
Anksčiau kelis kartus Aleksejų užpuolė, laistė žaliais marmalais prieš bakterijas ("zelionka"). Marmalai sužalojo akies rageną. Ją teko gydyti Vokietijoje.

Kaip samdo smogikus

Rusijos vyras pasakoja, kad komisariatas jam parašė, kad kviečia. Priežasties nerašė. Atėjo. Ten jam sako:
- Nori užsidirbti? Esi bedarbis. Kariauk Čečėnijoje.
- Taigi, pulkininke, ko tu čia sėdi? Ten tokie pinigai nyksta. - Atkirto vyras ir išėjo.
Tai reiškia, kad komisariatui žinią apie bedarbį išdavė kita dalis valdžios.

Pasakojo, kad ir dabar į Ukrainą taip pat kviečia žmones: neva tik pokalbiui, nerašo kokiam, nepalieka pėdsakų.

Nutyli tikimybę išgyventi. Kad samdiniai matytų aplinkui tik gyvus ir atrodytų laimingais laimėtojais.

Visi žino, kad komisariatai nusikalsta. Todėl niekas neturėtų prieštarauti, jei vyrai juos už tai sunaikintų. Kad "netvirkintų" jaunuolius "lengvais pinigais".

2014 balandį Rusijos mieste Vazma moteris Svetlana Davydova žiūri pro langą. Karinis dalinys ištuštėjo. Ji prisiminė, kad anksčiau autobuse nugirdo kareivio pokalbį debilniku, kad juos aprengia taikiais drabužiais ir veža kažkur pro Maskvą.
Ji pabijojo, kad kareiviai pražus. Paskambino į Ukrainos ambasadą, paklausė ar ne pas juos išsiuntė nabagus.
2015.01.21 už tai ją suėmė ir teisia. Žada įkalinti 15 metų už valdžios išdavystę.
Tuo pripažino, kad visą dalinį Rusijos valdžia pavežėjo į Ukrainą. Kitaip nebūtų karo ir nebūtų kuo kaltinti tą moterį.

2015 metų vasarį VVP prezidento tarybos apie žmogaus teises narys Sergej Krivenko turėjo drąsos pareikalauti, kad Gynybos ministerija ištirtų, kad Murmansko srities kareiviams samdiniams pulkininkas Vačeslav Akanev siūlė vykti į rytų Ukrainą. Kam nepatinka, siūlė pasiliuosuoti.
Iš 60 samdinių 2 prisipažino, kad jau ten buvo.
Pasiliuosavo keletas. - Apsikvailino. Vietoj to, jie privalėjo sulaikyti pulkininką už tai, kad kursto neteisėtam karui. Juk Rusija tariamai nekariauja.

Esate 519 žiūrovė