Už ką balsuoti. 2020 metais į Seimą rink Arvydą Juozaitį ir jo judėjimą "Lietuva yra čia". Junkis prie jų ir pati. Reikia 2000 žmonių dirbti, o ne pliurpti. Šelpk pinigais. Išstumk apsimetėlius iš ten. Pavyzdžiui, Gintarą Songailą. - Tautininkas, buvęs Seimo narys. Pridengė Andrių Kubilių, ministrą pirmininką, nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Gediminą Kazlauską.
Tegul nesivienija su Paksiais ("Lietuvos gerovei"). Anie iš pašaukimo sukčiai:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Paksas
Darykite savo partiją.
2019 metais pavėlavai rinkti Juozaitį prezidentu.
Balsuoti prieš referendumus: mažinti Seimo narius ir dvigubą pilietybę.
Pavėlavai į Europos parlamentą rinkti pliurpalių Radžvilą.
Pavėlavai pasirašyti už referendumus sumažinti referendumui parašų skaičių iki 50000 ir keisti referendumą tik referendumu.

2017 metų rugpjūtį-rugsėjį bado streikas prie Prezidentūros. Jie badavo už tave. Kad rytoj valdžia neužpultų tavęs. Reikia tavo pagalbos, bent padėkos. Juos slopina pikti, nuožmūs, įžūlūs policajai. Neteisėtai išvaikė. Įsakė nusikaltėlė prezidentė Grybė. Gal dar grįš.
2018.11.28 "grįžo" streikuoti mokytojai.
2019 metais grįžo badautojas Alfonsas Butė, bandė tapti varžovu į prezidentus.

Sakyk ate nusikaltėliui Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ("Valstiečių ir žaliųjų sąjunga"). Skubink jį pasitraukti patį, kol neišspyrėm jo.
Nesvarbu, kad į jo krėslą pasodins tokį pat suktą Komunistą. Svarbu sudoroti šį niekšą. O paskui imsimes sekančio...

Lietuvą smerkia tarptautiniai teismai. Nieko nebaudžia ir nevykdo. Toliau kankina ir puldinėja žmones.

Kaukolė ir kaulai. Piratų vėliava - Lietuvos.
Nauja Lietuvos vėliava

Uspaskiui - irgi Ne. Komunistams (LSDP) - Ne. Paksiui - Ne. Šimašiui (Liberastai) - Ne.
Grybei - Ne.
Juos visus kartu galime vadinti "Zuokas".
Panašiai nekaltus dviratininkus Zuokais vadindavo, vien už tai, kad anas oranžinius vogė. - Vien už tai, kad žodis "dviratis" sutampa. Nors Zuokiškas nevažiavo visai.
Tai dabar tegul kaltus taip vadina.


Andriukas dviratukas

Saugus, koduotas tas pats puslapis:
https://andrius.saugokmedi.lt

Padrikas, laikinas puslapis, kol atstatysiu čia pat tikrą puslapį. Jį 2015 rūdenį ištrynė valdžios mylėtojas. Tai rašau Turinyje, žemiau.
2007 metais ištrynė valdžios tarnai iš LDB.

Čia, skyrius "andrius", yra mano puslapiai. Jie nepriklauso "saugokmedi.lt". O "saugokmedi.lt" nepriklauso man.

Skleisk mano žodį ir nuorodas į mano puslapius. - Net anksčiau, negu suvoksi ką rašau. Gal suvoks kiti. Jei nesuvoks, gal bent skleis. Tai tikrasis "laimės laiškas". Visi kiti - klastotė.

Rašyk

man vienu iš šių 2 būdų:
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt

Tiesiai per šį puslapį. Saugiau per tą patį koduotą, su raide "s":
https://andrius.saugokmedi.lt.
Langelyje savo slapyvardį, adresą ir laišką rašyk viską į 1 krūvą:

Jei skelbiu tavo raštą, galiu slėpti tavo vardą, kad valdžia ar prašalaičiai tau nekeršytų.

Man gali rašyti ne vien savo. Gali taisyti ir papildyti mano puslapius. Duok pataisas, arba visą, parengtą skleisti puslapį.
Autorių teises saugau. Pataisų teises saugau priklausomai nuo reikšmės.

Skundą apie valdininką, teisėją rašyk su jų vardais, atvejais. Mažai naudos iš aimanų:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#pastabos
Gal tuomet geriau ten, ar šio puslapio gale balsuok (aimanuok) paprastoje apklausoje.
Ten mokinkis skųsti, kovoti.

Susirašinėk viešai su dviratastais ir valdžios priešais:
http://susirašom.saugokmedi.lt
Nenaudok elektroninio pašto iš "Google" ("Gmail") ir UAB "Interneto vizija". "Google" šnipinėja, trikdo, slepia laiškus, ypač kurie peikia valdžią. Gal taip ten dirba žinomo politiko Andriaus Kubiliaus sūnus. Ten aiškinu.
"Interneto vizija" nepraleidžia laiškų, melagingai žymi jas kaip spamą, kad nepraleistų ir kiti.
Kitą, saugų elektroninio pašto adresą ("dėžutę") tau gali duoti ten.

Kovok

Kas nori talkinti kovoje prieš valdininkus, statybininkus, kirtėjus, bylinėtis, šūkauti po valdininkų langais ("protestuoti") rinkitės ką ginti iš mano puslapių, bei siūlykite savo pagalbą asociacijai saugokmedi.lt.
Tik neikite ten susirašinėti per "Google". Geriau pertempkite juos į viešą susirašinėjimą, kurį nurodau aukščiau.
Teisėje patarsime ir jie, ir aš. Toliau veiksite patys.

Kovotojams duoda saugų elektroninio pašto adresą ("dėžutę") ir interneto puslapį pastraipoje aukščiau.

Burkis į naują valdžią

Dabartinė - nusikaltėliai.
Skleisk žodį.
2016 metais pavėlavai kelti save į rinkimus į Seimą. 2019 metais - bent į savivaldybes. Pati save gelbėk. Kiti išdavė.
Tu neini į valdžią. Todėl man tenka raginti rinkti ne tokius gerus žmones.
Tas yra didelis puslapis apie rinkimus. O žemiau rašau sąntrauką už ką balsuoti.

Kaip skaityti

Čia ne dienoraštis ("blog").
Čia žinynas ("enciklopedija")
Nėra 1 puslapio, kur skaityti visas naujienas viena po kitos. Atnaujinu visus puslapius.
Naujienas įterpiu į atitinkamus skyrius. Papildau puslapius, kad žinios būtų vienoje vietoje, rūšiuotos, kaip visuma. Ne paskleidžiu jų padrikai, viena po kitos, pakaitom, pagal dienas (datas). Todėl kiekvieną skyrių dera skaityti naujai, kartais.
Jei viską skaityti ilgu, gali ieškoti metus. Bet ne viską naują rasi, nes taisau ir praeitį.

Puslapiai - labai įdomūs. Neužsimiršk. Aš rašiau juos ne per 1 dieną. Tad ir tu neskubėk viską aprėpti iškarto. Žinioms reikia ir patirties. Jas paskaičius, jas dar dera taikyti.
Dalį straipsnių lengviau skaityti kaip žinyną, vadovėlį: tik tas dalis, kurios tuo metu domina, kur reikia pagalbos, duomenų. Tarkim, apie valdininkus, politikus, įstatymus. Nors juos verta bent peržvelgti, net kai šiuo metu su jais nekovoji. Paskui bus per vėlu.

Pradėti gali nuo sugedusios (korupcijos) valdžios esmės:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#esmė

Stambesnes naujienas skelbiu viešame susirašinėjime su dviratastais ir valdžios priešais elektroniniu paštu. Prisirašyk ten.

Turinys

Iki 2015 metų rudens turėjau puslapius:
andrius.konferencijos.lt,
andrew.konferencijos.lt.
Juos ištrynė valdžios mylėtojas, tos srities valdytojas. Valdžia jam už tai sočiai atlygino. Kai tapo nereikalingi, kaip įprasta, atsikratė tarnais:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#dovanos
Trynė, nes įrodžiau, kad visa valdžia - nusikaltėliai, visos partijos - išvien. Tik kartais pešasi dėl grobio. Trynė, nes dar pradėjau labiau reikštis.
Puslapį atsisakė priglausti daug visuomeninių organizacijų ir interneto "pornalų". Nes bijo valdžios. Beveik visi tylėjo. Vienas toks retas prisipažinimas:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/aplinka#sėkmė

Visuotinas
atšilimas

Nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės tėvas - milicininkas, plėšikas

http://www.ekspertai.eu/prezidentes-dgrybauskaites-tevelis-penkerius-metus-sedejo-kalejime-uz-plesima
Liudininkė Aldona Staugienė jį vadina "stribas". Rusiškai: "istrebitel", partizanų naikintojas.
Gal ji painioja. Nes nesako ar jis gaudė partizanus. Gal tikrai jis buvo tik milicininku, nesikovė. Gal šaudė, plėšė ir trėmė tik taikius žmones.
1944-1945 metais plėšė ir trėmė. 1945-1948 buvo gaisrininku. 1949 metais pabėgo iš milicijos mokyklos. Kažin kur šlaistėsi.
1959 metais jį patį pasodino 5 metams už tai, kad prievartavo pinigus. - Ne šiaip sau, o gasdindamas tremti buvusį ūkininką. Gal jis nebebuvo "stribu", apsimetė. Kitaip vargu ar jį sodintų "savi". Juk trėmimai aprimo po to, kaip Stalinas padvesė 1953 metais. 1956 metais Komunistai pasmerkė Staliną ir susidorojimus viešai.
Ten rodo tariamo tėvo tarnybos bylą KGB. Ten daug kas nesutampa. Nuorodoje į disertaciją žemiau, glaustai apžvelgiu jo metraštį pagal tą bylą.
Kad kalėjo sakė ir jis pats. Nutylėjo už ką.
Kad jį dėl kažko tikrino po 9 metų, kaip jis pabėgo, patvirtina ir KGB byloje 1958.05.30 reikalavimas rodyti tą bylą.
Kad jis teistas netiesiogiai patvirtina ir Archyvas, nes atsisako išduoti asmens paslaptį apie teistumą. Kokia paslaptis?.. Tariamas tėvas jau mirė 2008 metais.
Jei jis būtų politinis tremtinys, jį išteisintų. Nebūtų teistumo, kurį slėpti. Reiškia jį trėmė kaip nusikaltėlį.
Grybė negalėjo nežinoti už ką sėdėjo tariamas "tėvas". Kai jis grįžo 1964 metais, jai buvo 8 metai. Tikrai žinotų. Nebent, jis jai ne tėvas ir ne giminė... Tada nežinojo.

Grybė nutyli, kad tariamas tėvas buvo milicininku. Ji bruka tik gaisrininką. Ji slepia abų tėvus: ir tariamą, ir tikrą.

Tikras Grybės tėvas sedėjo gal ne kalėjime, o pulkininko krėsle, KGB:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė Grybauskaitė iš kur
Šis, kitas KGB Grybauskas tikrai buvo, o gal ir tebėra.
Nusikaltėlį gal panaudojo kaip Grybės tėvo pakaitalą, priedangai. Gal jis jai giminė, tėvo brolis, girtuoklis, tinginys, kurį ten miniu.

Ana liudininkė nežino nieko apie Grybę. Ji pasakoja tik tariamo tėvo gyvenimą. Ji nežino kiek ir kokių išperų anas turėjo. Ji mini tik 1 kvailą sūnų.

Kaip Grybė galėjo gimti (1956.03.01) ir mokytis Vilniuje, jei tariamas tėvas plėšikavo kaime, o po kalėjimo gyveno kaime brigadininku? Tai įmanoma, jei tėvai kiti, ne tie, kas ji sako.

Ten pasakoja, kad Grybų šeimą senai vadina Gžib. ... Ir nieko. Niekas nepyko. Niekas nemirė. Matyt jūs atpratote liaudiškai mąstyti, kalbėti.
Veltui bara mane kažkas, kad ir aš Grybę taip vadinu. Vis tik, tokių yra vienetai. Dauguma pašnekovų giria ir džiaugiasi tokiu vardu.
Jei norite tariamos pagarbos, tegul pirmiau ji gerbia žmones.

2019.06.27 sakiau Seimo nariui Juliui Sabatauskui (Komunistas) šią naujieną apie Grybės tėvą.
Jis suvaidino pasibjaurėjusį ir prašė neminėti jos.
Klausiau kodėl neatstatydino jos.
Jis pamelavo: Nėra galios.
Anksčiau visai kitomis dingstimis Sabatauskas ir Seimas dangstė nusikaltėlius Prezidentę, jos Kanceliariją ir Seimo Kanceliariją.

Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė yra Rusijos valstybės paslaptis

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataro-zigmo-vaisvilos-spaudos-konferencija-seime-2019-09-04
2018.07.26 Vilniaus miesto apylinkės teisėja Regina Gudienė įpareigojo nusikaltėlius generalinę prokuratūrą iškelti baudžiamąją bylą nusikaltėliams VSD ir AOTD prie KAM už tai, kad neveikia netiria, kad nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė yra Rusijos valstybės paslaptis.

Bylos pradžia:
http://zigmas.saugokmedi.lt/grybauskaitė.htm
- 1991 metais Grybė tarnavo Tarybų Sąjungos ambasadoje Vašingtone, JAV, kai Lietuviai kovojo ir žuvo už nepriklausomybę.
Rusijos ambasada Vilniuje atsakė Zigmui Vaišvilai, kad žinios apie Grybę yra Rusijos valstybės paslaptis.
http://zigmas.saugokmedi.lt/priešas.htm
- Už tai Zigmą Vaišvilą patį Lietuvos valdžia paskelbė grėsme nacionaliniam saugumui... O paskui neigė šitai.
Zigmas reikalavo, kad grėsme skelbtų ir nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę.
Pareigūnai atsisakė. Tuo užsitraukė baudžiamąją bylą.

Generalinė prokuratūra nevykdo teismo sprendimo, vis atsisako kelti jiems baudžiamąją bylą.
Teisėja Regina Gudienė nebaudžia jų už tai, kad nevykdo.
Nusikaltėlis prezidentas Gitanas Nausėda privalo atleisti iš pareigų generalinį prokurorą Evaldą Pašilį ir teisėją Reginą Gudienę už tai, kad neveikia.
Jis gali neišvaryti Evaldą Pašilį, o nušalinti ir iškelti jam pačiam baudžiamąją bylą už tai, kad nekelia bylos (Prokuratūros Įstatymo §12 1d.).
Jei išvarytų, baudžiamąją bylą jam kelti paprasčiau. Paprastam žmogui bylą gali bet kuris prokuroras, o ne vien prezidentė.

2019.09.04 Zigmas Vaišvila su talkininkais davė šią žinią nusikaltėliui prezidentui Gitanui Nausėdai. Anas juos dangsto. Neveikia ir pats.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lvt-pranesimas-spaudai-del-politiku-sasaju-su-uzsienio-slaptosiomis-tarnybomis
2019.09.11 Lietuvos Visuomenės Taryba ir Zigmas Vaišvila davė šia žinią Seimo valdybai.
Anie irgi tyli. Dangsto ne tik Grybę, o visus KGBistus. Gal dėl to, kad kai kurie patys bendradarbiavo su KGB ir gal bendradarbiauja iki šiol. Tikėtina, kad KGB bendradarbiai tikslingai eina valdžion... skirtingai negu tu... neini...
Zigmas Vaišvila siūlė taisyti įstatymą, kad skelbti tuos, kas prisipažino, kad bendradarbiavo su KGB. Iki šiol skelbė tik kas neprisipažino ir tik tuos, apie kuriuos žino.
2018.06.21 dykaduoniai, nusikaltėliai VSD prasimanė, neva išslaptinimas grėstų Lietuvos saugumui. Neva Rusijos valdžia galėtų valdyti tuos, kad neprisipažino.
Jei išslaptino kas neprisipažino, tai Rusijos valdžia žino ir juos, ir ką neišslaptino (kas prisipažino). Liktų nebent kažkiek bendradarbių, apie kuriuos Lietuvos valdžia nežino. Bet Rusijos valdžia ir dabar žino kokių sąrašų Lietuvos valdžia neturi.

Zigmas Vaišvila veltui ten svajoja, neva, jei įsteigtų naują Liustracijos Komisiją, ji dirbtų sąžiningiau negu suktas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras.
Dar jūsų pradininkas, Komunistų revoliucijos vadas V. I. Lenin sakė:
kadry rėšajut vse.
(Rusiškai: viską sprendžia darbuotojai.)

Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė šmeižė partizanus
Mokslainiai už tai jai suklastojo mokslinį laipsnį

Nuoroda:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/zigmas-vaisvila-1981-metai-pirmoji-politine-pamoka
Prieš 2009 metų rinkimus Grybė melavo, neva dirbo Mokslų akademijos moksline sekretore.
O gal nemelavo. Gal ji padirbo ten sau laipsnį. Juk dibrti galima ir be popieriaus ("neoficialiai"). Gal Eduardas Vilkas buvo užrašytas popieriuje tik dėl akių. O vadžias tampė Grybė.
Ten apie Grybę tik tiek. Likusį pasaka ne apie ją, o kaip Zigmą Vaišvilą nesisekė įdarbinti Dubnoje po tariama priedanga iš KGB, priešingai negu kažkas jį įtaria.
Nesisekė, nes 1981 metais Zigmas prieš rinkimus pasirašė laišką busimam TSRS Aukščiausiosios Tarybos nariui, kad pataisytų bendrabutyje unitazus ir išvalytų purvą.
1988 metais Zigmas pakvietė ministrus kalbėti ir jie atėjo. - Tarybinė "demokratija" buvo didesnė, negu dabar Lietuvoje.

http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė Grybauskaitė disertacija. 1988 metų.
- Gryni pezalai.
Dar ir be reikalo šmeižė partizanus, neva jie kovojo už asmeninį ūkį, o nevalstybę, ne prieš grobikus. Neva partizanai baugino (terorizavo, šantažavo, žudė) vargšus Komunistus. Nutylėjo iš kur tie komunistai atsibeldė ir ant kieno sprando bei turto užgulė. Neva visuomeninis ūkis laimėjo tą kovą. Nutylėjo kaip.
1993 metais jau nepriklausomos Lietuvos mokslainai davė Grybei mokslinį laipsnį už tokį nemokslinį rašinį.
2019.01.22partizanų šmeižtą ir suklastotą mokslo laipsnį ekspertai.eu apskundė Grybę generalinei prokuratūrai. Manau, prie šmeižikų skundas priplakė ir mokslainius. - Ne vien prie klastotojų.

Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė tarnavo kyšininkams

2018.04.30 kyšių nešikas, tarpininkas Eligijus Masiulis (Liberalų Sąjūdis) pasakojo apie Grybės laiškus, skambučius ir įsakymus. Jis juos perduodavo kyšininkų įmonei "MG Baltic".
Išverčiau jų abiejų suktas pasiteisinimo kalbas į žmoniškas.
2019 metais tas pats "MG Baltic" neteisėtai pastatė jums, už jūsų pinigus 1 Policajų komisariatą ir Areštinę59 mln. €.
Areštinę ne perdavė valdžiai, o išnuomavo jai, kad gauti dar daugiau jūsų pinigų.
Apie Komisariatą pasakoju porą pastraipų žemiau.
Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas yra atskaitingas Prezidentei pagal Policijos veiklos įstatymą...

2018.11.23 už valdžios dosnumą "MG Baltic" pastatė jums paminklą Jonui Basanavičiui.
Straipsnyje apie kyšius (nurodau aukščiau) pasakoju kaip jie slapta tarėsi su kitu Grybės talkininku, nusikaltėliu Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi.
O čia pasakoju kas dar nutupė ir laižė pinigus ant to paminklo:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/atminimas#Basanavičius

2017.03.20 prokuroras Justas Laucius įšliaužė į Vilniaus Apygardos prokuratūros viršininko krėslą už tai, kad nuslėpė Grybės laiškus ir skambučius toje byloje.

2018 metais naujame krėsle Laucius nuslopino dar vieną baudžiamąją bylą Grybei. Paprasčiausiai nieko nedarė, išmetė.
pridengė generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir pati Grybė. O ją vėl pridengė Evaldas Pašilis.

2018 metais nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė pridengė net keletą neteisėtų statybų Vilniuje:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20190103.htm
Žymiausios iš jų:
Žalgirio stadione;
1 Policajų komisariatas prie Šilo tilto, greta jau neveikiančio ir negelbėjančio pagalbos telefono 112 ten pat.
Komisariatą neteisėtai stato tas pats "MG Baltic". Taip Dalia Grybauskaitė atsidėkojo kyšininkams.
Tą mūšį gauja vis tik pralaimėjo: paaukojo net 3 ministrus, kaip išpirką skundikams. Daugiau galvų vis dar ritasi, vogčiomis.
Tik neteisėtas statybas vis tęsia.
Tame "mūšyje" Grybę įklampino nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.
Prieš 2019.05.12 prezidento rinkimus Grybė vis tik atkeršijo ir jam: slapta privertė pažadėti atsistatydinti, jei pralaimės.
Bet Grybė vis bijo jam kerštyti smarkiau. Vis paklusniai skyrė naujus 3 ministrus, kokius tiktai niekšus jis besiūlytų. Pirmus 2 ministrus jis bruko paklusnius, bet kurie dar bent kažkiek išmano švietimą, kultūrą... O svarbiausią vagims, statybininkams, kirtėjams, Aplinkos ministrę jis bruko Komunistę, Teisingumo vicemninistrę Irmą Gudžiūnaitę. Ana veržli tokia... Jauna... Pirmiausia žada... gerinti ministerijos valdininkams darbo sąlygas. Ne jų darbą, ne bausti juos, o daryti poilsį darbe geresnį, kad dar patogiau būtų ir klastoti, sudarinėti taikos sutartis su neteisėtais statybininkais...
Grybauskaitė pakluso man ir atsisakė Irmos.
Skvernelis užsispyrė manęs neklausyti ir vis bruko bele ką, tik ne Vilniaus Žaliųjų pirmininkę Janiną Gadliauskienę. Ją raginu skirti pasakoje 2019.01.03 apie mūšį prieš ankstesnį ministrą Navicką aukščiau.
2019.04.03 įbruko Seimo Aplinkos komiteto vadovą Kęstutį Mažeiką. Nors jis nėra nei statybininkas (gamtos griovėjas, kaip įprasta ministrams), nei gamtos žinovas, mylėtojas. Jis mokėsi tik žemės ūkį.
Užtat Kęstutis Mažeika yra gamtos numylėtojas. Medžioja kartu su valdininkų gauja. Aplinkos apsaugos valdininkų medžiotojų būrelis grobia gyvūnus, plotus, stato sau valdiškus kelius, brakonieriauja. Medžioklėje viršininkų krėslų trofėjus pasidalino.
Užtat jis globoja degalų gamintojus, slapta kalba su jais, klausia jų įsakymų. Seime jis trukdė įstatymą apie biologinį kūrą priimti.
Grybė skyrė ministru, o Skvernelis bruko Mažeiką tai, kad anas nuslėpė visus skundus Seimui apie Grybę, Teisėjų tarybą, reikalavimus juos išvaryti ir kitas žymias klastas. Jis jų neskaitė, išmetė.
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/kestutis-k-urba-kiek-dar-stovesime-po-medziu-kertamoje-sengireje
2019.04.02 Kęstutis Mažeika ir visas Seimo Aplinkos komitetas, Aplinkos ministerijos viceministrai neatėjo į pokalbį ("konferenciją") Seime apie tai, kad kažkas neteisėtai iškirto pusę miškų, net saugomų.
2019.04.09 Kęstutis Mažeika, tapo ministru, nes prisiekė Seime vykdyti tokius neteisėtus įstatymus, kuriuos pats gi ir rengia.

Nusikaltėliai STT nutylėjo, kad nusikalto visa aukščiausia valdžia

2017 metais nusikaltėliai STT gavo žinią, kad kyšį galbūt ėmė Vilniaus Apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė, teisėja Daiva Kazlauskienė. Jau atrodo kas gali būti aiškiau ir paprasčiau tirti. Neįmanoma astsisakyti. Juk nerašysi, neva kyšis nėra nusikaltimas, arba kad prasimanai. Bet...
... Gavo žinią ir kad baisiau nusikalto prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkai Viktoras Pranckietis, Loreta Graužinienė, Vydas Gedvilas, Irena Degutienė, kiti Seimo nariai, ministras pirmininkas Saulius Skvernelis ir gausybė kitų politikų bei valdininkų. Jų nusikaltimus žmoniškumui (BK §100) ir kitus truputį vardinu puslapio gale, apie rinkimus ir labiau nuorodoje į Grybę, kuri yra aukščiau.
... Kad visus pridengė pačios gi Grybės statytinis generalinis prokuroras Evaldas Pašilis. Viską išmetė skundžiamiems prokurorams sudraskyti ir išmesti atgal tiems kas pranešė.
STT neteisėtai atrašė, kad to nei tirs, nei atsisakys. Privalo 1 iš šių 2 priešingų sprendimų rašyti: arba tą, arba aną. Neturi teisės atsisakyti abiejų.

2017.03.22 apie šią valstybės išdavystę pasakiau Seimo nariui Povilui Urbšiui. Pasakiau, kad tame dalyvavo ir jo naujas "šeimininkas", partijos "Valstiečių ir žaliųjų sąjunga" pirmininkas, nusikaltėlis Ramūnas Karbauskis.
Pirma Urbšys linksmai, neįgaliai guodėsi, kad STT ir jam panašiai atsisakė jau 4 kartus. Tuoj suvokė, kad šis reikalas svarbesnis, suglumo, paniūro, ir žadėjo pagalvoti ar išvaikyti STT, prokurorus, gal ir Prezidentę.
Paskui išsigando pavojingos valdžios gaujos. Nutilo. Nebekalbėjo.

2017.12.19 nusikaltėliai Seimas už tarnystę atsidėkojo STT: padidino algas 200 €. Prieš savaitę padidino algas ir prokurorams.

2018.03.27 pagaliau tokį blogą STT viršininką Saulių Urbanavičių išvarė. Kaip įprasta, tyliai, pagal "rotaciją", "kadenciją". - Vadovauja ne geriausias, o bet koks kvailys. Jis tariamai pats nebenorėjo iš naujo veržtis vadovauti.
Jis iššliaužė vadovauti Registrų Centrui. Prekiauti tavo duomenimis.

Zigmas Vaišvila

http://zigmas.saugokmedi.lt
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataro Zigmo Vaišvilos skelbimai. Tik dalis. Jų yra daugiau.

2014.01.09 jis prašė, kad nusikaltėliai Seimas atstatydintų nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę.
Seimas "palaidojo" jo raštą po komitetais. Iki šiol neteisėtai vengia spręsti.

Nusikaltėliai Seimas net nesvarstė, paprasčiausiai paslėpė kitų žmonių prašymus atstatydinti nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę.

2015.04.16 "Sausio 13" byloje Vilniaus Apygardos teisėjas Stasys Lemežis neteisėtai paskelbė Zigmą ir daug kitų aukų pačius kaltais, kad juos užpuolė Tarybiniai kareiviai.
Nusikaltėliai Seimas ir prezidentė Dalia Grybauskaitė vėl nepaiso kad ir šis teisėjas nusikalto.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt
Saugiau su raide "s":
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt
2018.12.14 nusikaltėliai Teisingumo ministerija užrašė (užregistravo) naują visuomeninę organizaciją "Lietuvos Visuomenes Taryba" (LVT). Kažkodėl nesipriešino.
Pirmininkas: Zigmas Vaišvila.
Tu irgi ten stok. Talkink. Tarkis. - Taryba juk.
Bet tariasi jie tik su savimi. Zigmas apstatė save vėplomis ir klastūnais.
Vis tik, jie apsivalo. Kai parašiau šitai, jie tuoj išvarė Zenoną Andrulėną:
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lvt-valdyba/lietuvos-visuomenes-tarybos-pranesimas-spaudai-2/
Jis nuslėpė nuo jų mano ir tavo laiškus. Todėl pakartok.

Kai apsivalė nuo sukčių, tada išvis liovėsi atsiliepti, tartis. Sukčius bent atrašydavo, gaišindavo.

Jie užsisklendė dėsningai. Todėl jų nariai ir pralaimi rinkimus su įvairiom partijom.
Pavyzdžiui, Eugenijus Paliokas skundėsi, kad jo brolį ir 2 kitus žmones nužudė, prokurorai neteisėtai netiria, nerodo bylos, Rinkimų Komisija savavališkai išbraukė šiuos sakinius iš gyvenimo pasakos ("biografijos"). Paliokas tik atsainiai pareiškė, neva aš pripainiojau ir atsisakė aiškinti. Viską, ką siūliau, nutylėjo.

4 didžiausios apgaulės, vagystės, tęsiasi nuolat

Apgaulių yra ir daugiau. Apie jas žinote, kad apgaulės. O apie šitas nežinote, nes jas slepia, arba nežinote, kad apgaulės.

Britanijos pinigų plėšti atsisakykime (Brexit)

Nuoroda:
https://www.bbc.co.uk/news/uk-46237012
Sutarties apžvalga, santrauka ir nuoroda į pačią sutartį.

2018.11.13 Europos Sąjungos valdininkai sutarė su Britanijos valdininkais pagrobtiBritanijos mokesčių mokėtojų 39 mlrd. £ po to, kaip Britanija išstos iš Europos Sąjungos. Sutartis šio skaičiaus nemini. Tai spėlionė.

Reikalaukite, kad Europos Sąjungos parlamento nariai atsisakytų tų pinigų.
Jei nebesi narys, tai nieko ir nebemoki.
Britai tam ir išstojo, kad nemokėti vagims.

Reikalauk atimti ir iš Lietuvos Europos Sąjungos dovanas.

Nereikia didelės sutarties su Britanija, 585 puslapiai. Reikia tik laisvos prekybos ir judėjimo laisvės. Apie visą kitą galime tartis paskui.
Nepainiok. Sutartys bus 2, atskiros:

Geriau būtų, jei Britanija liktų Europos Sąjungoje ir padėtų pavergtoms tautoms ją perdaryti, apvalyti nuo sukčių. Bet jei jau nenorėjo, ar negebėjo... bent mano puslapio perskaityti. Tada tegul eina sau.
Aš tą sakiau kai kuriems britams. Jie tingėjo tai sakyti savo ministrei pirmininkei Theresa May.

Bažnyčia

Visą sveikinu su Velykom.
Kviečiu prie Vilniaus Savivaldybės melsti Dievo malonę Vilniui, kad išgelbėtų miestą, medžius, pinigus, žmonių sąmonę nuo mero velnio Remigijaus Šimašiaus ir velnių jo valdininkų, kirtėjų, statybininkų. Tegul išvaro juos.

Bažnyčia girdi. Tik viešai apie tai tyli. Dievas ruošė rykštę ir jiems, kad paskubinti.
Ta rykštė buvo Popiežius ant Lietuvos 2018 metų rugsėjį. Bet ji buvo švelni ir nuolanki...
Jis tik jums pamokslavo būti drąsiais. Nereikalavo, kad Grybė atgailautų. Aš drąsiai prašiau, kad jis to reikalautų, arba, jei to drovisi, nelankytų jokios valdžios visai.
2018.07.08 sakiau ir daviau vyriausiam Vilniaus kunigui Gintarui Grušui tą patį. Jis suprato. Bet neveikė. Jie mieliau rengs vaidinimus (spektaklius) prie Katedros per Kalėdas tąsys negyvą kudikio lėlę, dės ją į lopšį prie negyvų tėvų ir asilų lėlių negyvoje "prakartėlėje".
Popiežius atsitvėrė nuo liaudies tvoromis, kalbėjo jai teisingus žodžius. Nuo Grybės neatsitvėrė. Ją lankė ir pliurpė.
Kol Popiežius viešėjo Lietuvoje, kažkas apsiėmė siuntinėti atvirukus po visą pasaulį dykai. Paklausiau ar galiu Popiežiui. Jie atsakė, kad reikia žinoti adresą. Bet Popiežius neturi adreso. Jį valdo jo valdininkai. Neįmanoma kreiptis į Popiežių tiesiogiai.
Ant atviruko užražiau tik: "Popiežiui". Gal rengėjai paskaitė atviruką ir nuslėpė jį. O gal tingėjo nešti tiesiai į rankas gavėjui. Popiežius neatsakė.
Tegul Popiežius dažniau jūs lanko, kas 2 dienas. Bent atlaisvins gatves nuo geldomobilių.

2015 metais kažkas Popiežiui Pranciškui parašė, ar pasakė, kad kažkoks kunigas žagina kažką. Popiežius drąsiai neveikė.

2019.03.02 tikintieji mane pakvietė į Vilniaus Archikatedrą "adoruoti".
Aš jiems papasakojau kas vyksta šalyje, gąsdinau, kad policajai su psichiatrais neigiažodžio laisvę. Jie baisėjosi ir stebėjosi, neva taip buvo tik Tarybiniais laikais, o ne dabar. Pasakiau, kad įrodymai yra: visos teismų bylos atviros, tik pašalinti žmonių vardai ("nuasmenintos"). Paieškokite ten psichiatrų patys ir rasite apsčiai.
Tikintieji teisinosi:
- Mes neužsiimam politika.
- Politika yra gyvenimas. Tik žodis užsienietiškas. Nepainiokit su politikavimu, politika dėl politikos. Padėkite, gelbėkit žmones.
Va, didelis medis priešais Katedrą nudžiūvo. 2018 metų rudenį kažkas ant jo pakabino skelbimą, kad jį tyčia nunuodijo druska.
- Medžio plotas nepriklauso Katedrai.
- Pikti tikintieji nežino ribų. Kažkam atrodo, neva medis trukdo, užstoja Katedrą.
Jie dar ir su geldom melstis atvažiuoja. Palieka jas ant pievų, išnaikina žolę. Ir barasi, kai baru juos. Ypač taip elgiasi prie bažnyčios Žvėryne. Aplink Katedrą kunigai irgi važinėja geldomis.
- Be automobilio niekaip... Nuvažiuoti... Nuvežti...
- Štai ir jūs patys, vietoj to kad rasti būdą be geldos, vis ją teisinate.
Popiežius Jonas Paulius II sakė: Važiuoji geldomobiliu, esi prieš Dievą...
Šitą visą Šventaragio slėnį aplink Katedrą ir Gedimino kalną valdininkai ketino iškirsti.
Gedimino kalną juk nuskuto... Slėnyje nukirto 3 medžius. Tam išleido 30000 Lt. Tada pasakė: mielai iškirstume viską, bet pritrūkom pinigų.
Miestą griauna. Netenka toli eiti, kad pamatyti:
neteisėtas, dar ir Ispaniškos išvaizdos viešbutis "Amberton";
buvusio telegrafo, dabar viešbučio "Kempinski" neteisėtas priestatas, iš geležies-betono, dar ir ubagiška išvaizda ("fasadu").
Dievas įsakė veikti patiems, o ne laukti, kol jis jūs išgelbės.

Tikintieji tik atsisveikino.
Jie tik norėjo mane į savo tikėjimą atversti. Jie neatsivertė į mano tikėjimą.
Jiems lengviau tikėti kuo tiki kiti, nors niekada nematė. O tuo ką mato tikėti neįmanoma.
Jie negelbėjo nei miesto, nei medžių, nei tų kas kenčia valdžios priespaudą. Nors, gelbėti aukas jiems sako net jų pačių tingus tikėjimas.

Mirė Kinijos laisvės gynėjas Liu Šiau Boa

1989 metais Kinijos kariuomenė sušaudė žmonių minią aikštėje Tian An Myn, Pekine. Jie ten prieštaravo valdžiai ("protestavo").
2018.12.17 padvėsė valdininkas, kuris melavo neva niekas nežuvo. Įprastai valdžia šlovina visus valdžios lavonus. O šitą nutylėjo, kad nepriminti apie Tian An Myn.

2017.07.13 Kinijos kalėjime nuo vėžio ir daugybės organų nepakankamumo mirė Liu Šiau Boa. Jam buvo 61 metai. Jis buvo rašytojas. Taikiai pliurpė apie laisvę. Buvo žymiu profesoriumi iki skerdynių 1989 metais Tian An Myn aikštėje. Po to kažkiek sedėjo. 2009 metais jį vėl įkalino 11 metų: 2009-2020. Su žmona leido matytis tik pastaruoju metu, kai buvo ligoninėje.
2010 metais jam skyrė Nobelio premiją. Tuo metu jis sėdėjo. Nežinau ar leido jam paimti pinigus ir pravalgyti.
Kinijos valdžia vaizdavo, neva kalėjime rūpinasi jo sveikata. Nors, jei būtų laisvėje jis ją geriau rūpintųsi pats.

Nuo 2011 metų Liu Šiau Boa žmoną neteisėtai kalino namuose. Jos niekuo nekaltino ir neteisė. Telefonu jai leido kalbėti tik su tais, kas jai linkėjo gero. - Apie nieką kitą.
2018.07.10 ją išleido į Vokietiją. Prieš tai Vokietijos prezidentė Angela Merkel važiavo į Kiniją. Po to Kinijos kažkoks vadovas važiavo į Vokietiją. Kinijos valdžia neigia, kad išleido kalinę dėl to.

Nepirk Kinietiškų daiktų. Tegul jie pirmiau pasirūpina savo valstybe. Kalbėtis apie laisvę nenori. Kitaip nėra kaip atkreipti jų dėmesį.
Tegul Kinijos Komunistų valdžios pirmininkas ("prezidentas") Si Zin Ping pats pasėdi kalėjime, jei jau taip ten gerai. Tegul ten prigamina mums daiktų visokių pigiai. O mes imsime... ir nepirksime.

Kur tau? Visą Vilniaus senamiestį ir daug kur kitur valdininkai ir jų tarnai tariamai nevaldiški statybininkai išklojo kinietišku akmeniu, granitu, net smiltainiu.

http://nationalpost.com/news/world/chinese-rights-lawyer-mysteriously-dies-in-hospital
2018.02.26 staiga mirė žymus Kiniečių žmogaus teisių gynėjas, "advokatas" Li Baiguang. Prieš kelias valandas jis nuėjo į kariuomenės ligoninę dėl mažo skausmo pilve. Gydytojai melavo, neva jam sugedo kepenys ir jis nukraujavo. ... O kur jie žiūrėjo?.. Į Komunistų partiją?..
Užtat ligoninė turi "propagandos" skyrių. Jame niekas nežinojo kas toks mirė.
Jis gynė nuo valdžios ūkininkus, krikščionių kunigus kalėjime.
Už darbą kažkas anksčiau daug kartų jį grasino nužudyti.
Spalio mėnesį Li sumušė valdžios sargai. Užpuolikai vilkėjo paprastus drabužius. Niekas netyrė ar žaizdos nuo sumušimų galėjo lemti mirtį.

2015 metais Kinijos valdžia įkalino daug priešininkų. Visus teisia už valdžios neigimą. O 1 nei teisia, nei kaltina, pradangino.

Kinijos valdžia persekioja Uigurus. Tai musulmonai, vakaruose. Jų yra 10 mln..
1 mln.tremia. 3 mln. kalina koncentracijos stovyklose. Jų pastatė apie 40. Vadina savanoriškomis amatų mokyklomis (profesinemis). Kiekvieną aptvėrė tvirta plieno tvorą, 16 sargybinių bokštų. Muša, kankina, terorizuoja: mokina mintinai Kinijos himno, "antiteroristinių" įstatymų.

Pinigų koncentracijos stovykloms Kinija paėmė iš Pasaulio banko. Vien 2015 metais anas davė 50 mln. $ amatų mokykloms. Nežinau kiek iš to paėmė stovyklos. Viena mokykla perduoda pinigus kitai. O ana išsiduoda: viešai internete skelbia varžybas ("konkursą") pirkti ginklus prieš riaušes.

Uigurą stabdo gatvėse, beda į jo "debilniką" prietaisą ir siurbia visus duomenis. Paskui juos naršo ir sprendžia ar jis blogas valdžiai.
2017 metais Kinų valdžia išleido įstatymą, kad Uigurai, o gal visi žmonės, privalo į savo kompiuterius įrašyti ir paleisti valdišką programą šnipinėti. Nežinau ar verčia ją rašyti ir į Televizorius. Nors, į tuos daug gamintojų jau ir be to deda programas. Seka, įrašo pokalbius.
Dingstis: skaičiuoja kada ir kurias programas tu spoksai. Kam gi tą skaičiuoti?.. Juk televizorius klastoja "reitingą". Tam reikia ne skaičiuoti, o išgalvoti skaičius.
Kinų valdžia atvežė 1 mln. valdininkų, kad gyventų Uigurų šeimose ir stebėtų ar jie yra blogi. Nežinau ar verčia šeimą kalbėti Kinietiškai, ar leidžia Uiguriškai, kol valdininkas žiūri.
Nežinau ar jis stebi juos ir tualete. Jei jis stebi juos visur, ar neapima jo pavydas?
Nežinau ar verčia jį maitinti. Ir ką jis valgo. Valdininkai įprastai minta popieriumi. Tektų gaminti jam maistą atskirai. Vien tai sunku. O jie dar minta ir pinigais...

2019.05.12 Kinietis man sakė, kad jis nežino, kad valdžia kalina Uigurus. Kaip įprasta "pragmatiškiems" kiniečiams, užuot svarstęs šito dorovę, jis svarstė pinigus. Sakė, neva tai būtų neįmanomą, nes yra milžiniška išlaida. Juk tai daugiau negu visos Lietuvos gyventojų skaičius. Štai kur jo pinigai dingsta.
Bet ne taip jau ir brangu kalinti milijonus žmonių, jei sumoka Pasaulio bankas.
Jis teisinosi, kad tai ne jis. Bet juk jis mokesčius moka kalintojų valdžiai.
Jis svarstė, kad ten gyvena skurdžiai. Kai neturi šlamšto, ar net valgyti, neturi laiko tikėjimui. Nors, valdžia tariamai atpratina Uigurus nuo islamiško kraštutinumo (ekstremizmo), o ne nuo tikėjimo nebuvimo.
Tibetas irgi buvo skurdus per amžius. Bet tūkstančius metų jie tikėjo. Neprašė turtų, kelių, mokyklų, ligoninių.
Kinietis klausė iš kur žinau, ar buvau Kinijoje. Atsakiau, kad buvo žurnalistai ir matė.
Nustebau, kad jis neneigė viską aklai, lyg Lietuvis. Jis paklausė kur tai skaityti.
Paklausiau ar žino kas yra KGB. - Nežino. Pasirodo užrašai ant KGB rūmų sienų to neaiškina.
Klausė ar Lietuvos valdžia engia. Patvirtinau. Jis klausė ar engia už pokalbius. Atsakiau, kad ir Kinija atrodo laisva. Gali kalbėtis... kol niekas nepastebi... Ėmiau aiškinti, kad laisvė baigiasi, kai bandai kažką keisti, žaboti korupciją. Parodžiau, kad 2002 metais Gedimino prospektą išgrindė "auksu". Kažkas pasipelnė.
Kinietis mano ilgą kalbą kažkodėl nutraukė ir pasakė, kad nebesikalbės. Gal, vis tik, ne taip jis žinių geidžia, kaip atrodė. O gal man reikėjo trumpai, be pavyzdžių, iš karto rėžti, kad Lietuvos valdžia seka, kalina, kankina priešus. O ir pakalbėti viešai neteisėtai neleidžia be valdžios leidimo viešai susirinkti.
Tikėkimės, kad Kinietis paieškos, suras, patikės, o svarbiausia, kad paklaus apie tai savo valdžios ir pareikalaus liautis.
Keista, kad niekas kitas Lietuvoje jam to nesakė. Gal bijote, ar drovitės? Bet gi nebaisu. Kinietis nepyko ir nežadėjo liautis pirkti pieną iš Lietuvos.

Kinijos valdžia neteisėtai išpjauna organuskalinių, kad dėti juos į kitus žmones. Gal gydo valdžios mylėtojus.
Pjausto kalinius ir nusikaltėlius, ir valdžios priešus (politinius). Pjausto ir tuos kuriuos nužudo, ir gyvus.
Kinijos valdžia teisinasi, neva liovės pjaustyti kalinius 2015 metais. Bet ir 2019 metais jie vis pjaustė kalinius, bent valdžios priešus (politinius).

Kinijos valdžia užgrobė ir užbetonavo Pietų Kinijos jūrą. Betoną pylė tiesiai ant gyvų koralų. Padarė naujas dirbtinas salas. Išplėtė esamas. Pastatė ant jų karinius dalinius. Rėkauja per radiją, kad visi bijotų ir šalintųsi.
Betono gamyba išskiria 5% pasaulio šiltnamio dujų CO2.

Kinijos valdžia pasamdė statytiniu buvusį ryšių kareivį Ren Žengfei, kad steigtų ryšių gamybos įmonę "Huawei". Įtariame, kad Kinijos valdžia naudoja tą įmonę ne vien nesąžiningai valdiškais pinigais varžytis, kad pinigų prasimanyti, or ir šnipinėti per įrangą.
Kinijos valdžia pastatė namą Afrikos vienybės organizacijai, o magaryčiaus įrengė jame, berods, šios įmonės prietaisus, kad šnipinėti.
https://www.bbc.co.uk/news/technology-46483337
2019.01.04 "Huawei" nubaudė savo 2 darbuotojus už tai, kad įmonės pliurpalų srityje "Twitter" linkėjo Naujų metų ne iš įmonės gaminio, o iš varžovų gaminio "iPhone".
2019.01.12 Lenkija sulaikė šnipą Wang Weijing iš "Huawei". Įm onė jį atleido iš darbo.
2018.12.01 Vankuveryje, Kanadoje sulaikė Meng Wanzhou, kuri yra to kareivio dukra. Ji vadovauja pinigams įmonėje "Huawei". JAV ją kaltina, kad ji laužo draudimus parduoti kažką Iranui. Ji ten prekiavo per dukterinę įmonę "Skycom" ir vaizdavo, neva ji atskira.
2019 metais Kinijos valdžia iš keršto sulaikė ir bele kuo apk altino 2 Kanados žmones.
Įmonė "Huawei" yra 2 pagal apyvartą ryšių įmonė pasaulyje.
Jie veržiasi ir į Lietuvą. Šią vasarą "nemokamai" fotografavo ir spausdino praeivius. Mokestis gal buvo slaptas: tavo snukis Kinų valdžios visuotinoje saugykloje.
Jų tariami "varžovai" (šnipinėti), įmonė "ZTE", irgi iš Kinijos.
"ZTE" irgi laužo draudimus parduoti Amerikonų įrangą Iranui. Kažkada "ZTE" pripažino kaltę, sumokėjo baudą 890 mln. $ ir tęsėjo pažadą išvaryti 4 vadovus. Netęsėjo pažado bausti 35 darbuotojus.
"ZTE" perka dalis (procesorius) iš Amerikonų. Iš jų gamina "debilnikus".
2018 metų balandį JAV uždraudė parduoti į "ZTE" bet ką. Tada ir Amerikonų gamintojai pristigo pinigų. Galėtų patys gaminti ir parduoti, ką daro "ZTE"; apeiti anuos. Bet tingi. "ZTE" ėmė žlūgti. Todėl 2018 metų rudenį ištvirkęs JAV prezidentas Donald Trump pasigailėjo šios Kinijos valdžios įmonės ir pasidavė: vėl leido prekiauti su "ZTE".
"ZTE" Lietuvoje jau daug metų platina buvęs Lietuvos Telekomas (Telia).
2018 metais per Telia įrangą Lietuvoje kažkas periminėjo vartotojų duomenis. Duomenys išėjo per "ZTE" interneto dėžę. Telia nutyli įvykius ir kaltininkus. Vaizduoja atsitiktinumus.
Telia dar ir patiems sau daro slaptą prieigą prie visų interneto dėžių. Kai kurias prieigas įmanoma užkardyti. Kai kurių - ne. Jei užkardai, tada jie "netyčia" įbruka naują dėžę, kurios užkardyti neįmanoma.
Nežinau ar atsitiktinai "Huawei" neteisėtas namas-dėžė-sloikas stovi ten pat, kur ir "Telia", Vilniuje, Šnipiškese, šalia Konstitucijos prospekto:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/Siulymai_Bendram_Planui.htm#16
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm#10

Kinijos valdžia uždraudė visų vaikų ir net kvailų suaugusiųjų draugą "Mikę pukuotuką" ir "multikus" apie aną. Kad tik kas su anuo nelygintų blogo Kinijos Komunistų valdžios pirmininko ("prezidento") Si Zin Pingo.
Bet kam toks palyginimas būtų didi garbė. O šitam nekadėjui kažkodėl gėda.

Kinijos valdžia užgrobė Tibetą. Daro iš jo Kiniją. Kam jiems reikia visur Kinijos? Tada nebegalės nieko grobti, ar važinėtis po užsienį. Visi vaikščios į svečius tik pas valdininką.

Medžius kirsti tvarkaraštis

Čia tik ptratarmė.
Tęsinys yra puslapyje apie Savivaldybes.

http://emps.baltpool.eu - per ten parduoda tuos medžius.

2019.06.14 Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pradėjo taisyti kažkurį įstatymą.
Nutylėjo kaltininkus medžių kirtėjus, kad būtina juos bausti. Tada ir pataisų nereikėtų.
Nutylėjo, kad valdininkai neteisėtai naikina žolę, vijoklius.

Kerta neteisėtai, slaptai, be reikalo.
Vilnius, Naujoji Akmenė, Radviliškis, Kaunas, Kupiškis, Šiauliai (parašyk tu kur, kada, kiek). 2017 metai.
Pagal Želdynų Įstatymą kėslai kirsti privalo būti vieši, svarstyti su visuomene ir savivaldybių tarybomis, tvirtinami detaliais teritorijų planais.
Bet kurią užginčytą žolę, vijoklį, medį draudžiama kirsti bent kol neįvyko ekspertizė.
Bet pradėti visą tai draudžia Viešo Administravimo Įstatymo (VAĮ) §3 3sk., nes nebūtina.
Dalyvaukit ir prieštaraukit.
Aplinkos Ministeriją raginame uždrausti kėslus, nes valdininkai laužo Želdynų įstatymo pagrindinę nuostatą: Želdynus ir želdinius išsaugoti kaip istoriškai ir kultūriškai svarbius "elementus".

Nuorodoje į įstatymą pasakoju ir apie ženkliausią visai šaliai nelaimę, kurią sukėlė medžių ir žolės kirtėjai ant Gedimino kalno.
2011 metais pradėjo kirsti žolę visame mieste, ant to kalno irgi. Kirtėjai dūzgia ir trypia nuolat.
2013 metais nukirto visus medžius. Dar kartą patrypė.
2014 metais kalnas pradėjo slinkti iš visų pusių, vis sparčiau.
2017 metais nuslinko labiausiai.
Valdininkai žinojo, kad taip nutiks. Nes yra visuotinai žinomas dėsnis: kas iškerta medžius ir žolę, tas kenčia nuo nuošliaužų, dulkių, potvynių.
Bet valdininkai pasidalino darbais su tavim: tau nušliaužia kalnas, o jiems - pinigai.
2017.07.13 Lenkų geologai paskelbė, kad Gedimino kalnas labiau laidus vandeniui, negu kažkas manė.
Mes tuo ir neabejojome.
Jie tai paskelbė blogiu.
Nors būtent laidumas kalną gelbėja. Jis vandenį sugeria. Paskui išpila. Jei vanduo visas tekėtų paviršiumi, jis jį plautų smarkiau.
Kareiviai tą dieną klojo ant kalno viršaus plėvę, smėlio maišus. Nuleidinėjo vandenį paviršiumi.
Taip paviršių tik labiau skalaus, ardys. Juk žolę vis dar skuta. Ji nebesaugo, nebesutvirtina šlaitų.
Kalno šonų neapdengs. Tad, vanduo vis tiek susigers ten. Tai bent šiek tiek sumažins žalą, kurią daro kvaili geologai ir kareiviai.
Šlaitai slenka ne dėl giluminio vandens, o būtent dėl paviršinio.
Paskui vėl plėtos statybas ant kalno: darys vamzdžius vandeniui nutekėti. - Kaip ir žadėjau prieš porą metų, kalną pavers vandens bokštu tiekti vandenį Brazauskui į pirtį. Bus toks didžiulis unitazas. Paskui ir jis užsikimš. Tada vėl plėtos brangias statybas. O jos vėl užsikimš pinigais ir pilsis per viršų...

Miestus ir kaimus griaus

Čia tik ptratarmė.
Tęsinys yra puslapyje apie Savivaldybes.

Vilnius

Trakai.

Už ką balsuoti?

2019 metais popieriuje ir elektroniškai turėjai dėti skelbimą visur, kur lenda, tokį:

Prezidentu rink valdžios priešą:
Arvydą Juozaitį,
andriukas.saugokmedi.lt

- ne bankininką, ne jo kasininkę, ne komunistą

http://www.arvydasjuozaitis.lt/2019/09/28/viesas-kreipimasis-i-lietuvos-piliecius
Asociacijos judėjimas "Lietuva yra čia".
Vadovas Arvydas Juozaitis.
"Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio" pirmeivis. Plaukikas. "Filosofas." Vėpla. 2019 metais bandė tapti prezidentu.
Šelpk juos pinigais.
Jie ten rašo, kad 2020 metais kels savanorius į rinkimus į Seimą.
Šliekis. Eik valdžion.
Nuvažiuok ten su dviračiu ir įbruk Andriuko programą.
Išstumk iš ten išdavikus, kokius aiškinu ir dar neaiškinu skyriuje apie prezidentės rinkimus.

Praktinės pastabos apie partijas ir pavienius varžovus:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai
2019 metų santrauka apie visus 3 rinkimus:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2019.03.03
Neteisėta 2019 metų rinkimų išdava:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2019 išdava

2020 metų sąrašas į Seimą:
http://www.vrk.lt/2020-seimo/kandidatai

2019 metais valdiški sąrašai:

Nėra prasmės į valdžią rinkti valdžią. Rink "liaudies priešą". Tarybiniais laikais valdžia taip vadino valdžios priešus.
Savivaldybių valdžion vėl sėdo nusikaltėliai. Dabar nuo jų gali ginti tik prezidentas.
Žemiau rašau įvadą, varžovus į prezidentus, savivaldybę, Europos parlamentą.

Pagaliau net 2 savanoriai davė jums pasirinkimą ir progą vaduotis nuo nusikaltėlių valdžios: Alfonsas Butė ir Kazimieras Juraitis.
- Ne įprasti, sugedę politikai, o 2 paprasti žmonės. Pirmą kartą per visą nepriklausomybę jums ne valdžia skiria prezidentą, o patys rinksite. Net ne labai savanoris Juozaitis - ne iš valdžios. Jis tik kažkiek nuo jos priklausomas per sportą, spaudos rėmimo fondą.
... Ir ką? Išmesite šitą galimybę?..
- Ne! Dirbkite iš visų savo menkų jėgų! Turėjai raginti pasirašyti ką tik įmanomą. Kitaip jų neleido į rinkimus. Ar beatsiras kitą kartą, po 5 metų, kas norės tą pačią nesekmę patirti iš jūsų?
Parašus turėjai rinkti abiems. Lengviausia - elektroniškai. Gali ir popieriuje. vrk.lt puslapis aiškina kaip. Nurodau žemiau.
Parašus rinkti baigė. Nesurinkote. Patys šir 2 varžovai irgi nerinko.
Dabar ragink balsuotiJuozaitį.

Svarbu rinkti valdžios priešus, o ne tuos, ką žurnaliūgos paskyrė "popiuliariu".
Jei balsuosi vien už žinomus, kad tik nedingtų balsas, tada tik žinomi ir valdys, vienodai vogs, dangstys, meluos.
Nežinomais žurnaliūgos palieka tyčia.
Kartais žmonės man atsisako už juos balsuoti, nes neva šie varžovai neturi "šansų".
- Turėk gėdos! Ne jie, o jūs neturite "šansų". Jie aukojasi dėl jūsų visų. Jums belieka jiems talkinti. O jūs nusišalinate, lyg tai būtų ne jūsų reikalas.
Tie, kas pasirašė už turčių Bankininką, už kvailą "Kasininkę", irgi turėtų pasirašyti ir už valdžios priešus, kad įvyktų varžybos. Nes priešus žurnaliūgos nutyli. - Nelygybė. O kai jie taps varžovais, jų žodį skelbti privalės.
Suteik galimybę ir jie ją turės. Turėsi ir tu.

Niekas, net štitie varžovai, nežada nieko bausti. Reikalauk to iš varžovų tu.
Reikalauk vykdyti Andriuko rinkimų progamą. Ją nurodžiau visiems 3 rinkimams.

Jei nedarysi kaip Andriukas daro, Vilniuje varžovas į merus Dainius Kreivys (Konservatorius) žadėjo jums išrausti net 3 tunelius šviesos gale.
Visi kiti irgi žadėjo neteisėtas statybas, kirsti medžius, žolę, vijoklius (lianas), naikinti pievas.
Kitoms vietovėms Vilnius paliko mažiau pinigų, todėl kitur jums tuneliai bus siauresni.
Šviesą išjungs visur.

Referendumai sumažinti referendumui parašų skaičių iki 50000 ir keisti referendumą tik referendumu

2019 metais kažkas rinko parašus referendumui už 50000 parašų:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#referendumas referendumo
Gerai būtų bent tiek. Galėjai pasirašyti ir tu. Nepasirašei. Kėslas žlugo.
Dar ir Rinkimų Komisija slopina referendumus.

Dabar Konstitucija reikalauja 300000.
Rinkimų programoje
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Seimas
Aš siūlau dar mažiau: 30000.

Prezidentu

Nuorodos:
LRT slopino varžovus į prezidentus
http://andrius.saugokmedi.lt/neziniasklaida#LRT slopina
2019.04.25 Arvydas Juozaitis pasipiktino ir pabėgo, užuot išnaudojęs "eterį". Jis turėjo sakyti tai, ką jis ir tu norime. Jis nereikalavo, kad "eterį" užtvindytum bent tu savo kvailais klausimais.

Ten pasakoju, kad 2019.05.08 Lietuvos Radijo laidų vedėjai Zitai Kelmickaitei pasakiau, kad prieš rinkimus jie nuolat skelbė, kad į prezidentus veržiasi Giatanas Nausėda; nutylėjo Arvydą Juozaitį.
Ji teisinosi, bet tik įrodė esą šališka ji, o reiškia ir visa LRT.

Juozaitis neklauso manęs. Jis daugiau neis į ginčus Lietuvos televizijoje. Vietoj to, jis 2019.05.02, 8, 10 dienomis nuo 19:30 buriavosi prie jų namo Konarskio gatvės gale:
http://www.arvydasjuozaitis.lt/2019/05/02/atsisakes-dalyvauti-lrt-debatuose-a-juozaitis-prie-lrt-zada-rengti-akcijas-uz-laisvus-debatus
Nuvažiuok ten su dviračiu ir įbruk Andriuko programą. Ji yra porą pastraipų žemiau.
O pati iš "tribūnos" dar paklausk garsiai bent apie Konstitucijos §89. Nejaugi visi tokie akli, kad nemato šio esminio prezidentės Grybės ir Kanceliarijos nusikaltimo? Grybė neatsako žmonėms. Ją neteisėtai pavaduoja Kanceliarija. Ir dar atsirašinėja nesąmones.

LRT neteisėtai atsisako neigti šmeižtą
Ankstesnėje nuorodoje pasakoju, kad LRT apšmeižė Arvydą Juozaitį, neva jis pakvietė į Lietuvą tuos, kas pritaria, kad Rusijos valdžia grobtų Krymą. Tai Vokietijos partija AFD. Juozaitis kažkodėl juos dar ir lankė Vokietijioje, lyg Lietuvoje neturėtų būti per 2019 metų rinkimus.
http://www.arvydasjuozaitis.lt/2019/05/08/a-juozaitis-kreipesi-i-vrk-lrt-atsisako-suteikti-man-atsakymo-teise
2019.05.07 Juozaitis reikalavo, kad generalinė prokuratūra tirtų šmeižtą.
2019.05.08 reikalavo, kad Rinkimų Komisija įpareigotų Lietuvos radiją leisti jam šmeižtą neigti. Radijas tai privalo ne vėliau negu 5 dienos iki rinkimų (Prezidento Rinkimų Įstatymo §46 6 d.). Bet nevykdo.

Rink Arvydą Juozaitį:
http://arvydasjuozaitis.lt
#UžJuozaitį #LietuvaYraČia #AšBalsuosiu
Skaityk skystą "programą", 15 puslapių.
Suktus teisėjus jis paminėjo vos 1 kartą.
Truputį labiau nagrinėja tik nusikaltėlius Konstitucinį Teismą.
Jis vienintelis sako, kad valstybę užgrobė Konstitucinis teismas. Jis nutyli, kad ją užgrobė ir Grybė, ir visa valdžia.
Jo buvęs bendražygis, Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila bara Arvydą už tai, kad 1989 metais rinkimuose užleido krėslą Komunistui Brazauskui:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/musu-sviesuoliai/romualdui-ozolui-siandiena-sueitu-80-metu/
Juozaitis žada kažkokius vietinius pinigus. Juos neigiu savo prezidento programoje. Žiūrėk nuorodą žemiau.
Keista, kad Juozaitis tiek daug žodžių programoje rašė šiam išgalvotam kliuviniui.
O apie tai, kad reikia bausti teisėjus, prokurorus, policajus, valdininkus, rašė vos 1 sakinį, o gal išvis nerašė.
Bet, kaip visuomet, nieko geresnio nebeturime, nes jūs dabar tingėjote padėti tapti prezidentais Alfonsui Butei, arba Kazimierui Juraičiui. Jie ir patys nepasirengė, o gal tingėjo. Nerinko parašų.

2019.03.28 ir 2019.04.29 rašiau Arvydui Juozaičiui ir jo rinkimų talkininkams, kad perimtų anų 2 varžovų programas.
Svarbiausią žadėjo Juraitis: urmu paleisti pareigūnus, kuriuos skiria prezidentė, ir rinkti naujus.
Įžūliausias pavyzdys:
Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila pasakoja.
- 2015.04.16 "Sausio 13" byloje Vilniaus Apygardos teisėjas Stasys Lemežis neteisėtai paskelbė, kad Zigmas ir daug kitų aukų patys kalti, kad juos užpuolė Tarybano kareiviai.
Rašiau, kad Arvydas perimtų Andriuko programą:
http://andrius.saugokmedi.lt#rinkimai
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#prezidentas
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Seimas
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#savivaldybė
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#Remigijus Šimašius
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
Kad žadėtų naikinti parašų reikalavimą rinkimų įstatyme. Konstitucija nenumato parašus rinkti. Rinkimai jau ir yra "parašai".
Tegul perrašo savo programą, kad būtų mažiau plepalų ir daugiau dalyko.
Arvydas Juozaitis nutylėjo.
Bruk jam mano siūlymus tu. Ir pranešk man.

Papildomas klausimas varžovams ar apsiimtų tramdyti pareigūnus:
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/ka-rinksime-prezidentu-lvt-valdybos-nariu-spaudos-konferencija
Jie dangsto žudikus, Komunistus.

Gal Arvydas Juozaitis tyli dėsningai. Gal į talkininkus pasirinko tylenius pats. O gal tyleniai pasirinko jį, tylenį, varžytis į prezidentus. O gal "Caras geras, tik jis nežino".
Gal laiškus slepia "Google" ("Gmail") ir UAB "Interneto vizija". Beveik visi valdžios priešai ir šalininkai turi paštą ten. Lengva slopinti.
Gal jo laiškus perima tyleniai.
2015 metais tylenis Jonas Vaiškūnas man atsakė apie jų kėslą leisti rašyti "w" į papildomą lapą pase, neva esu neteisus ir jei žinočiau šio klausimo istoriją, neprieštaraučiau.
Jis nutylėjo ką būtent nežinau. Tik rašė neva esu neteisus. Nutylėjo ir kai paklausiau.
Jų kėslas padėtų, o ne trukdytų nusikaltėliams Seimui leisti rašyti "w" į pasą:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Seimas W
Jonas nutylėjo ir visą kitą, ką siūliau... Taisyti paso ir kortelių įstatymus, ne apie "w", o naikinti neteisėtus pirštų atspaudus ir neteisėtą baudą už gyvenimą be paso:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20170401.htm
Tylenis Jonas tapo Arvydo ne bet ko, o būtetnt ryšių (nutylėjimų) su visuomene rūpintoju.

Šliekis prie Juozaičio asociacijos judėjimo "Lietuva yra čia".
Eik su jais valdžion. 2020 metais - į nusikaltėlių Seimą, nusikaltėlių vyriausybę.
Išstumk apsimetėlius iš ten. Pavyzdžiui, Gintarą Songailą. - Tautininkas, buvęs Seimo narys. Pridengė Andrių Kubilių, ministrą pirmininką, nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Gediminą Kazlauską.

Kol rinko ir nesurinko parašus, skelbti privalėjai šitaip:

Prezidentu rink valdžios priešą:
Alfonsą Butę,
arba Kazimierą Juraitį
andriukas.saugokmedi.lt
pasirašyk už abu elektroniškai, rink 20000 parašų
- ne bankininką, ne jo kasininkę, ne komunistą

Pagaliau net 2 savanoriai davė jums pasirinkimą ir progą vaduotis nuo nusikaltėlių valdžios.
Po 20000 parašų turėjai rinkti abiems:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#pasirašyk
Kitaip, paleidote vėjais pasirinkimą.
Jie ir patys nerinko parašų, nesvienijo, nesikalbėjo:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20190401.htm

2019.05.12 prezidentu turėjai rinkti Zigma Vaišvilą.
Bet jis neina. Ragink veržtis.
Jo ir vėl valdžia neprileidžia prie sosto. Vėl jam kurpia baudžiamųjų bylų...

Tada turėjai stumti į prezidentus Alfonsą Butę:
http://alfonsasbute.lt
Jis jau užsirašė. Tereikėjo padėti.
2017 metais Alfonsas badavo prie Seimo:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/badas.htm

Parašus dar reikėjo rinkti ir už Kazimierą Juraitį, tam atvejui, jei Butė nesurinktų parašų.
Jis yra žurnalistas, valdžios priešas.
Lietuvos televizija kažkodėl vadino Juraitį nepriklausomybės akto signataru.
Net jeigu nesutinki su juo dėl kažko, vis tiek rink. Nebus blogiau negu nusikaltėlių valdžia.
Kažkas man sakė, neva Juraitis žada gerinti santykius su nusikaltėliais Rusijos valdžia, atsisakyti Lietuvos kariuomenės.
Net jei tai būtų tiesa, jam to neleistų Seimas.
Visame internete radau tik 1 kažkieno rašinį Juraičio vardu. Jame jis Europos Parlamentui aiškina, neva Lietuva gerins santykius... bet ne su valdžia... O su Rusija. Neaišku ko jis prašo iš Europos, ar tikrai nusiuntė tą į Europą ir ar tikrai rašė jis.
Užtat vienintelis Kazimieras Juraitis žada šalinti sukčiusLietuvos valdžios, urmu:
http://kazimierasjuraitis.lt/programa
- Tuos, kuriuos skiria nusikaltėlė prezidentė Grybė ir ankstesni.
Tai svarbiau, negu tuščios kalbos apie Rusiją, kariuomenę.
Bent programoje jis nežada išvaikyti kariuomenės, draugauti su VVP.
Ir kokia prasmė jums iš kvailos kariuomenės? Juk jai vadovauja kvailiai. Ji negali jų apsivalyti. Negali jūsų apginti nuo policajų, psichiatrų, prezidentų...
Lietuvos Karo Akademijos prorektorė yra nusikaltėlė Jūratė Novagrockienė:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#teisėjų etikos komisija
Ji gavo šį krėslą už ištikimą klastotę.

2019.05.12 referendumai mažinti Seimo narius iki 121 ir leisti dvigubą pilietybę

Balsuok prieš.

Seimas privalo dirbti. Jie yra nusikaltėliai. Jau nedirba. Jei jų bus mažiau, dar mažiau dirbs. ... Ir mažiau tikimybės, kad nauji nariai dirbs.
Tai aiškinu programose. Jas nurodau aukščiau, skyriuje apie prezidentą.

Dviguba pilietybė yra nesąmonė. Kur gyveni, ten ir esi pilietė. Jei nori kažką daugiau, visada gali talkinti. O jei dar nori ir balsuoti, pagyvenk čia.
Jau ir be to pilna gyventojų, kurie nesirūpina. Tai dar turėtume bepročių iš užsienio. Valdžia nori, kad jie balsuotų bele kaip.
Nėra prasmės rodyti užsieniečiui, kad jis mums reikalingas. Jei jam mūsų reikia, pats ateis ir išgelbės. Bet gi neateina. O kai ateina, tai dar skandina.
"Pasaulio lietuvių bendruomenė" sėdi net Seime.
Tu pabandyk ten atsisėsti. - Neleis.
2019 metais aš jiems rašiau, kad Lietuvos valdžia nusikaltėliai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20180112.htm
Tą ir patys mato, nes juk sėdi Lietuvoje... šiltai. Jei nemato, tai kam mums daugiau kvailių reikia?
Jie galėjo nueiti į gretimą kabinetą Seime ir pareikalauti... Galėjo per radiją bent pusę žodžio tarti...
- Gi ne. Jie tik reikalauja antros pilietybės beveik kasdien per kvailą Lietuvos radiją. Anas slopina kitus referendumus, rinkimus, varžovus.
Atrodo nevyks svarbesnis referendumus sumažinti referendumui parašų skaičių iki 50000, nes jį nuslopino. Gal ir patys prisidėjo, bent užimdami laiką Lietuvos radijuje pliurpalais vien apie savo norus.
"Pasaulio lietuvių bendruomenė" patys pripažįsta, kad dauguma išeivių pyksta ant Lietuvos, nesidomi ja. Teisingai pyksta. O kam reikalinga tokia mažuma, kuri domisi, bet tik ne tuo kuo reikia?..
Atrodo, kad dviguba pilietybė reikalinga tik pačiai tai organizacijai, kad vaizduoti veiklą.

Jau nekalbu, kad referendumo kalba sukta, "kanceliarinė":
http://www.vrk.lt/referendumo-del-konstitucijos-12-straipsnio-pakeitimo-klausimas
[...] konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės [...]
Tai reiškia, kad į kažkokį konstitucinį įstatymą galės rašyti "integracijos kriterijus", kuriuos pasirenka ne Tauta, o Lietuvos Respublika (valdžia) ir sakyti, neva tuos "kriterijus" atitinka bet kuri valstybė. Nes bus ne valstybių sąrašas, o "kriterijai". Kokie jie bebūtų tikslūs, nėra nieko, ko valdininkas neiškraipys.
Nors, man netinka ir valstybių sąrašas.

Į Europos parlamentą

2019 metais valdiški sąrašai:
https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/904/rnk1186/kandidatai/epKandidataiSarasai.html

Rink pliurpalių Vytautą Radžvilą. Pliurpia jis perdėm gausiai, bet teisingai. Nieko neveikia. Dar nebaudė nei vieno valdininko. Kartą žadėjo išsiaiškinti kodėl man atsainiai atsakė jo globotiniai studentai iš jo judėjimo. Netęsėjo.
Daugiausia ką jis gali, tai sušaukti minią parėkauti, parašyti nieko neįpareigojantį skelbimą valdžiai ir išsivaikščioti.
Iš jo sąrašo reikalauk išbraukti apsimetėlį, melagį Laisvūną Šopauską.

Į savivaldybes

- Už apsimetėlių partiją "Lietuvos Sąrašas":
http://lietuvossarasas.lt
Pastabos apie ją:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Lietuvos sąrašas.

Vilniuje jie sudarė visuomeninį "komitetą" Nr. 14 "Bendruomeniškas Vilnius":
http://www.bvilnius.lt
Prie jo prisišliejo ir nepartiniai savanoriai. Pagaliau davė jums pasirinkimą. O jūs jį iššvaistėt. Tik ten jų nesurašė, kad už juos nebalsuotum, kad rinktum tik partiją. Nerašo daugybės numerių iš rinkimų sąrašo. Jų buvo 44.

Tik reitinguok ne nuo priekio, kur jie sukišo "savus", o nuo galo:

Reitinguoti galima tik 5.
Panagrinėk ar praleisti kurį ir iš jų, ar pridėti ką kitą.
Sąntraukoje apie 2015 metų rinkimus rašau, ką negalima rinkti iš šio sąrašo:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2015.03.01
Negalima Rūtos Baškytės. Ji yra "aplinkosaugininkė" - griovėja.
Negalima Tomo Bakučionio. Jis yra iš valdiškos statybų kvieslių "Antakalniečių bendruomenės". Šliejasi ir prie "Valtiečių" partijos.
Kitus blogiečius miniu straipsnyje apie partiją:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Lietuvos sąrašas.
Matulevičių, Misevičių, Noreikaitę... išdėstė po visą sąrašą. Todėl svarbu juos apeiti taip kaip parodžiau: "reitinguoti".

Kitose vietovėse rink tą pačią partiją "Lietuvos Sąrašas". Arba nagrinėk kitus varžovus ir pranešk man.
Irgi reitinguok nuo galo.

Partija "Lietuvos Sąrašas" jau turi 4 narius Vilniaus miesto Taryboje. Jie ten markstosi į nusikaltimus. Tuo nusikalsta. Bent patys naujų nedarė.
Jie tik gražiai apie nusikaltimus šneka. Vis kviečia neprisikviečia tavo, ar kažin kieno, nežinia kokios, nežinia ar išvis pagalbos, o ne šiaip išsipliurpti... Lyg patys nebūtų valdžia.
Savo puslapiuose, piktų darbų sąraše ir skelbimuose aukščiau, rinkimų skyriuje žemiau miniu daug dalykų, į kuriuos markstosi visa Taryba, Partija. Kažką asmeniškai pasakojau ir rašiau Kuoliui, kitiems partijos vadovams, nariams... - Bergždžiai.
Nesižavėk ten Aušra Maldeikiene. - 1 iš Tarybos narių nuo partijos. Ji tik pliurpia. Nieko nebaudžia. Nieko neatšaukia. Net kai žmonės ją nosimi beda į valdininkų nusikaltimus, ji neteisėtai neveikia ir teisinasi, esą nekompetentinga. Šitaip negerbia darbo, kurį žmonės už ją nudirbo, kai rašė skundus. Tik savo darbui (pliurpalams) pagarbos reikalauja.
Vadovai Darius Kuolys, Matulevičius, Noreikaitė ir kiti, jų interneto puslapio prižiūrėtojas, visi jie slepia mano siūlymus ir pastabas nuo kitų partijos narių. Vengia pareigos atstovauti nariams, skleisti žinias.
Kiti 2000 partijos narių - paprasti. Jie įstojo tik, kad būtų. Nestebi ir nežaboja jos.
Padėkime jiems pakeisti vadovus.

Sąrašas yra visose rinkimų apygardose.
Pavieniai varžovai - ne visur.
Ten rinkis pati. Panagrinėk Centro partiją. Parašyk varžovui, paklausinėk.
Juos ir dar kažką buria apgavikas, apsimetėlis Puteikis. Kažin kodėl.
Blogiausiu atveju gali rinkti Konservatorių, "Valstietį". Jei tik jis ne iš vadų.

Atstačiau savo puslapius. Ten galite skaityti didelę dalį blogio.

Trumpai, žinokite...

Prezidentė Dalia Grybauskaitė - nusikaltėlė.
Saulius Skvernelis (Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga) - nusikaltėlis, dar parašiau ir žemiau, buvęs policajų viršininkas (generalinis komisaras), buvęs Vidaus Reikalų ministras. Nebūtų taip baisu, jei kiti partijos nariai patektų į Seimą. Betgi šitą jie ketiną sodinti į ministro pirmininko krėslą.
Vytenis Andriukaitis (nuoroda į pokalbius su juo ir kitais), Algirdas Butkevičius, Algirdas Sysas (Komunistai - KPSS, TSKP, LKP, LDDP, Social Demokratai, LSDP) - nusikaltėliai Europos parlamento narys, ministras pirmininkas, Seimo narys. Todėl jie kartu bruka Skvernelį.
Remigijus Šimašius (Liberalų sąjunga) - nusikaltėlis, buvęs (ne)Teisingumo ministras, dabar nusikalsta ir kaip meras. Aukščiau, turinyje, skaityk laiškus jam.
Ingrida Šimonytė, Andrius Kubilius, Vytautas Landsbergis, Gabrielius Landsbergis (Konservatoriai) - nusikaltėliai, Lietuvos Banko valdybos ir Seimo narė (paprasta, kvaila, pasipūtusi "kasininkė", Grybės draugė), buvęs ministras pirmininkas, 2 partijos "patriarchai" pagal paveldėjimą, Europos parlamento nariai.
Pokalbiai su Ingrida Šimonyte: apie neteisėtas valdžios statybas, Lietuvos Banko pirmininko pavaduotoja. Aukščiau irgi pasakoju kaip Lietuvos Bankas dangsto komunalinių įmokų ir atsiskaitymo kortelių grobstymą. Tai sakiau Ingridai. Ji nieko nedarė ir atsainiai "spjovė" ant jūsų visų: - Ir viešinkite!
Ingrida Šimonytė Seime, ne bet kokioje, o Antikorupcijos komisijoje, dangsto kaip "išbuožina" Zigmą Vaišvilą:
http://zigmas.saugokmedi.lt/išbuožina.htm
Apsimetėlis Naglis Puteikis toje komisijoje irgi tyli.
Gitanas Nausėda #Nausėda2019 - bankininkas, SEB. Vien tuo blogas. Jie tave apiplešia, kartu su Šimonyte grobsto komunalines įmokas ir atsiskaitymo korteles. Būtėnt Nausėdos bankas SEB grobosto daugiausia įmokų: virš 2%. Kiti kuklinasi ir vagia mažiau.
Bankus tariamai prižiūri Lietuvos Bankas. Jo pirmininką skiria prezidentė. Jei taptų prezidentu, vagių bankininkas Nausėda skirtų savo gi vagių bankų prižiūrėtojų viršininką. To negalima leisti. Nesvarbu ar tikrai skirs sukčių. Svarbu, kad yra to pavojus.
O Ingridos Šimonytės net ir skirti nereikia. Ji jau yra Lietuvos Banko pirmininko pavaduotoja. Ji jau neprižiūri bankų.
O tu dar juos rinksi?
Gitanas Nausėda pastatė sau ir gyvena neteisėtą sloiką priešais Pučkorių atodangą, Vilnelės upės vingyje, Belmonte.
Gitanas Nausėda jau matuojasi sostą: siūlė prezidento patarėjo krėslą kariuomenės vadui, generolui Jonui Vytautui Žukui. 2019.02.18 susitikti tarpininkavo verslo Konfederacijos vadovas Valdas Sutkus. Neranda dorų, pašaliečių. Renkasi vis iš tų pačių valdininkų. Pabandyk susitikti su generolu tu...
Jį televizorius nuolat be reikalo kalbina apie viską, kas pakliūva.
Ne turčius reikia rinkti, o valdžios priešus. Gitanas yra pliurpalius. Jis tariamai "geras" tik tuo, kad televizorius nuolatkalbina. Tyčia jį, o ne mane, ar tave...
Zuokai, Paksiai, Uspaskiai, Tomaševskiai - nusikaltėliai.
Drąsos kelias išdavė savo ankstesnius rinkėjus. Vieni perbėgo į nusikaltėlių partijas. Kiti nieko neveikė.

Daugiau apie šias, tariamai priešiškas, partijas:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai
Jie nėra skirtingi. Jie - išvien.

Beveik visi varžovai į Vilniaus savivaldybės merus žada vien statybas, niokoti gamtą, miestą, pinigus. Net, kai žada "investicijas", tai reiškia statybas.
Dainius Kreivys (Konservatorius) žada net 3 tunelius ir naują transportą, kokį neįvardina. Jis skundžiasi "projektų" ir pinigų stoka. Žada steigti šalpą valdininkams ("fondą"). Ten verslas ir valdžia suneštų pinigus statyboms. O valdininkai juos taškytų.
Raimund Klonovski žada šelpti valdininkus dar daugiau: palikti Vilniui 100% pajamų mokesčio. Tai nesąžininga, nes Vilnius yra visos šalies sostinė. Ne pats užsidirba. Tai gali tik vyriausybė. O meras daugiau pinigų gali tik kaulyti... Jau iškaulijo 48%:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#kaulija
Klonovski vienintelis žada nešvaistyti stulpams, tvoroms, aštaukti žalingas, neteisėtas, nereikalingas statybas ir išieškoti žalą.
Bet sekančioje eilutėje žada net 20% daugiau aikštelių geldoms stovėti. Aukos joms pievas, medžius, pinigus.
Visi tyli, kad Vilnius - "bankrotas", kad nereikia "projektų", kad švaisto.
Savivaldybė privalo taupyti, būti tik Ūkio skyriumi, kaip ir vadinosi Tarybiniais laikais bei nepriklausomybės pradžioje.
Dabar gi ji yra statybų įmonė.

Puteikis - apsimetėlis, apgavikas, pliurpalius.
Prisiminkime, kad ir merginą Žygimantę Lukoševičiūtę, kurią jis tariamai gynė nuo nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės. Aš jam paaiškinau, kad Grybė sulaužė Konstituciją, kai atsisakė duoti tai merginai pilietybę. Raginau Puteikį atstatydinti Grybę už tai. Jis neveikė. Kartais bailiai teisinosi, neva nesigaus. - Be abejo, jeigu nedarysi, nesigaus.
Per Prezidento rinkimus Puteikis man pažadėjo išvaikyti teisėsaugą. Tik su tokiu pažadu pavyko rinkti parašus. Bet jis apgavo. Vengė šį pažadą skelbti.
Seime jis beveik nedirba. Pasirašo po kvailom įstatymų pataisom. Jei kas kitas jas daro. Tik kad ne pačiam dirbti.
Vis tik, ten, kur kitų tinkamų varžovų nėra, galima ir jo apgavikų būrį rinkti, ar pavienius. Tik sąraše reitinguokite, kad nerinkti jį patį.
2016 metais jis buvo Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija: Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partiją. Dabar koalicijos Puteikis nebėturi. Turi tik Centro partija.

Kai 2016.10.08 šį puslapį paskelbiau, laikiną, trumpą, greitą, aš tik rašiau už ką balsuoti. Nerašiau kodėl. Skubėjau ir aš, ir jūs.
Dabar aiškinu: buvo aišku, kad Konservatoriai daugiau rinkėjų nepritrauks. Tie, kas jais nusivylė, nebegrįš.
Komunistai, Liberalų sąjūdis, ir visi kiti gaujos nariai sumažės, nes Grybės ir Konservatorių gauja juos visus "apkandžiojo". Nepaisė, kad yra išvien, viena gauja.
Supratau, kad įtakai atsivers didžiūlis "laisvų" rinkėjų skaičius ir kad jų jokia gaujos partija nebepatrauks. Kad bet kuriuo atveju laimės kažkas geresnis. Ir yra saugu skaldyti balsus už tuos, kas gali pralaimėti.
Laisvus balsus užpildyti galėjo bet kas...
Bet "Lietuvos Sąrašas", "Puteikis" ir kiti to negebėjo daryti, nes nenori manęs klausyti, elgtis dorai. Jie galėjo dar ir vienytis. Tai jie pralaimėjo, o ne mes.
Ir tikrai. Rinkimų puslapyje rašau, kad mes, rinkėjai, vis tiek laimėjome.

Saulius Skvernelis

Jis nusikalto, kol buvo Generaliniu Komisaru ir Vidaus reikalų ministru.
Jau spėjo nusikalsti ir kaip ministras pirmininkas. Jau ir visą gaują įklampino:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20190103.htm
Ten rašau, kad tu privalai padėti "mušti" gulintį. Aš jį "pargrioviau". O tu reikalauk skirti Aplinkos ministre Vilniaus Žaliųjų pirmininkę Janiną Gadliauskienę.

Generalinė prokuratūra jau senai slepia baudžiamąją bylą jam ir gausybei aukščiausių pagal pareigas bei žemiausių visom prasmėm pareigūnų.

Šie visokių partijų, netgi tariamų priešininkų šalininkai iš tiesų yra išvien. Vieni kitą dangsto. Tik kartais pasipeša dėl grobio.

Valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Prieš pat rinkimus "Valstiečiai" privalo išmesti iš "barščių": Gal tada jie taptų visai padoria partija.

2015.02.12 jiems jau siūliau pritarti mano programai.
Jie visi pratylėjo. Reiškia atsisakė.

Į ministrus jie siūlo ne tik gerus, bet ir blogus, vėplas, valdiškus.
Vienos tokios valdiškos "siurbėlės" įstaigos "Investuok Lietuvoje" generalinis direktorius Mantas Katinas.

Aurelijus Veryga gal ir būtų geras. Bet jis irgi valdiškas psichiatras.
Jis žino, kad Policija, prokurorai, teismai kartu su psichiatrais užsiima neteisėta baudžiamąja psichiatrija, neteisėtai kalina žmones, valdžios priešininkus, kankina, laužo Baudžiamąjį Kodeksą, Psichikos sveikatos priežiūros įstatymą.
Paskui teismai ramiausiai pripažįsta, kad Policija ir psichiatrai grobė žmones ir kalino neteisėtai... Bet niekas nieko nebaudžia.
Aurelijus nieko dėl to nedaro.

Į vidaus reikalų ministrus nusikaltėlis Saulius Skvernelis siūlo ne slaptą "bendražygį", kaip jis sako, o nusikaltimų bendrininką.

Ministro pirmininko trusikus Skvernelis tegul nesimatuoja. Jis juos matys kaip savo pasturgalį.
Nes jis išsipliurpė, išsidavė, neva jam nesudrebės ranka atstatydinti prezidentę Grybę.
Juk nusikaltėlė prezidentė Grybė tokių gaujos išdavysčių neatleidžia. Nebent, Skvernelis tik apsimetė Grybės priešu.

Apklausa:

Taigi, paskaitei pakankamai. Dabar žinai ką turiu omeny.
Dabar gali skelbti savo nuomonę.
Dalyvavimas apklausoje nenaikina tavo prievolės reikalauti kad nusikaltėliai Seimas šalintų nusikaltėlę prezidentę Grybę, savivaldybių tarybos išvaikytų merus ir valdininkus.
Žiūrėk skelbimą apie interneto streiką šio puslapio pradžioje.
Vienas ar kitas geras valdininkas nepanaikina neteisybės, kurią padarė prezidentūra, merai ir teisėjai, valdininkai kuriuos anie gina.

Apklausa:

Apklausa:

Apklausa:


Delete this web page

Nuo 2017 kovo 5 dienos esate 4194 žiūrovė